Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "011/015" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 62 z 62 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Mikołajczyk, Mirosław. Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za lata 2001-2006 oraz suplement do bibliografii za lata 1945-2000 / Mirosław Mikołajczyk ; redakcja naukowa Waldemar Chrostowski. 2016 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
2
Zubelewicz, Jan (1947- ).. Bibliografia Henryka Józefa Marii Elzenberga / Jan Zubelewicz, Ewa Jasińska-Zubelewicz. 2012 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
3
Tomczak, Łukasz (1969- ).. Etnolingwistyka : bibliografia adnotowana 1988-2008 / oprac. Łukasz Tomczak ; red.: Jerzy Bartmiński, Sebastian Wasiuta. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
4
Warmiński, Jan (1945- ).. Wykaz skrótów bibliograficznych : sygnatury, wydania, tomy i zmiany tytułów / oprac. Jan Warmiński. 2009 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
5
Góra, Barbara (bibliotekoznawstwo). Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945 / Barbara Góra, Krzysztof Woźniakowski. 2008 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
6
Matczuk, Alicja. Bibliografia publikacji pracowników Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS oraz wykaz prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich wykonanych w latach 1977-2003 / Alic 2007 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
7
Zahradnik, Stanisław (1932- ).. Materiały do bibliografii dorobku twórczego Polaków na Zaolziu 1919-2004 / [oprac.] Stanisław Zahradnik ; Uniwersytet Opolski. 2007 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
8
Garbačova, Volʹga Vasilʹeǔna (1961- ).. Udzel’nìkì paŭstannâ 1830-1831 gg. na Belarusì : bìâbìblìâgrafìčny sloŭnìk / V. V. Garbačova. 2006 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
9
Kukla, Wiesław (harcerstwo). Bibliografia harcerskich emigracyjnych i polonijnych druków zwartych, jednodniówek, kalendarzy i miscellaneów wydanych w latach 1912-2004 / Wiesław Kukla, Marian Miszczuk. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
10
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne (Białystok). Biblioteka. Bibliografia druków zwartych II obiegu w zbiorach Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku / zebr. i oprac. Mieczysław Olszewski. 2005 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
11
Papiór, Jan (1936- ).. Bibliographie zur polnisch-deutschen Kulturkommunikation : (Materialien zum Polenbild und zur kulturellen Imagologie) / Jan Papiór ; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. 2002 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
12
Chojnacki, Władysław (1920-1991).. Bibliografia rozporządzeń pruskich wydanych w języku polskim : (XVI-XIX wiek) / Władysław Chojnacki, Małgorzata Szymańska-Jasińska. 2001 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
13
Grzebień, Ludwik (1939- ).. Uzupełnienia do Bibliografii Estreicherów z Biblioteki Teologicznej Bobolanum w Warszawie / oprac. Ludwik Grzebień. 2000 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
14
Estreicher, Karol (1906-1984).. Bibliografia polska Karola i Stanisława Estreicherów : dopełnienia i sprostowania do Części III (Wydanie scalone). Z. 1, A - G. 1999 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
15
Ogólnopolska Konferencja nt. "Automatyzacja Serwisów Bibliograficznych, Bibliografie Regionaln Narodowe i regionalne serwisy bibliograficzne : materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. "Automatyzacja serwisów bibliograficznych, bibliografie regionalne, bibliografia narodowa - Stan prac 1999 BG( 3/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
16
Stępień, Stanisław (historia). Ukrainoznawstwo : materiały do bibliografii : publikacje wydane na Ukrainie w latach 1996-1998 / Stanisław Stępień ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. 1999 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
17
Ivanovič, Marija. XVII a. Lietuvos lenkiškos knygos : kontrolinis sąrašas / [parengė Marija Ivanovič] ; Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliograf 1998 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
18
Federowicz, Grażyna (1959- ).. Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989 / oprac. Grażyna Federowicz, Krystyna Gromadzińska, Maria Kaczyńska ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
19
Jastrzębski, Marek (1960- ).. Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury : 13 XII 1981-31 XII 1988 / Marek Jastrzębski. 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
20
Chojnacki, Wojciech (1945- ).. Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce. T. 2, 1 I 1986 - 31 XII 1987 / Wojciech Chojnacki, Marek Jastrzębski. 1993 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
21
Chojnacki, Wojciech (1945- ).. Bibliografia wydawnictw zwartych Polonii amerykańskiej 1867-1900 / Wojciech Chojnacki. 1991 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
22
Kubíček, Jaromír (1938- ). Bibliografie moravské vlastivědy : bibliografický rejstřík Vlastivědného věstníku moravského. 1, 1946 - 40. 1988 / Jaromír Kubíček. 1990 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
23
Łabędź, Krzysztof (1953- ).. Wydawnictwa historyczne drugiego obiegu w Polsce : materiały do bibliografii adnotowanej za lata 1980-1987 / Krzysztof Łabędź ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. 1989 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
24
Kamińska, Józefa. Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce : 13 XII 1981 - VI 1986 / Józefa Kamińska [pseud.]. 1988 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
25
Jackson, Paul (1944- ).. British sources of information : a subject guide and bibliography / Paul Jackson. 1987 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
26
Sawicka, Franciszka (1923-2007). Bibliografia polskich wydawnictw pamiątkowych 1801-1914 : indeksy / Franciszka Sawicka, Jadwiga Rupińska ; Polska Akademia Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka. 1987 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
27

Bibliografia polska 1901-1939. T. 1- / pod red. Janiny Wilgat ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1986 BG( 31/ 0)
BHU( 7/ 0)
BPP( 14/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
28
Buchwald-Pelcowa, Paulina (1934- ).. Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI-XVIII wieku : bibliografia / Paulina Buchwald-Pelcowa ; [Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich]. 1981 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
29
Kołodziejczyk, Edmund (1888-1915).. Bibliografia słowianoznawstwa polskiego / zestawił Edmund Kołodziejczyk. 1981 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
30

Polonia : bibliografia publikacji wydanych w kraju w roku.... / Uniwersytet Jagielloński; oprac. Wojciech Chojnacki. 1979 BG( 1/ 0)
BHU( 10/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
31
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XV.-XVI. stólecia : zestawienie chronologiczne 7200 druków w kształcie rejestru do Bibliografii, tudzież spis abecadłowy tych dzieł, ktore dochowały się w bibliotekach 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
32
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX stulecia : zeszyt dodatkowy : 3000 druków od 1871 r. ujęte w katalogi: abecadłowy i systematyczny, ze spisami osób, miejscowości przedmiotów, tudzież ze sprawozdania 1978 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
33
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska. T. 1- / przez K. Estreichera. 1977 BG( 61/ 0)
BHU( 74/ 0)
BPP( 22/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
34
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX. stulecia : lata 1881-1900. T. 4, R-Z / Karol Estreicher. 1977 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
35
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX. stulecia : lata 1881-1900. T. 3, L-Q / Karol Estreicher. 1977 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
36
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX. stulecia : lata 1881-1900. T. 2, G-K / Karol Estreicher. 1977 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
37
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX. stulecia : lata 1881-1900. T. 1, A-F / Karol Estreicher. 1977 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
38
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska. Cz. 3, [Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym]. przez K. Estreichera. 1977 BG( 44/ 0)
BPP( 11/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
39

Polonia Zagraniczna : bibliografia publikacji wydanych w kraju w roku.... / oprac. Wojciech Chojnacki. 1976 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
40
Sawicka, Franciszka (1923-2007). Bibliografia polskich wydawnictw pamiątkowych : 1801-1914 / Franciszka Sawicka, Jadwiga Rupińska ; Polska Akademia Nauk ; Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Biblioteka. 1973 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
41
Żydanowicz, Zofia (1914-1980).. Bibliografie narodowe bieżące : przewodnik / Zofia Żydanowicz. 1973 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
42
Szolginiowa, Wanda ( -2010).. Bibliografia Ziem Zachodnich i Północnych : piśmiennictwo polskie dotyczące całości tych ziem za rok 1967 / Wanda Szolginiowa. 1970 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
43

Bibliografia Polskich Prac z Zakresu Slawistyki / Polska Akademia Nauk. Polski Komitet Slawistów ; red. Jadwiga Czachowska i Jadwiga Puzynina. 1968 BG( 4/ 0)
BHU( 7/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
44
Grzegorczyk, Piotr (1894-1968).. Index lexicorum Poloniae = Bibliografia słowników polskich / Piotr Grzegorczyk. 1967 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
45
Palivec, Viktor. České regionální bibliografie : přehled publikací a článku z let 1945-1965 / zprac. Viktor Palivec. 1966 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
46
Chojnacki, Władysław (1920-1991). Autor Bibliografia niemieckich bibliografii dotyczących Polski, 1900-1958 / Władysław Chojnacki, Jan Kowalik. 1960 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
47
Mugridge, Donald Henry. A guide to the study of the United States of America : representative books reflecting the development of American life and thought / prepared under the direction of Roy P. Basler ; by Donald H. M 1960 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
48
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX stulecia. T. 1- / Karol Estreicher ; z portr. aut. pędzla Kazimierza Pochwalskiego ; pod red. Karola Estreichera [jun.] ; Polska Akademia Nauk. 1959 BG( 28/ 0)
BHU( 27/ 0)
WHS( 12/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
49
Zabielska, Janina (1906-1962).. Bibliography of books in Polish or relating to Poland published outside Poland since September 1st, 1939. Vol. 2, 1952 - 1957 and suppl. to 1939 - 1951 (No. 1 - 4175) / comp. by Janina Zabielska. 1959 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
50

Subject Guide to Books in Print : an index to the publishers’ trade list annual / ed. by Herbert B. Anstaett and Sarah L. Prakken. 1957 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
51
Dembowska, Maria (1914-2008).. Indeks alfabetyczny "Dodatków" Bibliografii polskiej (cz. 3 - stulecia XV - XVIII) Karola Estreichera / zestawiła Maria Dembowska. 1950 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
52
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX. stulecia : lata 1881-1900. T. 3, L-Q / Karol Estreicher. 1911 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
53
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX. stulecia : lata 1881-1900. T. 2, G-K / Karol Estreicher. 1907 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
54
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX. stulecia : lata 1881-1900. T. 1, A-F / Karol Estreicher. 1906 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
55
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska. Cz. 3, [Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym]. przez K. Estreichera. 1891 BG( 26/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
56
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska. Cz. 2, T. 3, Stólecie XIX. i dopełnienia do wieku XV-XIX : spis chronologiczny : 1871-1889 / przez K. Estreichera. 1890 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
57
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska. Cz. 2 t. 2, Stólecie XVIII. i dopełnienia do wieku XV-XVII : spis chronologiczny / przez K. Estreichera. 1888 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
58
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX stólecia : spis chronologiczny / przez K. Estreichera. 1885 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
59
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska. Cz. 2 t. 1, Chronologiczne zestawienie 73 000 druków polskich lub Polski dotyczących od r. 1455 do 1799 [i.e. 1699] włącznie / przez K. Estreichera. 1882 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
60
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XV. - XVI. stólecia : zestawienie chronologiczne 7200 druków w kształcie rejestru do Bibliografii, tudzież spis abecadłowy tych dzieł, które dochowały się w biblioteka 1875 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
61
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX stulecia. Z. dodatkowy, 3000 druków od 1871 r. ujęte w katalogi: abecadłowy i systematyczny, ze spisami osób, miejscowości przedmiotów, tudzież ze sprawozdaniami ksi 1873 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
62
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX stólecia. T. 1- / przez K. Estreichera. 1872 BG( 7/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego