Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "02" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 1067 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Mobilna biblioteka / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. 2021 BG( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
2
Budrowska, Wiesława. Autor Z biblioteką czy bez? : badanie nieużytkowników biblioteki / Wiesława Budrowska, Magdalena Paul, Aldona Zawałkiewicz, Marcin Żynda. 2020 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
3
Antczak, Mariola. Autor Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce : na przykładzie bibliotek województwa łódzkiego / Mariola Antczak, Magdalena Kalińska-Kula. 2019 BG( 2/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
4

Zostawili swój ślad... : bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018 / redakcja tomu: Ewa Barteczko, Elżbieta Dudzińska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
5

Dylematy czasu i przestrzeni w bibliotekach : wybrane zagadnienia : monografia / redakcja naukowa Dagmara Bubel ; Politechnika Częstochowska. 2019 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
6
Buck, Andrzej (1953- ). Autor Miejsce spotkań : biblioteka jako przestrzeń społeczna : (na przykładzie województwa lubuskiego) / Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
7

Wokół "Katechizmu biblioteki" Paula Ladewiga / pod redakcją Zdzisława Gębołysia. 2019 BG( 2/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
8
Gęborska, Marlena. Autor Model biblioteki aktywnie promującej książkę dziecięcą / Marlena Gęborska. 2019 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
9

Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : 2013-2017 : suplement / opracowanie Anna Grzecznowska, Marzena Przybysz. 2019 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
10
Kamińska-Czubała, Barbara (1955- ). Autor Zbiory Piotra Moszyńskiego : biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu / Barbara Kamińska-Czubała. 2019 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
11
Marzec, Paweł (bibliotekarstwo). Autor Oceny eksperckie w badaniu użyteczności bibliotecznych serwisów internetowych / Paweł Marzec. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
12
Pietrzkiewicz, Dorota. Autor Spory o zbiory : Piotr Bańkowski - rewindykacja i ochrona dziedzictwa piśmienniczego / Dorota Pietrzkiewicz ; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. 2019 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
13
Pietrzkiewicz, Iwona (1969- ). Autor Kultura książki w zakonach męskich Wielkiego Księstwa Litewskiego XV-XVIII wieku / Iwona Pietrzkiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
14

Studia z dziejów książki, bibliotek i prasy : przegląd badań za lata 2016-2018 : praca zbiorowa / pod redakcją Dariusza Spychały przy współpracy Bernadety Iwańskiej-Cieślik i Katarzyny 2019 BG( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
15

Sto lat na Wiejskiej : Biblioteka Sejmowa 1919-2019 / pod redakcją Wiesława Staśkiewicza. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
16
Szafrański, Leszek (1973- ). Autor Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich / Leszek Szafrański ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2019 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
17
Wojciechowska, Maja. Autor Kształtowanie kapitału społecznego : ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej / Maja Wojciechowska. 2019 BG( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
18

Zarządzanie biblioteką / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
19
Wojciechowska, Maja. Autor Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie / Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Po 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
20

Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość : matriały z konferencji jubileuszowej z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im Jerzego 2019 BG( 3/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
21
Żołędowska, Beata. Autor Rozwój myśli księgoznawczej i bibliotekoznawczej w świetle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na terenach ziem polskich (1901-1939) / Beata Żołędowska-Król. 2019 BG( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
22
Bednarz, Irena (1947- ). Autor Mistrzowie i uczniowie : bibliografia zawartości wydawnictw zbiorowych dedykowanych Warszawskiej Szkole Historii Idei / Irena Bednarz. 2018 BG( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
23
Buck, Andrzej (1953- ). Autor Nowe przestrzenie i nowe technologie - dlaczego warto modernizować biblioteki : (na przykładzie województwa lubuskiego) / Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
24

Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym / redakcja Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
25
Karzewska, Bożena. Autor Nietypowi użytkownicy bibliotek : poradnik psychologiczny / Bożena Karzewska. 2018 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
26

Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / redakcja Maria Kycler, Dariusz Pawelec, Bogumiła Warząchowska. 2018 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
27

Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / redakcja Maria Kycler, Dariusz Pawelec, Bogumiła Warząchowska. 2018 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
28

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w pięćdziesięciolecie istnienia / redakcja Maria Kycler, Dariusz Pawelec, Bogumiła Warząchowska. 2018 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
29
Matul’skì, Raman Scâpanavìč. Autor Biblioteki Belarusi iz prošlogo v budušee : 1917-1991 / R. S. Motulʹskij. 2018 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
30

Od armarium do kolekcji cyfrowej : ochrona zbiorów bibliotecznych / pod redakcją Ryszarda Nowickiego. 2018 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
31

Biblioteka przyszłości : wyzwania - trendy - zagrożenia : wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych / redaktor Maria Wanda Sidor. 2018 BG( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
32
Staniów, Bogumiła. Autor Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w polskiej szkole w latach 1945-1989 : zalecenia i rzeczywistość : (studia i szkice) / Bogumiła Staniów ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polsk 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
33

Bibliotekarz - biblioteka - historia : materiały pokonferencyjne z okazji setnej rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / pod redakcją naukową Andrzeja Wałkówskiego ; Stowar 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
34

Multibibliotekarstwo : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
35
Wójcik, Magdalena (bibliotekoznawstwo). Autor Rozszerzona rzeczywistość w usługach informacyjnych bibliotek / Magdalena Wójcik. 2018 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
36

Pieniądze dla bibliotek czyli Fundraising biblioteczny : VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 29-30 czerwca 2017 : praca zbiorowa / pod redakcją Jolanty Żochowskiej ; Biblioteka Un 2018 BG( 7/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
37

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
38

Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
39
Ciesielska-Kruczek, Renata. Świat bibliotek : z bibliotecznych podróży / Renata Ciesielska-Kruczek. 2017 BG( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
40
Dobrowolski, Piotr (bibliotekarz). Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej / Piotr Dobrowolski ; [przedmowa Jan Tarczyński]. 2017 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
41

Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie : materiały z ogólnopolskiej konferencji "Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie", Wroc 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
42

Książka dawna i jej właściciele : zbiór studiów = (Early printed books and their owners). T. 1 / pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak i Agnieszki Franczyk-Cegły. 2017 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
43

Stan i perspektywy rozwoju bibliotek zachodniopomorskich - 10 lat później : materiały z konferencji w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, 2 grudnia 2014 roku / pod redakcją Ursz 2017 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
44
Gmiterek, Grzegorz. Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece / Grzegorz Gmiterek, Sebastian Dawid Kotuła ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
45
Hudzik, Krystyna (1958- ).. Biblioteki Uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej : ciągłość i zmiana / Krystyna Hudzik ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
46

Zostawili swój ślad / [kolegium redakcyjne Janina Jagielska, Ewa Barteczko, Barbara Drewniewska-Idziak, Elżbieta Dudzińska, Maria Lenartowicz, Joanna Popłońska, Jadwiga Sadowska ; redakcja t 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
47
Januszewski, Andrzej (bibliotekarz). Gry planszowe : kompendium wiedzy nie tylko dla bibliotekarza : poradnik / Andrzej Januszewski. 2017 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
48
Januszko-Szakiel, Aneta. Autor Archiwistyka cyfrowa : długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury / Aneta Januszko-Szakiel. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
49
Jazdon, Artur (1956- ).. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu / Artur Jazdon, Jakub Skutecki. 2017 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
50

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich : przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 / pod redakcją Jadwigi Koniecznej. 2017 BG( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
51
Kotlarek, Dawid. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Zielonej Górze w latach 1947-2016 / Dawid Kotlarek. 2017 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
52

Rozumienie świata : o warsztatach pracy z książką i czytelnikami / Elżbieta Hornowska, Małgorzata Karasińska, Maria Kulik, Anna Lipińska, Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz, Ma 2017 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
53

Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej : księga jubileuszowa z okazji 100-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi / redakcja 2017 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
54
Marszalska, Jolanta Małgorzata (1954- ).. Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie : właściciele - użytkownicy - bibliofile / Jolanta M. Marszalska, Waldemar G 2017 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
55
Mężyński, Andrzej (1938- ).. Z dziejów bibliotek w Polsce : od średniowiecza do 1989 roku / Andrzej Mężyński. 2017 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
56

Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego / pod redakcją Anny Mierzeckiej, Elżbiety Barbary Zybert. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
57
Przybysz, Marzena. Bibliografia wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / Marzena Przybysz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2017 BG( 1/ 0)

02:016 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO - bibliografie
58
Seefeldt, Jürgen (1953- ). Autor Portals to the past and to the future : libraries in Germany / Jürgen Seefeld and Ludger Syré ; published by Bibliothek & Information in Deutschland (BID) - The Federal Union of German Library a 2017 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
59

Książka dawna i jej właściciele : zbiór studiów = (Early printed books and their owners). T. 2 / pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak i Agnieszki Franczyk-Cegły. 2017 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
60
Skumanov, Sarah. Jak ugryźć mangę? : co bibliotekarz powinien wiedzieć o komiksie japońskim : poradnik / Sarah Skumanov. 2017 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
61

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 1817-2017 : miscellanea / redaktorzy naukowi Jolanta Talbierska, Zbigniew Olczak. 2017 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
62
Włodarczyk, Bartłomiej (bibliotekoznawstwo). Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej : od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego / Bartłomiej Włodarczyk, Jadwiga Woźniak-Kasperek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
63

Zarządzanie jakością w bibliotece : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
64
Wojciechowski, Jacek (1938- ).. Obszary wiedzy o bibliotekarstwie / Jacek Wojciechowski. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
65
Golat, Rafał. Aspekty prawne działalności bibliotek / Rafał Golat. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
66
Gruchała, Irena (1955- ).. "W tym streszczało się niejako moje życie" : lwowski księgozbiór Heleny Dąbczańskiej (1863-1956) jako wyraz kultury książki epoki / Irena Gruchała. 2016 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
67

Biblioteki akademickie w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, we wspólnocie lokalnej / redakcja naukowa Wiesław Juszczak. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
68

Kraków - Lwów : biblioteki XIX i XX wieku / pod redakcją Władysława Marka Kolasy, Urszuli Lisowskiej-Kożuch, Wandy Matras-Mastalerz. 2016 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
69

Łączenie bibliotek : skutki społeczno-kulturalne : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Książnicę Pomorską, Szczecin, 4-5 listopada 2015 r. / pod redakcją Moniki K 2016 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
70

Bibliotheca mundi : studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi / redakcja naukowa: Jarosław Ławski i Łukasz Zabielski. 2016 BG( 2/ 1)
WHS( 2/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
71
Liepaitė, Inga (1983- ). Autor Antano Baranausko asmeninė biblioteka : studija / Inga Liepaitė, Antanas Verbickas ; Vilniaus universitetas, Vilniaus universitetas. Biblioteka. Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių centras. 2016 BHU( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
72
Matywiecki, Piotr (1943- ).. Stary gmach / Piotr Matywiecki ; fotografie Anna Beata Bohdziewicz. 2016 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
73
Morawiec, Barbara Maria. Biblioteki cyfrowe : tworzenie, zarządzanie, odbiór / Barbara Maria Morawiec. 2016 BG( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
74

Ochrona zbiorów bibliotecznych : praca zbiorowa / pod redakcją Ryszarda Nowickiego, Joanny Gomoliszek, Katarzyny Wodniak. 2016 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
75
Radwański, Aleksander (1961- ).. Antyporadnik czyli Jak nie należy używać komputera w małej bibliotece : poradnik / Aleksander Radwański. 2016 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
76

Bibliotekarz 2.0 : nowe technologie, nowe wyzwania / Stanisław Skórka, Michał Rogoż redakcja naukowa ; Ewa Piotrowska współpraca. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
77
Tondel, Janusz (1946- ).. Kniaź i królowa jednej nocy w Bibliotece Uniwersyteckiej : reminiscencje / Janusz Tondel. 2016 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
78
Włodarczyk, Bartłomiej (bibliotekoznawstwo). Mapy tematów jako podstawa semantyzacji języka haseł przedmiotowych / Bartłomiej Włodarczyk ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer
79

Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
80

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków : analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach / redakcja naukowa Rafał Zapłata. 2016 BG( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
81

Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej / pod redakcją Renaty Aleksandrowicz i Haliny Rusińskiej-Giertych. 2015 BG( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
82

Książki w życiu najmłodszych / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2015 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
83

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2015 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
84

Biblioteki i książki w życiu nastolatków / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2015 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
85

Zbiory specjalne w bibliotekach polskich : problematyka badawcza i organizacyjna / pod redakcją Agnieszki Borysowskiej. 2015 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
86

Biblioteki bez użytkowników...? : Diagnoza problemu : V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015 : praca zbiorowa / pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żo 2015 BG( 6/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
87
Chamera-Nowak, Agnieszka (1968- ).. Bajka jak lekarstwo : zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej / Agnieszka Chamera-Nowak, Lidia Ippoldt. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
88

Bibliotheca Lindiana : Samuel Bogumił Linde (1771-1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie : w 165. rocznicę śmierci : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej w 2015 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
89
Dymmel, Anna. Kultura czytelnicza i informacyjna : teoria i praktyka : wybrane zagadnienia / Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła, Artur Znajomski. 2015 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
90

Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych / pod redakcją naukową Agnieszki Fludy-Krokos, Beaty Janik. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
91
Galewicz, Cezary. Żyjące biblioteki Indii : Rygweda braminów Nambudiri / Cezary Galewicz. 2015 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
92
Głowacka, Ewa (1959- ).. Kultura oceny w bibliotekach : obszary, modele i metody badań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych / Ewa Głowacka ; [recenzent Małgorzata Kisilowska]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
93

LaTeI : z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii / pod redakcją Grzegorza Gmiterka, Mikołaja Ochmańskiego i Marcina Roszkowskiego. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
94
Grygrowski, Dariusz (1962- ).. Biblioteki i pieniądze / Dariusz Grygrowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2015 BG( 2/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
95
Ilgiewicz, Henryka (1949- ).. Biblioteka Państwowa im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie (1912-1939) oraz towarzystwa ją popierające / Henryka Ilgiewicz ; [redaktor prowadzący Szymon Gumienik]. 2015 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
96
Jarocki, Mariusz. Open Source w bibliotekach : w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce / Mariusz Jarocki. 2015 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
97
Matassa, Freda. Organizacja wystaw : podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów / Freda Matassa ; tłumaczenie Sonia Jaszczyńska. 2015 BG( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
98
Nowicki, Ryszard. Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce / Ryszard Nowicki. 2015 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
99

Teatr w bibliotece : doświadczenia i praktyka / pod redakcją Małgorzaty Pietrzak. 2015 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego