Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "014.3" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 81 z 81 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Wodniak, Katarzyna (1969- ). Autor Beletrystyka w "Przyjaciółce" : bibliografia 1948-1989 / Katarzyna Wodniak. 2018 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
2
Bąbiak, Grzegorz Paweł (1973- ). "Tygodnik Ilustrowany" : bibliografia zawartości 1890-1899 / opracował Grzegorz P. Bąbiak ; [recenzentki Danuta Knysz-Tomaszewska, Elżbieta Wichrowska]. 2015 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
3
Minakowski, Jerzy (1942-2018). Komunikaty Mazursko-Warmińskie : bibliografia zawartości za lata 1957-2006 / Jerzy Minakowski przy współpracy Moniki M. Hrynkiewicz. 2007 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
4
Czarnecka, Barbara. "Tygodniowy Serwis Literacki Koła Pisarzy z Polski" - "Tygodnik Polski" 1941 - 1947 : bibliografia zawartości / Barbara Czarnecka, Rafał Moczkodan. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
5
Ożóg, Zenon (1957- ).. "Fraza" 1991-2003 : bibliografia zawartości / oprac. Zenon Ożóg. 2004 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
6
Baster, Ilona. Autor Bibliografia adnotowana "Biuletynu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa" za lata 2003-1978 / Ilona Baster, Agnieszka Folga, pod kierunkiem Haliny Kosętki. 2003 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
7
Borkowski, Andrzej (1977- ).. Bibliografia zawartości "Zagadnień Rodzajów Literackich" : przewodnik / Andrzej Borkowski, Marcin Pliszka ; wstępem opatrzył Antoni Czyż. 2003 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
8
Eder, Maciej. Bibliografia zawartości "Literatury Ludowej" za lata 1981-2002 / Maciej Eder. 2003 BHU( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
9

Bibliografia zawartości Bellony 1918-1939 / [oprac. Krystyna Piwowarska et al. ; przedm. Krzysztof Komorowski] ; Centralna Biblioteka Wojskowa. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
10
Bajor, Agnieszka (1973- ).. Tygodnik katolicki "Niedziela" 1926-1939 / Agnieszka Bajor, Zbigniew Żmigrodzki. 2002 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
11
Latusek, Jadwiga. 100 lat "Poradnika Językowego" : zawartość pisma w latach 1971 - 2000 / oprac. Jadwiga Latusek i Hanna Prejs ; pod red. Wandy Decyk-Zięby i Józefa Porayskiego-Pomsty ; Towarzystwo Kultury Ję 2001 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
12
Moczkodan, Rafał (1975- ).. "Życie Akademickie" - "Kontynenty" 1949-1966 : bibliografia zawartości / Rafał Moczkodan. 2001 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
13
Anculewicz, Zbigniew. Bibliografia prozy na łamach "Kuriera Warszawskiego" w latach 1868-1939 / Zbigniew Anculewicz. 2000 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
14

Bibliografia zawartości "Życia" warszawskiego i krakowskiego, "Strumienia" oraz "Chimery" / oprac. Grzegorz Paweł Bąbiak. 2000 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
15
Budniewska, Anna. Bibliografia zawartości czasopisma "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" t. I-XLIII / Anna Budniewska, Agnieszka Mitura-Karwowska. 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
16
Jazdon, Krystyna (1958- ).. Przegląd Poznański : 1845-1865 / oprac. Krystyna Jazdon. 2000 BG( 2/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
17
Jazdon, Krystyna (1958- ).. Przegląd Wielkopolski Historyczny i Literacki 1867, 1869 ; Tygodnik Wielkopolski 1871-1874 / oprac. Krystyna Jazon. 2000 BG( 2/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
18

Bibliografia wydawnictw Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie 1922-1952 / zebr. i oprac. Barbara Szornel-Dąbrowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2000 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
19
Aleksandrowska, Elżbieta (1928- ).. "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 1770-1777 : monografia bibliograficzna / Elżbieta Aleksandrowska ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osie 1999 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
20
Gawronowa, Jolanta. "Polityka Społeczna" 1974-1998 : (spis zawartości) / oprac. Jolanta Gawron, Małgorzata Kłossowska. 1999 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
21
Jazdon, Krystyna (1958- ).. Sobótka - tygodnik beletrystyczny ilustrowany 1869-1871 / oprac. Krystyna Jazdon. 1999 BG( 2/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
22
Wieland, Hanna. Kórniczanin 1875 / oprac. Hanna Wieland. 1999 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
23
Zasadowa, Hanna (1920-2017).. Bibliografia zawartości "Przeglądu Bibliotecznego" : 1977-1996 (R. 45-64) / oprac. Hanna Zasadowa ; [współpr. red.: Maria Lenartowicz, Krystyna Bełkowska, Joanna Kurjata] ; Polska Akademia Na 1999 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
24
Jazdon, Krystyna (1958- ).. Goniec Polski : 1850 - 1851 / oprac. Krystyna Jazdon. 1998 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
25
Jazdon, Krystyna (1958- ).. Krzyż a Miecz : pismo literacko-krytyczne : 1850 / oprac. Krystyna Jazdon. Gazeta Wielkopolska - Niedzielna : 1849-1850 / oprac. Hanna Wieland. 1998 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
26
Kietliński, Marek (1967- ).. Białostocczyzna : bibliografia zawartości kwartalnika Białostocczyzna, Tomy 1-50 / oprac. Marek Kietliński. 1998 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
27
Wieland, Hanna. Dwutygodnik dla Kobiet : pismo beletrystyczne i naukowe, 1881-1885 / oprac. Hanna Wieland. 1998 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
28
Wieland, Hanna. Rok... pod względem oświaty, przemysłu i wypadków czasowych : 1843-1846 / oprac. Hanna Wieland. 1998 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
29
Jazdon, Krystyna (1958- ).. Rozrywki Literackie prozą i wierszem 1824-1825 / oprac. Krystyna Jazdon. Weteran Poznański 1825 ; Mrówka Poznańska 1821-1822 / oprac. Maria Michałowska ; przygot. do dr. Krystyna Jazdon. 1997 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
30
Jazdon, Krystyna (1958- ).. Lech - tygodnik ilustrowany 1878-1879 / oprac. Krystyna Jazdon. 1997 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
31
Jazdon, Krystyna (1958- ).. Wiarus 1849-1850 / oprac. Krystyna Jazdon. 1997 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
32
Jazdon, Krystyna (1958- ).. Tygodnik Poznański - pismo naukowo-literackie 1862-1863 / oprac. Krystyna Jazdon. 1997 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
33
Jazdon, Krystyna (1958- ).. Wielkopolanin 1848-1850 / oprac. Krystyna Jazdon. 1997 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
34
Supruniuk, Anna (1962- ).. Bibliografia : "Kultura" (1988-1996), "Zeszyty Historyczne" (1988-1996) : działalność wydawnicza (1988-1996) / Anna Supruniuk, Mirosław Adam Supruniuk. 1997 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
35
Wieland, Hanna. Tygodnik Literacki 1838-1845 / oprac. Hanna Wieland. 1997 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
36
Wieland, Hanna. Pismo dla Nauczycieli Ludu i Ludu Polskiego 1845 / oprac. Hanna Wieland. 1997 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
37
Krawczyk, Jacek (1954- ).. Bibliografia : "Zeszyty Historyczne" 1-110 (1962-1994) / Jacek Krawczyk, Janusz Szymański. 1996 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
38
Szaruga, Leszek (1946- ).. "Zapis" : zarys monograficzny, bibliografia zawartości / Leszek Szaruga. 1996 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
39
Supruniuk, Mirosław Adam (1962- ).. Kultura : materiały źródłowe do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu. T. 2, Bibliografia przedruków wydawnictw Instytutu Literackiego w Paryżu w niezależnych oficynach wydawniczych w P 1995 BG( 2/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
40
Supruniuk, Mirosław Adam (1962- ).. "Kultura" : materiały do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu : bibliografia działalności wydawniczej 1946-1990 : (uzupełnienia) / Mirosław Adam Supruniuk. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
41
Sawicki, Kazimierz (1933- ).. Piśmiennictwo artyleryjsko-rakietowe w "Przeglądzie Wojsk Lądowych" : bibliografia adnotowana za lata 1959-1989 / Kazimierz Sawicki, Anna Zakrzewska. 1992 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
42
Górska, Joanna. Bibliografia zawartości "Studiów Demograficznych" za lata 1979-1988 : (zeszyty 55-94) / oprac. Joanna Górska ; Centralna Biblioteka Statystyczna. 1990 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
43
Wańka, Danuta (1958-2015).. "Ziemia Kaliska" 1930-1932 : bibliografia zawartości / Danuta Wańka. 1990 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
44

Bibliografia zawartości "Szczecina" i "Przeglądu Zachodniopomorskiego" : R. 1-29 : 1957-1985 / oprac. Genowefa Chrapek ; Uniwersytet Szczeciński. 1989 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
45
Danilewicz-Zielińska, Maria (1907-2003).. Bibliografia : "Kultura" (1981-1987), "Zeszyty Historyczne" (1981-1987), działalność wydawnicza (1981-1987) / Maria Danilewicz Zielińska. 1989 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
46
Kłossowska, Małgorzata (1941-2002).. Bibliografia zawartości "Rocznika Biblioteki Narodowej" : tomy I-XX (1965-1984) / Małgorzata Kłossowska. 1989 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
47
Zakrzewska-Nikiporczyk, Barbara (1946- ).. Muzyka w prasie i czasopismach poznańskich z lat 1831-1870 : bibliografia / oprac. Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk. 1989 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
48
Karpińska, Grażyna Ewa. Bibliografia zawartości "Ludu" za lata 1895-1985 / Grażyna Ewa Karpińska, Maria Niewiadomska ; [red. naukowa i wstęp Bronisława Kopczyńska-Jaworska]. 1988 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
49

Bibliografia zawartości "Przeglądu Socjologicznego" 1930-1980 / oprac. Grażyna Kononowicz przy współpr. Haliny Goździńskiej i Grzegorza Wojciechowskiego. 1986 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
50
Skrzypiec, Józef ( -2016).. Kultura w czasopiśmiennictwie w 40-leciu Polski Ludowej : materiały bibliograficzne / [oprac. Józef Skrzypiec, Jerzy Kujawa, Janusz Figura] ; Centralna Biblioteka Wojskowa im. płk. Zbigniewa Z 1985 BG( 3/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
51
Szwedowska, Jadwiga (1918?-2013).. Muzyka w czasopismach polskich XVIII wieku : okres stanisławowski (1764-1800) : bibliografia i antologia / oprac. Jadwiga Szwedowska. 1984 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
52
Chrzanowski, Maciej (1952- ).. "Życie Literackie" w latach 1951-1980 / Maciej Chrzanowski. 1983 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
53
Danilewicz-Zielińska, Maria (1907-2003).. Bibliografia : "Kultura" (1974-1980), "Zeszyty Historyczne" (1974-1980), działalność wydawnicza (1974-1980) / Maria Danilewicz Zielińska. 1981 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
54

Bibliografia zawartości "Nauki Polskiej" 1953-1978 (R. 1-26) / oprac. zespół: Jadwiga Majewska-Tronowicz [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie. 1981 BG( 2/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
55

Czasopiśmiennictwo oświatowo-pedagogiczne na Białostocczyźnie w XXX PRL : bibliografia adnotowana / aut. oprac. dokumentacyjnych Mirosława Chomczyk [et al.] ; oprac. red. Włodzimierz Juźwiu 1978 BG( 2/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
56
Michałowski, Kornel (1923-1998).. Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzycznego : suplement II za lata 1964-1974 i uzupełnienia za lata poprzednie / oprac. Kornel Michałowski. 1978 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
57
Pelcowa, Janina (1903-1988).. Bibliografia zawartości "Przeglądu Bibliotecznego" : 1927-1976 (R. 1-44) / oprac. Janina Pelcowa ; przy współudz. Ireny Gorczyńskiej, Zofii Pietrzak, Zofii Płuciennik ; Polska Akademia Nauk. 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
58
Maciejewska, Maria Krystyna (1923-1992).. Pamiętnik Teatralny : bibliografia zawartości 1952-1972 / oprac. Maria Krystyna Maciejewska. 1976 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
59
Polak, Kazimierz. Bibliografia "Wierchów" 1923-1972 / oprac. Kazimierz Polak ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Górskiej. 1976 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
60
Danilewicz-Zielińska, Maria (1907-2003).. Bibliografia : "Kultura" (1958-1973), "Zeszyty Historyczne" (1962-1973), działalność wydawnicza (1959-1973) / Maria Danilewicz Zielińska. 1975 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
61
Szwedowska, Jadwiga (1918?-2013).. Muzyka w czasopismach polskich XVIII wieku : okres saski (1730-1764) : bibliografia i antologia / oprac. Jadwiga Szwedowska. 1975 BG( 2/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
62

Problemy Kultury i Działalności Społeczno-Kulturalnej : adnotowana bibliografia zawartości prasy polskiej w latach ... / wybór i opracowanie Anastazja Brodziak. 1974 BG( 14/ 1)
BHU( 6/ 0)
BPP( 9/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
63
Roszkowska-Sykałowa, Wanda (1923-1994).. Athenaeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, 1841-1851 : zarys dziejów i bibliografia zawartości / Wanda Roszkowska-Sykałowa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. 1974 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
64
Grajewski, Ludwik (1900-1987).. Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX i pocz. XX w. (do 1918 r.) / Ludwik Grajewski. 1972 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
65
Treder, Jerzy (1942- ).. 70 lat "Poradnika Językowego" : zawartość pisma w latach 1901-1970 / Jerzy Treder. 1972 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
66

Problemy Kultury i Działalności Kulturalno-Wychowawczej : adnotowana bibliografia zawartości prasy polskiej za rok.... 1972 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
67

Problemy Kultury i Działalności Kulturalno-Oświatowej : adnotowana bibliografia zawartości prasy polskiej za rok ... w wyborze. 1971 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
68

Bibliografia czasopisma "Bellona" - "Myśl Wojskowa" za okres styczeń 1945 - czerwiec 1970 / [oprac. zespół pracowni bibliograficznej Centralnej Biblioteki Wojskowej w składzie Eugenia Drąże 1970 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
69
Kowalczyk, Krystyna (bibliografia). Bibliografia zawartości "Życia Nauki" : 1946-1952 / [oprac. Krystyna Kowalczyk, Agnieszka Paszkowska, pod kierunkiem Juliana Wójcika]. 1969 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
70
Gawałkiewicz, Jan (1916-1964).. Bibliografia "Pamiętnika Literackiego" : 1946-1962 / Jan Gawałkiewicz ; szkicem "Powojenne dzieje Pamiętnika Literackiego " poprzedził Bogdan Zakrzewski ; Instytut Badań Literackich Polskiej 1964 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
71

Bibliografia Muzyczna Polskich Czasopism Niemuzycznych / pod red. Kornela Michałowskiego. 1962 BG( 4/ 0)
BPP( 3/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
72
Aleksandrowska, Elżbieta (1928- ).. Zabawy przyjemne i pożyteczne 1770-1777 : monografia bibliograficzna / Elżbieta Aleksandrowska ; [Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Narodowa]. 1959 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
73
Kowalik, Jan (1910-2001).. "Kultura" 1947-1957 : bibliografia zawartości treści : działalność wydawnicza (1946-maj 1959) / Jan Kowalik. 1959 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
74
Lipska, Maria (1928-2016).. Ogniwo : 1902 - 1905 : bibliografia zawartości / oprac. Maria Lipska i Roman Loth. 1957 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
75
Czachowska, Jadwiga (1922-2013).. Wiedza - Nowe Życie - Światło - Kuźnia : 1906 - 1914 : bibliografia zawartości / oprac. Jadwiga Czachowska i Adam Czachowski. 1956 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
76

"Głos" 1886-1899 : bibliografia zawartości / w zespole pod kier. Marii Stokowej oprac. Zofia Biłek, Maria Kukulska i Roman Loth. 1955 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
77

Bibliografia Polskich Czasopism Muzycznych / Pod red. Tadeusza Strumiłły. 1955 BG( 16/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
78
Nosek, Stefan (1909-1966).. Skorowidz osób, nazw geograficznych i ilustracji do dwudziestu (I-XX) tomów «Światowita» / oprac. Stefan Nosek. 1954 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
79
Wojtasiewicz, Stefania. Głos : 1900 - 1905 : bibliografia zawartości / oprac. Stefania Wojtasiewicz ; w zespole pod kierownictwem Marii Stokowej. 1954 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
80
Gutry, Czesław (1901-1990).. Bibliografia scalonych spisów zawartości czasopism / Czesław Gutry. 1953 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
81
Suchodolski, Witold (1887-1967).. "Krytyka" 1899-1914 : bibliografia zawartości / oprac. Witold Suchodolski. 1953 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego