Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "017.1/.2" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 194 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Autor Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum / pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak ; zbiory wrocławskie opracowały Agnieszka Franczyk-Cegła, Małgorzata Minkowska, Grażyna Ro 2017 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
2
Cèntralʹnaâ navukovaâ bìblìâtèka ìmâ Âkuba Kolasa. Biblioteka Radzivillov Nesvižskoj ordinacii : katalog izdanij iz fonda Central’noj naučnoj biblioteki imeni Âkuba Kolasa Nacional’noj akademii nauk Belarusi : XVIII vek. Kn. 4, (1786-1800) / [s 2015 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
3

Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis : prints from the first half of the sixteenth century : a catalogue / edited by Jolanta Gwioździk, Tadeusz Maciąg ; in collaboration with Iwona Pietrzkiewicz 2015 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
4
Szybowska, Urszula. Od Safony do Sibylli : o twórczości kobiet, które miały odwagę zmieniać świat / Urszula Szybowska. 2015 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
5
Cèntralʹnaâ navukovaâ bìblìâtèka ìmâ Âkuba Kolasa. Biblioteka Radzivillov Nesvižskoj ordinacii : katalog izdanij iz fonda Central’noj naučnoj biblioteki imeni Âkuba Kolasa Nacional’noj akademii nauk Belarusi : XVIII vek. Kn. 2, (1751-1770) / [s 2014 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
6
Cèntralʹnaâ navukovaâ bìblìâtèka ìmâ Âkuba Kolasa. Biblioteka Radzivillov Nesvižskoj ordinacii : katalog izdanij iz fonda Central’noj naučnoj biblioteki imeni Âkuba Kolasa Nacional’noj akademii nauk Belarusi : XVIII vek. Kn. 3, (1771-1785) / [s 2014 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
7
Cèntralʹnaâ navukovaâ bìblìâtèka ìmâ Âkuba Kolasa. Biblioteka Radzivillov Nesvižskoj ordinacii : katalog izdanij iz fonda Central’noj Naučnoj Biblioteki imeni Âkuba Kolasa Nacional’noj Akademii Nauk Belarusi : XVIII vek. Kn. 1, (1701-1750) / [s 2013 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
8

Ekslìbrisi Naukovoï bìblìoteki L’vìvs’kogo nacìonal’nogo unìversitetu ìmenì Ìvana Franka / avtor-uporâdnik Natalìâ Kìt-Kopistâns’ka ; Мìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, L’v 2013 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
9
Cèntralʹnaâ navukovaâ bìblìâtèka ìmâ Âkuba Kolasa. Biblioteka Radzivillov Nesvižskoj ordinacii : katalog izdanij iz fonda Central’noj naučnoj biblioteki imeni Âkuba Kolasa Nacional’noj akademii nauk Belarusi : XVII vek / [sost. A. V. Stefanovi 2012 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
10

Inwentarze pałacu w Nieborowie 1694-1939 : źródła do dziejów pałaców Radziwiłłów zachowane w bibliotece nieborowskiej / zebrali i oprac. Izydor Grzeluk i Walerian Warchałowski. 2012 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
11

Chopin : przewodnik po zbiorach Towarzystwa Historyczno-Literackiego / Biblioteki Polskiej w Paryżu / red. Małgorzata Maria Grąbczewska ; aut. not i esejów Anna Czarnocka et.al. ; Towarzystwo 2010 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
12
Lietuvos Mokslų Akademija. Centrinė Biblioteka. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka : paveldas ir raida, 1557-2007 : bibliografijos rodyklė / [sudarė Elena Stasiukaitienė] ; Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. 2009 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
13
Muzeum Sportu i Turystyki (Warszawa). Biblioteka. Najstarsze książki w zbiorach Biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie : katalog / [oprac. katalogu Hanna Jeznak, Barbara Mikocka]. 2009 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
14
Sosna, Grzegorz (1939-2016).. Księgozbiór / Grzegorz Sosna, Antonina Troc-Sosna. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
15
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Archiwum Zbigniewa Herberta : inwentarz / oprac. Henryk Citko. 2008 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
16
Paszkiewicz, Urszula (1940- ).. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku. Suplement 2 / Urszula Paszkiewicz ; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament do spraw Polskiego D 2006 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
17
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej / oprac. Zofia Żurawińska, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
18

Zbiory teatralne Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu : materiały Teatru Polskiego i Teatru Nowego w Poznaniu : informator / oprac. Danuta Balcerek ; Biblioteka Raczyńskich. 2002 BG( 3/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
19
Uruszczak, Wacław (1946- ).. Polonica w korespondencji królowej szwedzkiej Krystyny w zbiorach Bibliothèque Interuniversitaire w Montpellier / Wacław Uruszczak. 2001 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
20
Wąsowska, Elżbieta. Rękopisy muzyczne XIX-XX wieku. T. 4, Indeksy / oprac. Elżbieta Wąsowska. 2001 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
21
Wąsowska, Elżbieta. Rękopisy muzyczne XIX-XX wieku. T. 3, Rz-Ż, pozycje 3265-4329 / oprac. Elżbieta Wąsowicz. 2001 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
22
Wąsowska, Elżbieta. Rękopisy muzyczne XIX-XX wieku. T. 2, L-R, pozycje 1450-3264 / oprac. Elżbieta Wąsowska. 2001 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
23
Wąsowska, Elżbieta. Rękopisy muzyczne XIX-XX wieku. T. 1, A-K, pozycje 1-1449 / oprac. Elżbieta Wąsowska. 2001 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
24
Wojciechowski, Jerzy (1965- ).. Zbysław Marek Maciejewski : ryciny i rysunki z daru Jana Krzysztofa Kamińskiego w kolekcji Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie : katalog wystawy, Warszawa 19 listopada - 8 grud 2001 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
25
Biblioteka Śląska (Katowice). Kolekcja Romana Chrząstowskiego w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach / Barbara Maresz, Teresa Roszkowska. 2000 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
26
Karpowicz, Andrzej. Katalog druków współczesnych w zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu / Andrzej Karpowicz. 2000 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
27
Paszkiewicz, Urszula (1940- ).. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku. Suplement 1 / Urszula Paszkiewicz ; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biuro Pełnomocnika Rządu do Sp 2000 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
28
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Zakład Zbiorów Ikonograficznych. Autor Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 7, P-Ż : ilustracje / tom opracowała Hanna Widacka. 1999 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
29

Dokumenty życia społecznego Żydów polskich (1918-1939) w zbiorach Biblioteki Narodowej / oprac. Barbara Łętocha, Alina Cała, Zofia Głowicka ; [tł. Olga Zienkiewicz]. 1999 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
30
Ośrodek "Karta". Katalog druków zwartych wydanych w Polsce poza cenzurą w latach 1976-1990 w zbiorach Ośrodka "Karta" / Ośrodek "Karta". 1999 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
31
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna. Polskie kalendarze XIX-wieczne w zbiorach Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej / Joanna Skrzypkowska. 1998 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
32

Zagraniczne wydawnictwa parlamentarne i urzędowe w zbiorach Biblioteki Sejmowej : informator / oprac. Maria Majewska przy współpracy Zofii Terendyj i Agnieszki Fokt ; pod kier. Andrzeja Męży 1998 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
33
Paszkiewicz, Urszula (1940- ).. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej : (spis za lata 1510-1939) / Urszula Paszkiewicz ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiego D 1998 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
34
Politechnika Białostocka. Biblioteka Główna. Wydawnictwa ciągłe rok 1997 / Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej ; [oprac. Iwona Jurewicz-Citko]. 1998 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
35
Widacka, Hanna. Suplementy oraz poprawki i uzupełnienia do tomów 1-5 Katalogu portretów osobistości polskich i obcych / [tom oprac. Hanna Widacka]. 1998 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
36
Wytyczak, Roman. Śląsk w dawnej kartografii : obraz Śląska na mapach XVI-XVIII wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu / Roman Wytyczak ; [fot. Andrzej Niedźwiedzki ; red. Andrzej 1998 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
37
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Zakład Zbiorów Ikonograficznych. Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 6, A-O : ilustracje / [t. oprac. Hanna Widacka]. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
38
Biblioteka Raczyńskich (Poznań). Zbiory kartograficzne Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu : informator / oprac. Kazimierz Ewicz ; Biblioteka Raczyńskich. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
39
Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca. Roczniki statystyczne świata w zbiorach CBS / oprac. Bożena Łazowska. 1997 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
40

Wykaz czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej importowanych do Polski w 1997 roku. T. 3, Wykaz odbiorców / Polska Fundacja Upowszechniania Nauki ; [oprac. zespół pod kier. H 1997 BG( 2/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
41

Wykaz czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej importowanych do Polski w 1997 roku. T. 2, K - Z, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki ; [oprac. zespół pod kier. Haliny Kozick 1997 BG( 2/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
42

Wykaz czasopism naukowych i innych nośników informacji naukowej importowanych do Polski w 1997 roku. T. 1, A - J / Polska Fundacja Upowszechniania Nauki ; [oprac. zespół pod kier. Haliny Kozic 1997 BG( 2/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
43
Mackiewicz, Joanna. Wydawnictwa ciągłe rok 1996 / Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej ; [oprac. Joanna Mackiewicz]. 1997 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
44
Paszkiewicz, Urszula (1940- ).. Rękopiśmienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej : (spis za lata 1553-1939) / Urszula Paszkiewicz ; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Biuro Pełnomocnika Rządu do S 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
45
Politechnika Białostocka. Biblioteka Główna. Wydawnictwa ciągłe rok 1995 / Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej ; [oprac. Joanna Mackiewicz]. 1996 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
46
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka. Katalog czasopism polonijnych XIX i XX wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich / oprac. Elżbieta Jagielska ; Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. 1996 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
47
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Zakład Zbiorów Ikonograficznych. Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 5, T-Z, suplementy / [t. oprac. Hanna Widacka, Alicja Żendara]. 1995 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
48
Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa). Oddział Mikroform. Czasopisma. Książki XIX-XX w. / Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Oddział Mikroform ; [oprac. Anna Stuchlińska]. 1995 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
49
Kolbuszewska, Aniela (1934- ).. Katalog mikrofilmów druków muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu ze zbioru Królewskiego Gimnazjum w Brzegu / Aniela Kolbuszewska. 1995 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
50
Polenmuseum (Rapperswil). Cartographia Rappersviliana Polonorum : katalog zbiorów kartograficznych Muzeum Polskiego w Rapperswilu / Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal). 1995 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
51
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Zakład Zbiorów Ikonograficznych. Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 4, P-S / [t. oprac. Hanna Widacka, Alicja Żendara]. 1994 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
52
Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa). Oddział Mikroform. Czasopisma. Książki XIX-XX w. / Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Oddział Mikroform ; [oprac. Anna Stuchlińska, Grażyna Ziółkowska]. 1994 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
53
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. Biblioteka Główna. Informator o zbiorach literatury emigracyjnej dostępnych w bibliotece / Anna Daszkiewicz ; Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej. 1994 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
54
Szczęsna, Teresa. Czasopisma / oprac. Teresa Szczęsna. 1994 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
55
Akademia Medyczna (Białystok). Biblioteka Główna. Katalog czasopism i wydawnictw ciągłych Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Białymstoku 1980-1992 / oprac. Olga Chwieroś, Lucja Gryko-Onopa ; pod red. Krystyny Sarosiek ; Akademia Medycz 1993 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
56
Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa). Wykaz bieżących czasopism zagranicznych bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego : nauki matematyczno-przyrodnicze / [oprac. Anna Bednarz i Ewa Nehring]. 1993 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
57
Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa). Wykaz bieżących czasopism zagranicznych bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego : nauki humanistyczne i społeczne / [oprac. Anna Bednarz i Ewa Nehring]. 1993 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
58
Jarowiecki, Jerzy (1930- ).. Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej : katalog / Jerzy Jarowiecki, Ewa Wójcik. 1993 BG( 2/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
59
Politechnika Białostocka. Biblioteka Główna. Wydawnictwa ciągłe rok 1992 / [oprac. Joanna Mackiewicz]. 1993 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
60

Wykaz czasopism znajdujących się w 1993 roku w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu / oprac.: Elżbieta Pieńkowska ; Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lan 1993 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
61
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Zakład Zbiorów Ikonograficznych. Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 3, L-O / [t. oprac. Alicja Karwowska-Bajdor, Hanna Widacka, Alicja Żendara]. 1992 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
62
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Zakład Zbiorów Ikonograficznych. Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 2, G-K / [t. oprac. Hanna Widacka, Alicja Żendara]. 1992 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
63
Politechnika Białostocka. Biblioteka Główna. Wydawnictwa ciągłe rok 1991 / oprac. Joanna Mackiewicz. 1992 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
64
Politechnika Białostocka. Biblioteka Główna. Wydawnictwa ciągłe rok 1990 / [oprac. Joanna Mackiewicz]. 1992 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
65
Polska Akademia Nauk. Oddział (Poznań). Ośrodek Informacji Naukowej. Katalog wydawnictw ciągłych na mikrofiszach : zbiory Oddziału OIN PAN w Poznaniu za lata 1974-1991 / red. nauk. Czesław Marian Burdziński ; oprac. i red. Sylwia Jacek, Małgorzata Obiała, Al 1992 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
66
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka. Katalog mikroform Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : czasopisma. 1 / oprac. Jerzy Piechowski i Anna Zemełka ; Polska Akademia Nauk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka. 1992 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
67
Biblioteka Uniwersytecka (Poznań). Indeks ikonograficzny portretów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Cz. 2 / oprac. Stefania Lisakowska. 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
68
Idźkowska, Barbara. Katalog czasopism i wydawnictw zbiorowych bibliotek Olsztyna. Cz. 2, N-Ż / oprac. Barbara Idźkowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. Biblioteka Główna. 1991 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
69
Idźkowska, Barbara. Katalog czasopism i wydawnictw zbiorowych bibliotek Olsztyna. Cz. 1, A-M / oprac. Barbara Idźkowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie. Biblioteka Główna. 1991 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
70
Politechnika Białostocka. Biblioteka Główna. Wydawnictwa ciągłe rok 1989 / Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej ; [oprac. Helena Kotkowska]. 1991 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
71
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Zakład Zbiorów Ikonograficznych. Autor Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T. 1, A-F / tom opracowały Hanna Widacka, Alicja Żendara, Alicja Karwowska-Bajdor. 1990 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
72
Biblioteka Uniwersytecka (Poznań). Materiały ikonograficzne do historii Wielkopolski w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Cz. 1 / oprac. Stefania Lisakowska. 1990 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
73
Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa). Wykaz bieżących czasopism zagranicznych bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego : nauki matematyczno-przyrodnicze / [oprac. Anna Bednarz i Ewa Nehring]. 1990 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
74
Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa). Wykaz bieżących czasopism zagranicznych bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego : nauki humanistyczne i społeczne / Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie ; [oprac. Anna Bednarz i Ewa Nehring]. 1990 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
75
Paszkiewicz, Urszula (1940- ).. Bibliografia inwentarzy i katalogów księgozbiorów polskich i założonych w Polsce do 1939 roku. Cz. 2, Księgozbiory prywatne w układzie abecadłowym nazwisk właścicieli / Urszula Paszkiewi 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
76
Paszkiewicz, Urszula (1940- ).. Bibliografia inwentarzy i katalogów księgozbiorów polskich i założonych w Polsce do 1939 roku. Cz. 1, Księgozbiory instytucjonalne w układzie topograficznym / Urszula Paszkiewicz. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
77
Politechnika Białostocka. Biblioteka Główna. Wydawnictwa ciągłe rok 1988 / Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej ; [oprac. Helena Kotkowska]. 1990 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
78
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Biblioteka. Wykaz nabytków : zagraniczne nowości wydawnicze nabyte w latach 1988-1990 / [oprac. Halina Jankowska-Fejnas et al.]. 1990 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
79
Akademia Rolniczo-Techniczna (Olsztyn). Biblioteka Główna. Katalog czasopism i wydawnictw zbiorowych Biblioteki Głównej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie / oprac. Irena Suchta ; Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie. 1989 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
80
Andrysiak, Ewa (1955- ).. Księgozbiór Leopoldów z Rzepiszewa : katalog / Ewa Andrysiak. 1989 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
81
Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa). Gabinet Rycin. Katalog kolekcji Henryka Grohmana w Gabinecie Rycin BUW. Cz. 1, Ryciny i rysunki francuskie XIX-XX wieku / oprac. Wanda Maria Rudzińska. 1989 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
82
Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca. Wykaz bieżących czasopism zagranicznych które wpłynęły do biblioteki w latach 1988-89 / [oprac. Elżbieta Orzeł-Orlewicz]. 1989 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
83
Książnica Szczecińska. Katalog czasopism zagranicznych Książnicy Szczecińskiej / [oprac. Barbara Witkowska] ; Książnica Szczecińska. 1989 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
84
Politechnika Białostocka. Biblioteka Główna. Wydawnictwa ciągłe rok 1987 / Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej ; [oprac. Helena Kotkowska]. 1989 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
85
Biblioteka Uniwersytecka (Poznań). Wykaz czasopism zagranicznych prenumerowanych bieżąco w latach 1983-1984 przez Bibliotekę Uniwersytecką w Pozaniu / Elżbieta Ruta ; praca pod red. Małgorzaty Frydrychowicz-Kowanek ; Bibliote 1988 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
86
Fontner, Jolanta. Centralny katalog czasopism zagranicznych w bibliotekach łódzkich. T. 2, J - Ż / oprac. Jolanta Fontner. 1988 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
87
Fontner, Jolanta. Centralny katalog czasopism zagranicznych w bibliotekach łódzkich. T. 1, A - I / oprac. Jolanta Fontner. 1988 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
88
Politechnika Białostocka. Biblioteka Główna. Wydawnictwa ciągłe rok 1986 / Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej ; [oprac. Helena Kotkowska]. 1988 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
89

Wykaz wydawnictw ciągłych importowanych z krajów II obszaru płatniczego w 1988 roku. T. 2, Wykaz odbiorców / Ministerstwo Edukacji Narodowej, I Centralna Biblioteka Techniczna - Biblioteka G 1987 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
90

Wykaz wydawnictw ciągłych importowanych z krajów II obszaru płatniczego w 1988 roku. T. 1, w układzie alfabetycznym / Ministerstwo Edukacji Narodowej, I Centralna Biblioteka Techniczna - Bibl 1987 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
91
Politechnika Białostocka. Biblioteka Główna. Wydawnictwa ciągłe rok 1985 / Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej ; [oprac. Helena Kotkowska]. 1987 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
92

Katalog Mikrofilmów. Zbiory Muzyczne / Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Oddział Mikroform. 1987 BG( 5/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
93

Polskie regulaminy i instrukcje wojskowe w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej : katalog. T. 2, 1946-1982 / oprac. Teresa Głowacka, Beata Korman, Barbara Musiałowa ; Centralna Biblioteka Wo 1986 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
94

Wykaz wydawnictw ciągłych importowanych z krajów II obszaru płatniczego w roku 1986 / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, Biblioteka Główna i Ośrodek Informacji Naukowo 1986 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
95
Prończuk, Anna. Autor bibliografii / katalogu Czasopisma. 2 / opracowała Anna Prończuk. 1986 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
96

Katalog Mikrofilmów. Czasopisma / Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Oddział Mikroform. 1986 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
97
Bagniewska, Joanna. Wykaz bieżących czasopism zagranicznych bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego : nauki humanistyczne i społeczne / oprac. Joanna Bagniewska, Joanna Bujno, Bożena Krzyżanowska. 1985 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
98

Wykaz wydawnictw ciągłych importowanych z krajów II obszaru płatniczego w roku 1985 / Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ; [oprac. zespół Danuta Bańbura et al.]. 1985 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism
99

Centralny katalog czasopism z krajów kapitalistycznych w bibliotekach podległych Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej : 1975-1983. T. 2, J - Z / Główna Biblioteka Lekarska, Biblioteka Aka 1985 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Cz Katalogi czasopism

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego