Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "02" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 1049 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Antczak, Mariola. Autor Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce : na przykładzie bibliotek województwa łódzkiego / Mariola Antczak, Magdalena Kalińska-Kula. 2019 BG( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
2

Zostawili swój ślad... : bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018 / redakcja tomu: Ewa Barteczko, Elżbieta Dudzińska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
3

Wokół "Katechizmu biblioteki" Paula Ladewiga / pod redakcją Zdzisława Gębołysia. 2019 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
4
Marzec, Paweł (bibliotekarstwo). Autor Oceny eksperckie w badaniu użyteczności bibliotecznych serwisów internetowych / Paweł Marzec. 2019 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
5
Szafrański, Leszek (1973- ). Autor Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich / Leszek Szafrański ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2019 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
6
Wojciechowska, Maja. Autor Kształtowanie kapitału społecznego : ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej / Maja Wojciechowska. 2019 BG( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
7

Zarządzanie biblioteką / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
8
Wojciechowska, Maja. Autor Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie / Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Po 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
9
Bednarz, Irena (1947- ). Autor Mistrzowie i uczniowie : bibliografia zawartości wydawnictw zbiorowych dedykowanych Warszawskiej Szkole Historii Idei / Irena Bednarz. 2018 BG( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
10
Buck, Andrzej (1953- ). Autor Nowe przestrzenie i nowe technologie - dlaczego warto modernizować biblioteki : (na przykładzie województwa lubuskiego) / Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
11

Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym / redakcja Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak. 2018 BG( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
12
Karzewska, Bożena. Autor Nietypowi użytkownicy bibliotek : poradnik psychologiczny / Bożena Karzewska. 2018 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
13

Kolekcje w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / redakcja Maria Kycler, Dariusz Pawelec, Bogumiła Warząchowska. 2018 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
14

Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / redakcja Maria Kycler, Dariusz Pawelec, Bogumiła Warząchowska. 2018 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
15

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w pięćdziesięciolecie istnienia / redakcja Maria Kycler, Dariusz Pawelec, Bogumiła Warząchowska. 2018 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
16

Od armarium do kolekcji cyfrowej : ochrona zbiorów bibliotecznych / pod redakcją Ryszarda Nowickiego. 2018 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
17
Staniów, Bogumiła. Autor Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w polskiej szkole w latach 1945-1989 : zalecenia i rzeczywistość : (studia i szkice) / Bogumiła Staniów ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polsk 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
18

Bibliotekarz - biblioteka - historia : materiały pokonferencyjne z okazji setnej rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / pod redakcją naukową Andrzeja Wałkówskiego ; Stowar 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
19

Multibibliotekarstwo : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
20
Wójcik, Magdalena (bibliotekoznawstwo). Autor Rozszerzona rzeczywistość w usługach informacyjnych bibliotek / Magdalena Wójcik. 2018 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
21

Pieniądze dla bibliotek czyli Fundraising biblioteczny : VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 29-30 czerwca 2017 : praca zbiorowa / pod redakcją Jolanty Żochowskiej ; Biblioteka Un 2018 BG( 7/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
22

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
23

Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
24
Ciesielska-Kruczek, Renata. Świat bibliotek : z bibliotecznych podróży / Renata Ciesielska-Kruczek. 2017 BG( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
25
Dobrowolski, Piotr (bibliotekarz). Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej / Piotr Dobrowolski ; [przedmowa Jan Tarczyński]. 2017 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
26

Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie : materiały z ogólnopolskiej konferencji "Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie", Wroc 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
27

Książka dawna i jej właściciele : zbiór studiów = (Early printed books and their owners). T. 1 / pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak i Agnieszki Franczyk-Cegły. 2017 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
28

Stan i perspektywy rozwoju bibliotek zachodniopomorskich - 10 lat później : materiały z konferencji w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, 2 grudnia 2014 roku / pod redakcją Ursz 2017 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
29
Gmiterek, Grzegorz. Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece / Grzegorz Gmiterek, Sebastian Dawid Kotuła ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
30
Hornowska, Elżbieta (1952- ). Autor Rozumienie świata : o warsztatach pracy z książką i czytelnikami / Elżbieta Hornowska, Małgorzata Karasińska, Maria Kulik, Anna Lipińska, Anna Sadowska, Grażyna Sobieska-Szostakiewicz, Ma 2017 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
31
Hudzik, Krystyna (1958- ).. Biblioteki Uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej : ciągłość i zmiana / Krystyna Hudzik ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
32

Zostawili swój ślad / [kolegium redakcyjne Janina Jagielska, Ewa Barteczko, Barbara Drewniewska-Idziak, Elżbieta Dudzińska, Maria Lenartowicz, Joanna Popłońska, Jadwiga Sadowska ; redakcja t 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
33
Januszewski, Andrzej (bibliotekarz). Gry planszowe : kompendium wiedzy nie tylko dla bibliotekarza : poradnik / Andrzej Januszewski. 2017 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
34
Januszko-Szakiel, Aneta. Autor Archiwistyka cyfrowa : długoterminowa ochrona dziedzictwa nauki i kultury / Aneta Januszko-Szakiel. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
35
Jazdon, Artur (1956- ).. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu / Artur Jazdon, Jakub Skutecki. 2017 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
36

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich : przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 / pod redakcją Jadwigi Koniecznej. 2017
02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
37
Marszalska, Jolanta Małgorzata (1954- ).. Zespoły proweniencyjne zasobu inkunabułów i starych druków Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie : właściciele - użytkownicy - bibliofile / Jolanta M. Marszalska, Waldemar G 2017 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
38
Mężyński, Andrzej (1938- ).. Z dziejów bibliotek w Polsce : od średniowiecza do 1989 roku / Andrzej Mężyński. 2017 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
39

Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego / pod redakcją Anny Mierzeckiej, Elżbiety Barbary Zybert. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
40

Książka dawna i jej właściciele : zbiór studiów = (Early printed books and their owners). T. 2 / pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak i Agnieszki Franczyk-Cegły. 2017 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
41
Skumanov, Sarah. Jak ugryźć mangę? : co bibliotekarz powinien wiedzieć o komiksie japońskim : poradnik / Sarah Skumanov. 2017 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
42

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 1817-2017 : miscellanea / redaktorzy naukowi Jolanta Talbierska, Zbigniew Olczak. 2017 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
43
Włodarczyk, Bartłomiej (bibliotekoznawstwo). Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej : od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego / Bartłomiej Włodarczyk, Jadwiga Woźniak-Kasperek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
44

Zarządzanie jakością w bibliotece : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
45
Wojciechowski, Jacek (1938- ).. Obszary wiedzy o bibliotekarstwie / Jacek Wojciechowski. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 1)
BPP( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
46
Golat, Rafał. Aspekty prawne działalności bibliotek / Rafał Golat. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
47
Gruchała, Irena (1955- ).. "W tym streszczało się niejako moje życie" : lwowski księgozbiór Heleny Dąbczańskiej (1863-1956) jako wyraz kultury książki epoki / Irena Gruchała. 2016 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
48

Biblioteki akademickie w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, we wspólnocie lokalnej / redakcja naukowa Wiesław Juszczak. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
49

Kraków - Lwów : biblioteki XIX i XX wieku / pod redakcją Władysława Marka Kolasy, Urszuli Lisowskiej-Kożuch, Wandy Matras-Mastalerz. 2016 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
50

Łączenie bibliotek : skutki społeczno-kulturalne : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Książnicę Pomorską, Szczecin, 4-5 listopada 2015 r. / pod redakcją Moniki K 2016 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
51

Bibliotheca mundi : studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi / redakcja naukowa: Jarosław Ławski i Łukasz Zabielski. 2016 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
52
Liepaitė, Inga (1983- ). Autor Antano Baranausko asmeninė biblioteka : studija / Inga Liepaitė, Antanas Verbickas ; Vilniaus universitetas, Vilniaus universitetas. Biblioteka. Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių centras. 2016 BHU( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
53
Matywiecki, Piotr (1943- ).. Stary gmach / Piotr Matywiecki ; fotografie Anna Beata Bohdziewicz. 2016 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
54
Morawiec, Barbara Maria. Biblioteki cyfrowe : tworzenie, zarządzanie, odbiór / Barbara Maria Morawiec. 2016 BG( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
55

Ochrona zbiorów bibliotecznych : praca zbiorowa / pod redakcją Ryszarda Nowickiego, Joanny Gomoliszek, Katarzyny Wodniak. 2016 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
56
Radwański, Aleksander (1961- ).. Antyporadnik czyli Jak nie należy używać komputera w małej bibliotece : poradnik / Aleksander Radwański. 2016 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
57

Bibliotekarz 2.0 : nowe technologie, nowe wyzwania / Stanisław Skórka, Michał Rogoż redakcja naukowa ; Ewa Piotrowska współpraca. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
58
Tondel, Janusz (1946- ).. Kniaź i królowa jednej nocy w Bibliotece Uniwersyteckiej : reminiscencje / Janusz Tondel. 2016 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
59
Włodarczyk, Bartłomiej (bibliotekoznawstwo). Mapy tematów jako podstawa semantyzacji języka haseł przedmiotowych / Bartłomiej Włodarczyk ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025.44/.47 Klasyfikacje. Klasyfikacja dziesiętna. Klasyfikacja Dziesiętna Deweya (KDD), Uniwer
60

Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
61

Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków : analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach / redakcja naukowa Rafał Zapłata. 2016 BG( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
62

Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej / pod redakcją Renaty Aleksandrowicz i Haliny Rusińskiej-Giertych. 2015 BG( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
63

Książki w życiu najmłodszych / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
64

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2015 BG( 1/ 1)
BPP( 2/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
65

Biblioteki i książki w życiu nastolatków / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2015 BG( 1/ 1)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
66

Zbiory specjalne w bibliotekach polskich : problematyka badawcza i organizacyjna / pod redakcją Agnieszki Borysowskiej. 2015
025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
67

Biblioteki bez użytkowników...? : Diagnoza problemu : V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Supraśl, 14-16 września 2015 : praca zbiorowa / pod redakcją Haliny Brzezińskiej-Stec i Jolanty Żo 2015 BG( 6/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
68
Chamera-Nowak, Agnieszka (1968- ).. Bajka jak lekarstwo : zastosowanie bajkoterapii w terapii pedagogicznej / Agnieszka Chamera-Nowak, Lidia Ippoldt. 2015 BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
69

Bibliotheca Lindiana : Samuel Bogumił Linde (1771-1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie : w 165. rocznicę śmierci : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej w 2015 BG( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
70
Dymmel, Anna. Kultura czytelnicza i informacyjna : teoria i praktyka : wybrane zagadnienia / Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła, Artur Znajomski. 2015
028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
71

Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych / pod redakcją naukową Agnieszki Fludy-Krokos, Beaty Janik. 2015 BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
72
Galewicz, Cezary. Żyjące biblioteki Indii : Rygweda braminów Nambudiri / Cezary Galewicz. 2015
02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
73
Głowacka, Ewa (1959- ).. Kultura oceny w bibliotekach : obszary, modele i metody badań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych / Ewa Głowacka ; [recenzent Małgorzata Kisilowska]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
74

LaTeI : z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii / pod redakcją Grzegorza Gmiterka, Mikołaja Ochmańskiego i Marcina Roszkowskiego. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
75
Grygrowski, Dariusz (1962- ).. Biblioteki i pieniądze / Dariusz Grygrowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2015 BG( 2/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
76
Ilgiewicz, Henryka (1949- ).. Biblioteka Państwowa im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie (1912-1939) oraz towarzystwa ją popierające / Henryka Ilgiewicz ; [redaktor prowadzący Szymon Gumienik]. 2015
02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
77
Jarocki, Mariusz. Open Source w bibliotekach : w świetle badań publicznych uczelni akademickich w Polsce / Mariusz Jarocki. 2015 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
78
Matassa, Freda. Organizacja wystaw : podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów / Freda Matassa ; tłumaczenie Sonia Jaszczyńska. 2015 BG( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
79
Nowicki, Ryszard. Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce / Ryszard Nowicki. 2015 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
80

Teatr w bibliotece : doświadczenia i praktyka / pod redakcją Małgorzaty Pietrzak. 2015 BG( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
81

Megabiblioteki : wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym / pod redakcją Doroty Pietrzkiewicz, Elżbiety Barbary Zybert. 2015 BPP( 1/ 0)

027.5/.6 Biblioteki publiczne. Biblioteki dla określonych grup czytelników
82

Sieć biblioteczna Uniwersytetu Szczecińskiego w trzydziestoleciu (1985-2015) / pod redakcją Mirosławy Różyckiej. 2015 BG( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
83

Bibliotekarz 2.0 : nowoczesność na bazie tradycji / Stanisław Skórka, Michał Rogoż redakcja naukowa ; Ewa Piotrowska współpraca. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

023 Kierownictwo i pracownicy bibliotek (Służba informacyjno-bibliograficzna bibliotek). Statu
84

Szwecja czyta. Polska czyta / pod redakcją Katarzyny Tubylewicz i Agaty Diduszko-Zyglewskiej. 2015
028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
85
Tyszkowska, Marta. Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece? / Marta Tyszkowska. 2015 BPP( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
86

Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
87
Arkabus, Agata. Mam 6 lat i gonię świat : poradnik dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pracujących z sześciolatkami : poradnik / Agata Arkabus. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
88
Broda, Michał (1975- ).. Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku / Michał Broda. 2014 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
89
Brzeski, Jan (1950- ).. Środowisko Biblioteki Jagiellońskiej 1775-1939 : słownik biograficzny / Jan W. Brzeski. 2014 BG( 1/ 0)

027.021 Biblioteki naukowe. Biblioteki narodowe
90

Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji / pod red. nauk. Agnieszki Fludy-Krokos, Wandy Dudek, Anny Piotrowskiej. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

027.7/.8 Biblioteki szkół wyższych. Biblioteki szkolne i pedagogiczne
91

Dylematy opracowania : materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 18-20 września 2013 r. / pod red. Urs 2014 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
92

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych / red. Dorota Gazicka-Wójtowicz, Katarzyna Lis, Joanna Siemiątkowska. 2014 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
93

Homo legens czy homo consumens? : czytelnik i książka w XXI wieku / red. Anita Has-Tokarz i Renata Malesa. 2014 BG( 1/ 0)

028 Czytelnictwo. Metodyka czytania. Szybkie czytanie
94

Czas przemian - czas wyzwań : rola bibliotek i ośrodków informacji w procesie kształtowania kompetencji współczesnego człowieka : praca zbiorowa / pod red. Justyny Jasiewicz i Elżbiety Bar 2014 BG( 1/ 1)
BPP( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
95

Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : badania, zasoby, użytkownicy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Korycińskiej-Huras i Małgorzaty Janiak. 2014 BG( 2/ 1)
BPP( 1/ 0)

025.85:004.932 Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe
96

Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek : stan badań za lata 2010-2013 : praca zbiorowa / pod red. Zdzisława Kropidłowskiego, Dariusza Spychały. 2014 BG( 1/ 0)

02 BIBLIOTEKOZNAWSTWO. BIBLIOTEKARSTWO
97

Around the book the library and information : the present state - challenges - prospects : studies and essays / ed. by Maria Juda, Anita Has-Tokarz, Renata Malesa. 2014 BG( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal
98
Morawiec, Barbara Maria. Biblioblog w pigułce : poradnik dla bibliotekarzy / Barbara Maria Morawiec. 2014 BG( 1/ 0)

02(091) Historia bibliotek i bibliotekarstwa (Zagadnienia ogólne działalności bibliotecznej.
99

Budowanie relacji z klientem biblioteki / pod red. Janiny Przybysz, Pawła Pioterka i Mariusza Nowaka. 2014 BG( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)

025 Organizacja biblioteki. Technika i metodyka pracy bibliotecznej. Gromadzenie zbiorów. Katal

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego