Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "023" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 57 z 57 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Zostawili swój ślad... : bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018 / redakcja tomu: Ewa Barteczko, Elżbieta Dudzińska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
2

Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : 2013-2017 : suplement / opracowanie Anna Grzecznowska, Marzena Przybysz. 2019 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
3

Zarządzanie biblioteką / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
4
Wójcik, Magdalena (bibliotekoznawstwo). Autor Rozszerzona rzeczywistość w usługach informacyjnych bibliotek / Magdalena Wójcik. 2018 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
5

Zostawili swój ślad / [kolegium redakcyjne Janina Jagielska, Ewa Barteczko, Barbara Drewniewska-Idziak, Elżbieta Dudzińska, Maria Lenartowicz, Joanna Popłońska, Jadwiga Sadowska ; redakcja t 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
6

Bibliotheca Lindiana : Samuel Bogumił Linde (1771-1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie : w 165. rocznicę śmierci : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej w 2015 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
7

Bibliotekarz 2.0 : nowoczesność na bazie tradycji / Stanisław Skórka, Michał Rogoż redakcja naukowa ; Ewa Piotrowska współpraca. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
8

Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja? : IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 12-14 czerwca 2013 r. : praca zbiorowa / pod red. Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żoch 2013 BG( 7/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
9

Kustosze księgozbiorów polskich za granicą / [kol. red. Janina Jagielska et al. ; red. t. Hanna Łaskarzewska ; Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibli 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
10

Bibliotekarz : przewodnik po księgozbiorze, wiedzy i informacji / pod red. Mai Wojciechowskiej i Jolanty Laskowskiej ; Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku. 2013 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
11

Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa / [red. t.: Maria Lenartowicz ; przy współpr. Barbary Drewniewskiej-Idziak, Elżbiety Dudzińskiej, Joanny Popłońskiej ; Zespół Historyczno-Pam 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
12
Nowak, Lidia Teresa. Asertywność w bibliotece : jak odkryć siłę swojej profesji? : poradnik / Lidia Teresa Nowak. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
13
Tomczyk, Danuta. Pedagogiczna rola bibliotekarza w dobie europeizacji / Danuta Tomczyk. 2011 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
14

Bibliotekarze warszawscy zmarli w latach 1997-2007 / [red. tomu Maria Lenartowicz przy współpr. Barbary Drewniewskiej-Idziak, Elżbiety Dudzińskiej, Joanny Popłońskiej] ; Stowarzyszenie Bibli 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
15

Osobowości wrocławskiego bibliotekarstwa / [red. Joanna Czyrek, Bożena Górna] ; Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu. 2008 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
16

Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie : antologia narodowych kodeksów etycznych / pod red. Zdzisława Gębołysia i Jacka Tomaszczyka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
17

Zarządzanie kadrami w bibliotece : praca zbiorowa / pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
18
Biliński, Lucjan (1930-2015).. Bibliotekarze promujący Polskę za granicą / Lucjan Biliński. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
19

Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : 1917-2007 / oprac. Andrzej Kempa. 2007 BG( 2/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
20

Bibliotekarze bibliotek specjalnych / [red. tomu Maria Lenartowicz ; Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich]. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
21

Wizerunek bibliotekarza / [red.: Joanna Czyrek, Bożena Górna]. 2006 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
22

Zasłużeni dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / [red. tomu Andrzej Jopkiewicz ; Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich]. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
23

Librorum amatori : księga pamiątkowa ofiarowana ks. Czesławowi Michalunio SJ na 50-lecie ofiarnej pracy w Bibliotece Filozoficznej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie / [red.: Andrzej Paweł Bie 2004 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
24

Stefan Czaja - in memoriam / [oprac. red. Dominika Czyżak i Joanna Krasnodębska] ; Biblioteka Uniwersytecka. 2004 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
25

Kustosze zbiorów specjalnych / [red. t.: Mirosława Kocięcka, Halina Zasadowa ; Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich]. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
26
Żmigrodzki, Zbigniew (1931- ).. Martina Schrettingera życie i dzieło (1772-1851) / Zbigniew Żmigrodzki. 2004 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
27

Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów, 18-20 września 2003 / [red. Janusz Nowicki]. 2003 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
28
Gębołyś, Zdzisław (1961- ).. Zawód bibliotekarski na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871 : teoria i praktyka / Zdzisław Gębołyś. 2002 BG( 2/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
29
Łysakowski, Adam (1895-1952).. Mój pamiętnik 1911 - 1919 : fragmenty / Adam Łysakowski ; wybr. i do dr. przygot. Maria Dembowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2002 BG( 2/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
30

Znawcy rękopisów / [red. tomu Hanna Zasadowa, Mirosława Kocięcka ; Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich]. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
31

Wanda Frontczakowa (1927-1999) : bibliotekoznawca, bibliograf / pod red. Ryszarda Żmudy ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam". 2002 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
32

Sesja poświęcona Wiktorowi Gomulickiemu w 150 rocznicę urodzin pisarza / [red. Jolanta Jęśko] ; Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Wojewodztwa Mazowieckiego. 2001 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
33

Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : 1917-2000 : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Kempy. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
34

Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego / [red. t. Barbara Białkowska ; przy współudz. Władysławy Wasilewskiej ; Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Bibl 1999 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
35

Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w międzynarodowej perspektywie / red. nauk. Maria Kocójowa ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji 1999 BG( 2/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
36
Budyńska, Barbara. Losy absolwentów wydziałów stacjonarnych policealnych szkół bibliotekarskich / Barbara Budyńska. Losy absolwentów zaocznych policealnych szkół bibliotekarskich / Anna Maria Krajewska. 1998 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
37

Edukacja bibliotekarzy 2001 : materiały z konferencji międzynarodowej, Warszawa, 6-7 października 1998 r. / [red. Jadwiga Chruścińska, Ewa Kubisz, Mirosława Majewska] ; Centrum Ustawicznego 1998 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
38
Wojtkowska, Wiesława. Helena Radlińska o książce i bibliotece / Wiesława Wojtkowska. 1998 BG( 4/ 0)
BPP( 4/ 1)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
39
Budyńska, Barbara. Absolwenci wydziałów stacjonarnych policealnych szkół bibliotekarskich / Barbara Budyńska. Absolwenci zaocznych policealnych szkół bibliotekarskich / Anna Maria Krajewska. 1997 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
40
Ogólnopolska Konferencja pt. "Społeczno-Kulturalna i Zawodowa Kreatywność Bibliotekarzy" (19 Kreatywność bibliotekarzy : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Społeczno-kulturalna i zawodowa kreatywność bibliotekarzy", Miedzeszyn, 13-14.06.1997 r. = Creativity of the libraria 1997 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
41

Organizatorzy i inspiratorzy / [red. t. Danuta Ostaszewska, Wiesława Żukowska ; Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich]. 1997 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
42

Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z konferencji Łódź 15-16.10.1996 r. / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; [red. t. Ewa Stachowska-Musiał]. 1997 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
43
Rusek, Adam (1953- ).. Miła praca blisko domu : osoby bez przygotowania zawodowego zatrudnione w bibliotekach o pracy i zawodzie bibliotekarza / Adam Rusek ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1995 BG( 2/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
44

Śladami edukacji bibliotekarskiej / [red. Hanna Zasadowa ; Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich]. 1995 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
45
Rusek, Adam (1953- ).. Poloniści i inni : absolwenci szkół wyższych niebibliotekoznawcy o pracy w bibliotece i zawodzie bibliotekarza / Adam Rusek ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 1994 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
46

Joachim Lelewel - księgoznawca, bibliotekarz, bibliograf / [red. nauk. Maria Magdalena Biernacka]. 1993 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
47
Rusek, Adam (1953- ). Autor Sól zawodu : wykształcenie, praca i bibliotekarstwo w oczach pracowników bibliotek publicznych / Adam Rusek ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Cztelnictwa. 1993 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
48
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny. Statut Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny. 1993 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
49

W kręgu nauki i bibliotek / [Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich]. 1993 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
50

Z książką do ludzi / [Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich]. 1992 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
51

Z warsztatu bibliografa / [kom. red. Janina Cygańska et al. ; Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Okręgu Stołecznego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich]. 1991 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
52
Żmigrodzki, Zbigniew (1931- ).. Problemy bibliotekarskiej etyki zawodowej / Zbigniew Żmigrodzki. 1991 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
53
Włodarczyk, Jerzy (1920-1997).. Bibliotekarze w Polsce okresu międzywojennego / Jerzy Włodarczyk. 1988 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
54

W kręgu Hieronima Łopacińskiego / [kom. red. Tadeusz Jeziorski et al.] 1977 BG( 3/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
55
Szyndler, Bartłomiej (1938-2011). Autor Bibliotekarska służba Stefana Żeromskiego / Bartłomiej Szyndler. 1977 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
56

Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego / [red. t. Bronisław Kocowski ; red. nauk. Helena Więckowska]. 1974 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
57
Lepalczyk, Irena (1916-2003).. Pedagogika biblioteczna Heleny Radlińskiej / Irena Lepalczyk. 1974 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego