Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "017.1/.2"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 179 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Autor bibliografii / katalogu Wydawca Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. T. 26, Archiwum Jerzego Ficowskiego : sygnatury 14422-14644 / opracowała Maria Gamdzyk-Kluźniak. 2019 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
2
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Autor bibliografii / katalogu Wydawca Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. T. 17, Archiwum Zofii i Jędrzeja Moraczewskich : sygnatury 11417-11654 / opracował Andrzej Kaszlej. 2019 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
3
Biblioteka Raczyńskich (Poznań). Autor Wydawca Polonica XVI wieku w zbiorach Biblioteki Raczyńskich : katalog / Dorota Gołębiewska. 2019 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
4

XVII amžiaus knygos Kauno bibliotekose : katalogas. 2 tomas, O-Z / sudarė: Rita Urbaitytė ; aprašus kūre Sygitas Lūžys, Rita Urbaitytė, Irena Vitkauskienė ; Kauno apskrities viešoji bibl 2019 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
5

XVII amžiaus knygos Kauno bibliotekose : katalogas. 1 tomas, A-N / sudarė: Rita Urbaitytė ; aprašus kūre Sygitas Lūžys, Rita Urbaitytė, Irena Vitkauskienė ; Kauno apskrities viešoji bibl 2019 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
6
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Autor Wydawca Katalog druków ulotnych z lat 1914-1918 w zbiorach Biblioteki Narodowej / opracowanie Zofia Głowicka ; współpraca Agnieszka Alberska, Piotr Anczewski, Izabela Jabłońska, Agnieszka Jurkowska. 2018 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
7
Kozłowska, Maria (1950- ). Autor Katalog księgozbioru Profesora Władysława Kotwicza. Cz. 2, Numery inwentarzowe 801-1400 / Maria Kozłowska ; redaktor tomu Jerzy Tulisow. 2018 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
8
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. T. 25, Archiwum Agnieszki Osieckiej : sygnatury AOI-AO/AF/69/I-47 / opracowała Magdalena Nosal. 2017 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
9
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. T. 24, Archiwum Zygmunta Mycielskiego : sygnatury 13997-14416 / opracował Michał Klubiński. 2017 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
10
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Autor Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum / pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak ; zbiory wrocławskie opracowały Agnieszka Franczyk-Cegła, Małgorzata Minkowska, Grażyna Ro 2017 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
11
Biblioteka Sejmowa. Zagraniczne wydawnictwa parlamentarne i urzędowe w zbiorach Biblioteki Sejmowej : informator / opracowała Anna Węgrzecka ; pod kierunkiem Zofii Terendyj ; Biblioteka Sejmowa. 2016 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
12
Cèntralʹnaâ navukovaâ bìblìâtèka ìm. Âkuba Kolasa. Biblioteka Radzivillov Nesvižskoj ordinacii : katalog izdanij iz fonda Central’noj naučnoj biblioteki imeni Âkuba Kolasa Nacional’noj akademii nauk Belarusi : XVIII vek. Kn. 4, (1786-1800) / [s 2015 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
13

Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis : prints from the first half of the sixteenth century : a catalogue / edited by Jolanta Gwioździk, Tadeusz Maciąg ; in collaboration with Iwona Pietrzkiewicz 2015 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
14
Szybowska, Urszula. Od Safony do Sibylli : o twórczości kobiet, które miały odwagę zmieniać świat / Urszula Szybowska. 2015 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
15
Cèntralʹnaâ navukovaâ bìblìâtèka ìm. Âkuba Kolasa. Biblioteka Radzivillov Nesvižskoj ordinacii : katalog izdanij iz fonda Central’noj naučnoj biblioteki imeni Âkuba Kolasa Nacional’noj akademii nauk Belarusi : XVIII vek. Kn. 2, (1751-1770) / [s 2014 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
16
Cèntralʹnaâ navukovaâ bìblìâtèka ìm. Âkuba Kolasa. Biblioteka Radzivillov Nesvižskoj ordinacii : katalog izdanij iz fonda Central’noj naučnoj biblioteki imeni Âkuba Kolasa Nacional’noj akademii nauk Belarusi : XVIII vek. Kn. 3, (1771-1785) / [s 2014 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
17
Czaplicka, Grażyna Anna. Dawnych książek czar... / Grażyna Anna Czaplicka. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
18
Cèntralʹnaâ navukovaâ bìblìâtèka ìm. Âkuba Kolasa. Biblioteka Radzivillov Nesvižskoj ordinacii : katalog izdanij iz fonda Central’noj Naučnoj Biblioteki imeni Âkuba Kolasa Nacional’noj Akademii Nauk Belarusi : XVIII vek. Kn. 1, (1701-1750) / [s 2013 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
19

Ekslìbrisi Naukovoï bìblìoteki L’vìvs’kogo nacìonal’nogo unìversitetu ìmenì Ìvana Franka / avtor-uporâdnik Natalìâ Kìt-Kopistâns’ka ; Мìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, L’v 2013 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
20
Cèntralʹnaâ navukovaâ bìblìâtèka ìm. Âkuba Kolasa. Biblioteka Radzivillov Nesvižskoj ordinacii : katalog izdanij iz fonda Central’noj naučnoj biblioteki imeni Âkuba Kolasa Nacional’noj akademii nauk Belarusi : XVII vek / [sost. A. V. Stefanovi 2012 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
21

Inwentarze pałacu w Nieborowie 1694-1939 : źródła do dziejów pałaców Radziwiłłów zachowane w bibliotece nieborowskiej / zebrali i oprac. Izydor Grzeluk i Walerian Warchałowski. 2012 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
22

Chopin : przewodnik po zbiorach Towarzystwa Historyczno-Literackiego / Biblioteki Polskiej w Paryżu / red. Małgorzata Maria Grąbczewska ; aut. not i esejów Anna Czarnocka et.al. ; Towarzystwo 2010 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
23
Lietuvos Mokslų Akademija. Centrinė Biblioteka. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka : paveldas ir raida, 1557-2007 : bibliografijos rodyklė / [sudarė Elena Stasiukaitienė] ; Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. 2009 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
24
Muzeum Sportu i Turystyki (Warszawa). Biblioteka. Najstarsze książki w zbiorach Biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie : katalog / [oprac. katalogu Hanna Jeznak, Barbara Mikocka]. 2009 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
25
Sosna, Grzegorz (1939-2016).. Księgozbiór / Grzegorz Sosna, Antonina Troc-Sosna. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
26
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Archiwum Zbigniewa Herberta : inwentarz / oprac. Henryk Citko. 2008 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
27
Paszkiewicz, Urszula (1940- ).. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku. Suplement 2 / Urszula Paszkiewicz ; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament do spraw Polskiego D 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
28
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej / oprac. Zofia Żurawińska, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
29

Zbiory teatralne Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu : materiały Teatru Polskiego i Teatru Nowego w Poznaniu : informator / oprac. Danuta Balcerek ; Biblioteka Raczyńskich. 2002 BG( 3/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
30
Uruszczak, Wacław (1946- ).. Polonica w korespondencji królowej szwedzkiej Krystyny w zbiorach Bibliothèque Interuniversitaire w Montpellier / Wacław Uruszczak. 2001 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
31
Wąsowska, Elżbieta. Rękopisy muzyczne XIX-XX wieku. T. 4, Indeksy / oprac. Elżbieta Wąsowska. 2001 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
32
Wąsowska, Elżbieta. Rękopisy muzyczne XIX-XX wieku. T. 3, Rz-Ż, pozycje 3265-4329 / oprac. Elżbieta Wąsowicz. 2001 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
33
Wąsowska, Elżbieta. Rękopisy muzyczne XIX-XX wieku. T. 2, L-R, pozycje 1450-3264 / oprac. Elżbieta Wąsowska. 2001 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
34
Wąsowska, Elżbieta. Rękopisy muzyczne XIX-XX wieku. T. 1, A-K, pozycje 1-1449 / oprac. Elżbieta Wąsowska. 2001 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
35
Wojciechowski, Jerzy (1965- ).. Zbysław Marek Maciejewski : ryciny i rysunki z daru Jana Krzysztofa Kamińskiego w kolekcji Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie : katalog wystawy, Warszawa 19 listopada - 8 grud 2001 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
36
Biblioteka Śląska (Katowice). Kolekcja Romana Chrząstowskiego w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach / Barbara Maresz, Teresa Roszkowska. 2000 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
37
Karpowicz, Andrzej. Katalog druków współczesnych w zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu / Andrzej Karpowicz. 2000 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
38
Paszkiewicz, Urszula (1940- ).. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku. Suplement 1 / Urszula Paszkiewicz ; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biuro Pełnomocnika Rządu do Sp 2000 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
39
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Zakład Zbiorów Ikonograficznych. Autor Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 7, Ilustracje : P-Ż / tom opracowała Hanna Widacka. 1999 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
40

Dokumenty życia społecznego Żydów polskich (1918-1939) w zbiorach Biblioteki Narodowej / oprac. Barbara Łętocha, Alina Cała, Zofia Głowicka ; [tł. Olga Zienkiewicz]. 1999 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
41
Ośrodek "Karta" (Warszawa). Katalog druków zwartych wydanych w Polsce poza cenzurą w latach 1976-1990 w zbiorach Ośrodka Karta. 1999 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
42
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Zakład Zbiorów Ikonograficznych. Suplementy oraz poprawki i uzupełnienia do tomów 1-5 Katalogu portretów osobistości polskich i obcych / [t. oprac. Hanna Widacka]. 1998 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
43
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Polskie kalendarze XIX-wieczne w zbiorach Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej / Joanna Skrzypkowska. 1998 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
44

Zagraniczne wydawnictwa parlamentarne i urzędowe w zbiorach Biblioteki Sejmowej : informator / oprac. Maria Majewska przy współpracy Zofii Terendyj i Agnieszki Fokt ; pod kier. Andrzeja Męży 1998 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
45
Paszkiewicz, Urszula (1940- ).. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej : (spis za lata 1510-1939) / Urszula Paszkiewicz ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiego D 1998 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
46
Wytyczak, Roman (1939-2020).. Śląsk w dawnej kartografii : obraz Śląska na mapach XVI-XVIII wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu / Roman Wytyczak ; [fot. Andrzej Niedźwiedzki ; red. Andrzej 1998 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
47
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Zakład Zbiorów Ikonograficznych. Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 6, Ilustracje : A-O / [t. oprac. Hanna Widacka]. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
48
Biblioteka Raczyńskich (Poznań). Zbiory kartograficzne Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu : informator / oprac. Kazimierz Ewicz ; Biblioteka Raczyńskich. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
49
Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca. Roczniki statystyczne świata w zbiorach CBS / oprac. Bożena Łazowska. 1997 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
50
Paszkiewicz, Urszula (1940- ).. Rękopiśmienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej : (spis za lata 1553-1939) / Urszula Paszkiewicz ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Biuro Pełnomocnika Rządu do S 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
51
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka. Katalog czasopism polonijnych XIX i XX wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich / oprac. Elżbieta Jagielska ; Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. 1996 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
52
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Zakład Zbiorów Ikonograficznych. Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 5, T-Z, suplementy / [t. oprac. Hanna Widacka, Alicja Żendara]. 1995 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
53
Kolbuszewska, Aniela (1934- ).. Katalog mikrofilmów druków muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ze zbioru Królewskiego Gimnazjum w Brzegu / Aniela Kolbuszewska. 1995 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
54
Polenmuseum (Rapperswil). Cartographia Rappersviliana Polonorum : katalog zbiorów kartograficznych Muzeum Polskiego w Rapperswilu / Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal). 1995 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
55
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Zakład Zbiorów Ikonograficznych. Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 4, P-S / [t. oprac. Hanna Widacka, Alicja Żendara]. 1994 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
56
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Biblioteka Główna. Informator o zbiorach literatury emigracyjnej dostępnych w bibliotece / Anna Daszkiewicz ; Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej. 1994 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
57

Katalog Mikroform. Czasopisma, Książki XIX-XX w. / Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Oddział Mikroform ; [oprac.: Anna Stuchlińska, Grażyna Ziółkowska]. 1994 BG( 2/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
58
Szczęsna, Teresa. Czasopisma / oprac. Teresa Szczęsna. 1994 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
59
Akademia Medyczna (Białystok). Biblioteka Główna. Katalog czasopism i wydawnictw ciągłych Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Białymstoku 1980-1992 / oprac. Olga Chwieroś, Lucja Gryko-Onopa ; pod red. Krystyny Sarosiek ; Akademia Medycz 1993 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
60

Wykaz czasopism znajdujących się w 1993 roku w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu / oprac.: Elżbieta Pieńkowska ; Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lan 1993 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
61
Biblioteka Jagiellońska. Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej : katalog / Jerzy Jarowiecki, Ewa Wójcik. 1992 BG( 2/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
62
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Zakład Zbiorów Ikonograficznych. Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 3, L-O / [t. oprac. Alicja Karwowska-Bajdor, Hanna Widacka, Alicja Żendara]. 1992 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
63
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Zakład Zbiorów Ikonograficznych. Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 2, G-K / [t. oprac. Hanna Widacka, Alicja Żendara]. 1992 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
64
Polska Akademia Nauk. Oddział (Poznań). Ośrodek Informacji Naukowej. Katalog wydawnictw ciągłych na mikrofiszach : zbiory Oddziału OIN PAN w Poznaniu za lata 1974-1991 / red. nauk. Czesław Marian Burdziński ; oprac. i red. Sylwia Jacek, Małgorzata Obiała, Al 1992 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
65
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka. Katalog mikroform Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : czasopisma. 1 / oprac. Jerzy Piechowski i Anna Zemełka ; Polska Akademia Nauk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka. 1992 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
66

Wykaz Czasopism Naukowych i Innych Nośników Informacji Naukowej Importowanych do Polski w ... Roku / Polska Fundacja Upowszechniania Nauki. 1992 BG( 14/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 12/ 0)
BIO( 6/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
67
Biblioteka Uniwersytecka (Poznań). Indeks ikonograficzny portretów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Cz. 2 / oprac. Stefania Lisakowska. 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
68
Idźkowska, Barbara. Katalog czasopism i wydawnictw zbiorowych bibliotek Olsztyna. Cz. 2, N-Ż / oprac. Barbara Idźkowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. Biblioteka Główna. 1991 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
69
Idźkowska, Barbara. Katalog czasopism i wydawnictw zbiorowych bibliotek Olsztyna. Cz. 1, A-M / oprac. Barbara Idźkowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. Biblioteka Główna. 1991 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
70
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Zakład Zbiorów Ikonograficznych. Autor Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 1, A-F / tom opracowały Hanna Widacka, Alicja Żendara, Alicja Karwowska-Bajdor. 1990 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
71
Biblioteka Uniwersytecka (Poznań). Materiały ikonograficzne do historii Wielkopolski w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Cz. 1 / oprac. Stefania Lisakowska. 1990 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
72
Paszkiewicz, Urszula (1940- ).. Bibliografia inwentarzy i katalogów księgozbiorów polskich i założonych w Polsce do 1939 roku. Cz. 2, Księgozbiory prywatne w układzie abecadłowym nazwisk właścicieli / Urszula Paszkiewi 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
73
Paszkiewicz, Urszula (1940- ).. Bibliografia inwentarzy i katalogów księgozbiorów polskich i założonych w Polsce do 1939 roku. Cz. 1, Księgozbiory instytucjonalne w układzie topograficznym / Urszula Paszkiewicz. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
74
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Biblioteka. Wykaz nabytków : zagraniczne nowości wydawnicze nabyte w latach 1988-1990 / [oprac. Halina Jankowska-Fejnas et al.]. 1990 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
75
Akademia Rolniczo-Techniczna (Olsztyn). Biblioteka Główna. Katalog czasopism i wydawnictw zbiorowych Biblioteki Głównej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie / oprac. Irena Suchta ; Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie. 1989 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
76
Andrysiak, Ewa (1955- ).. Księgozbiór Leopoldów z Rzepiszewa : katalog / Ewa Andrysiak. 1989 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
77
Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa). Gabinet Rycin. Katalog kolekcji Henryka Grohmana w Gabinecie Rycin BUW. Cz. 1, Ryciny i rysunki francuskie XIX-XX wieku / oprac. Wanda Maria Rudzińska. 1989 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
78
Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca. Wykaz bieżących czasopism zagranicznych które wpłynęły do biblioteki w latach 1988-89 / [oprac. Elżbieta Orzeł-Orlewicz]. 1989 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
79
Książnica Szczecińska. Autor bibliografii / katalogu Wydawca Katalog czasopism zagranicznych Książnicy Szczecińskiej / opracowanie Barbara Witkowska ; Książnica Szczecińska. 1989 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
80
Biblioteka Uniwersytecka (Poznań). Wykaz czasopism zagranicznych prenumerowanych bieżąco w latach 1983-1984 przez Bibliotekę Uniwersytecką w Pozaniu / Elżbieta Ruta ; praca pod red. Małgorzaty Frydrychowicz-Kowanek ; Bibliote 1988 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
81
Fontner, Jolanta. Centralny katalog czasopism zagranicznych w bibliotekach łódzkich za lata 1970-1985. T. 2, J-Ż / oprac. Jolanta Fontner ; [udział w zbieraniu materiałów wzięli: Jolanta Fontner et al.]. 1988 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
82
Fontner, Jolanta. Centralny katalog czasopism zagranicznych w bibliotekach łódzkich za lata 1970-1985. T. 1, A-I / oprac. Jolanta Fontner ; [udział w zbieraniu materiałów wzięli: Jolanta Fontner et al.]. 1988 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
83

Katalog Mikrofilmów. Zbiory Muzyczne / Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Oddział Mikroform. 1987 BG( 6/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
84

Polskie regulaminy i instrukcje wojskowe w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej : katalog. T. 2, 1946-1982 / oprac. Teresa Głowacka, Beata Korman, Barbara Musiałowa ; Centralna Biblioteka Wo 1986 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
85
Prończuk, Anna. Autor bibliografii / katalogu Czasopisma. 2 / opracowała Anna Prończuk. 1986 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
86

Katalog Mikrofilmów. Czasopisma / Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Oddział Mikroform. 1986 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
87

Centralny katalog czasopism z krajów kapitalistycznych w bibliotekach podległych Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej : 1975-1983. T. 2, J-Z / [red. Krystyna Kubala ; oprac. zespół Biblio 1985 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
88

Centralny katalog czasopism z krajów kapitalistycznych w bibliotekach podległych Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej : 1975-1983. T. 1, A-I / [red. Krystyna Kubala ; oprac. zespół Biblio 1985 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
89

Materiały ikonograficzne do historii Wielkopolski w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. [Cz. 2] / oprac. Stefania Lisakowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka 1985 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
90
Wańka, Danuta (1958-2015).. Czasopisma w księgozbiorze Alfonsa Parczewskiego : katalog / Danuta Wańka ; przedm. opatrzył Stanisław Maksymowicz. 1985 BG( 2/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
91

Katalog Mikrofilmów. Druki XIX-XX w. / Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Oddział Mikroform. 1985 BG( 3/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
92
Akademia nauk SSSR (Leningrad). Biblioteka. Svodnyj ukazatel’ inostrannyh periodičeskih izdanij, polučaemyh Bibliotekoj Akademii nauk SSSR / [sost. T. E. Kuryleva et al.]. 1984 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
93
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Zakład Czasopism. Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Narodowej : katalog / Jadwiga Cieślakiewicz, Hanna Falkowska, Andrzej Paczkowski ; Biblioteka Narodowa. Zak 1984 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
94

Inwentarz imiennych list więźniów obozów koncentracyjnych przechowywanych w Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce / oprac. Walentyna Hasulińska. 1984 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
95
Aleksiński, Jan. Druki ulotne dotyczące konfederacji targowickiej i drugiego rozbioru Polski w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu / Jan Aleksiński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bibl 1983 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
96
Biblioteka Uniwersytecka (Poznań). Wykaz czasopism zagranicznych prenumerowanych bieżąco w latach 1978-1982 przez Bibliotekę Główną UAM : kupno / oprac. Krystyna Kuberka ; Biblioteka Główna Uniwersytetu im. Adama Mickewicza 1983 BG( 2/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
97
Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa). Katalog polskich czasopism emigracyjnych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie : (do września 1939 r.) / oprac. Barbara Nałęcz i Ludgarda Pawlaczyk ; pod red. nauk. Edwarda Stańczaka. 1983 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
98
Cubrzyńska-Leonarczyk, Maria. Sobiesciana w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie : katalog wystawy / [kat. wystawy oprac. Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, Elzbieta Budzińska, Grażyna Ziółkowska] ; Biblioteka Uniwer 1983 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
99

Wykaz Wydawnictw Ciągłych Importowanych z Krajów II Obszaru Płatniczego w Roku... / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. 1983 BG( 8/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 8/ 0)
BII( 2/ 0)
BIO( 4/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego