Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "011/015" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 107 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Mikołajczyk, Mirosław. Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za lata 2001-2006 oraz suplement do bibliografii za lata 1945-2000 / Mirosław Mikołajczyk ; redakcja naukowa Waldemar Chrostowski. 2016 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
2
Zubelewicz, Jan (1947- ).. Bibliografia Henryka Józefa Marii Elzenberga / Jan Zubelewicz, Ewa Jasińska-Zubelewicz. 2012 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
3
Tomczak, Łukasz (1969- ).. Etnolingwistyka : bibliografia adnotowana 1988-2008 / oprac. Łukasz Tomczak ; red.: Jerzy Bartmiński, Sebastian Wasiuta. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
4
Warmiński, Jan (1945- ).. Wykaz skrótów bibliograficznych : sygnatury, wydania, tomy i zmiany tytułów / oprac. Jan Warmiński. 2009 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
5
Góra, Barbara (bibliotekoznawstwo). Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945 / Barbara Góra, Krzysztof Woźniakowski. 2008 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
6
Matczuk, Alicja. Bibliografia publikacji pracowników Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS oraz wykaz prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich wykonanych w latach 1977-2003 / Alic 2007 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
7
Zahradnik, Stanisław (1932- ).. Materiały do bibliografii dorobku twórczego Polaków na Zaolziu 1919-2004 / [oprac.] Stanisław Zahradnik ; Uniwersytet Opolski. 2007 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
8
Kukla, Wiesław (harcerstwo). Bibliografia harcerskich emigracyjnych i polonijnych druków zwartych, jednodniówek, kalendarzy i miscellaneów wydanych w latach 1912-2004 / Wiesław Kukla, Marian Miszczuk. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
9
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne (Białystok). Biblioteka. Bibliografia druków zwartych II obiegu w zbiorach Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku / zebr. i oprac. Mieczysław Olszewski. 2005 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
10
Papiór, Jan (1936- ).. Bibliographie zur polnisch-deutschen Kulturkommunikation : (Materialien zum Polenbild und zur kulturellen Imagologie) / Jan Papiór ; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. 2002 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
11
Chojnacki, Władysław (1920-1991).. Bibliografia rozporządzeń pruskich wydanych w języku polskim : (XVI-XIX wiek) / Władysław Chojnacki, Małgorzata Szymańska-Jasińska. 2001 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
12
Grzebień, Ludwik (1939- ).. Uzupełnienia do Bibliografii Estreicherów z Biblioteki Teologicznej Bobolanum w Warszawie / oprac. Ludwik Grzebień. 2000 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
13
Estreicher, Karol (1906-1984).. Bibliografia polska Karola i Stanisława Estreicherów : dopełnienia i sprostowania do Części III (Wydanie scalone). Z. 1, A - G. 1999 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
14
Ogólnopolska Konferencja nt. "Automatyzacja Serwisów Bibliograficznych, Bibliografie Regionaln Narodowe i regionalne serwisy bibliograficzne : materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. "Automatyzacja serwisów bibliograficznych, bibliografie regionalne, bibliografia narodowa - Stan prac 1999 BG( 3/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
15
Stępień, Stanisław (historia). Ukrainoznawstwo : materiały do bibliografii : publikacje wydane na Ukrainie w latach 1996-1998 / Stanisław Stępień ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. 1999 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
16
Ivanovič, Marija. XVII a. Lietuvos lenkiškos knygos : kontrolinis sąrašas / [parengė Marija Ivanovič] ; Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Bibliograf 1998 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
17
Federowicz, Grażyna (1959- ).. Bibliografia podziemnych druków zwartych z lat 1976-1989 / oprac. Grażyna Federowicz, Krystyna Gromadzińska, Maria Kaczyńska ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
18
Jastrzębski, Marek (1960- ).. Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury : 13 XII 1981-31 XII 1988 / Marek Jastrzębski. 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
19
Chojnacki, Wojciech (1945- ).. Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce. T. 2, 1 I 1986 - 31 XII 1987 / Wojciech Chojnacki, Marek Jastrzębski. 1993 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
20
Chojnacki, Wojciech (1945- ).. Bibliografia wydawnictw zwartych Polonii amerykańskiej 1867-1900 / Wojciech Chojnacki. 1991 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
21
Kubíček, Jaromír (1938- ). Bibliografie moravské vlastivědy : bibliografický rejstřík Vlastivědného věstníku moravského. 1, 1946 - 40. 1988 / Jaromír Kubíček. 1990 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
22
Łabędź, Krzysztof (1953- ).. Wydawnictwa historyczne drugiego obiegu w Polsce : materiały do bibliografii adnotowanej za lata 1980-1987 / Krzysztof Łabędź ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. 1989 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
23
Kamińska, Józefa. Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce : 13 XII 1981 - VI 1986 / Józefa Kamińska [pseud.]. 1988 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
24
Jackson, Paul (1944- ).. British sources of information : a subject guide and bibliography / Paul Jackson. 1987 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
25
Sawicka, Franciszka. Bibliografia polskich wydawnictw pamiątkowych : 1801-1914, Indeksy / Franciszka Sawicka, Jadwiga Rupińska ; Polska Akademia Nauk. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich. Biblioteka. 1987 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
26

Bibliografia polska 1901-1939. T. 1- / pod red. Janiny Wilgat ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1986 BG( 29/ 0)
BHU( 7/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
27
Buchwald-Pelcowa, Paulina (1934- ).. Emblematy w drukach polskich i Polski dotyczących XVI-XVIII wieku : bibliografia / Paulina Buchwald-Pelcowa ; [Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich]. 1981 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
28
Kołodziejczyk, Edmund (1888-1915).. Bibliografia słowianoznawstwa polskiego / zestawił Edmund Kołodziejczyk. 1981 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
29

Polonia : bibliografia publikacji wydanych w kraju w roku.... / Uniwersytet Jagielloński; oprac. Wojciech Chojnacki. 1979 BG( 1/ 0)
BHU( 10/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
30
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XV.-XVI. stólecia : zestawienie chronologiczne 7200 druków w kształcie rejestru do Bibliografii, tudzież spis abecadłowy tych dzieł, ktore dochowały się w bibliotekach 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
31
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX stulecia : zeszyt dodatkowy : 3000 druków od 1871 r. ujęte w katalogi: abecadłowy i systematyczny, ze spisami osób, miejscowości przedmiotów, tudzież ze sprawozdania 1978 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
32
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : Karola Estreichera. T. 29 (Cz. 3 T. 18), obejmująca druki stuleci XV-XVIII w układzie alfabetycznym : Sok - St / wydał Stanisław Estreicher. 1978 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
33
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : Karola Estreichera. T. 28 (Cz. 3 T. 17), obejmująca druki stuleci XV-XVIII w układzie abecadłowym : Si - Soj / wydał Stanisław Estreicher. 1978 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
34
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : Karola Estreichera. T. 27 ( Cz. 3 T. 16), obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym : S - Sh / wydał Stanisław Estreicher. 1978 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
35
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX stólecia. T. 3, (Ł - Q) / przez K. Estreichera. 1978 BG( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
36
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska. T. 1- / przez K. Estreichera. 1977 BG( 49/ 0)
BHU( 47/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
37
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX. stulecia : lata 1881-1900. T. 4, R-Z / Karol Estreicher. 1977 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
38
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX. stulecia : lata 1881-1900. T. 3, L-Q / Karol Estreicher. 1977 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
39
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX. stulecia : lata 1881-1900. T. 2, G-K / Karol Estreicher. 1977 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
40
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX. stulecia : lata 1881-1900. T. 1, A-F / Karol Estreicher. 1977 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
41
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : Karola Estreichera. T. 32 (Cz. 3 T. 21), obejmująca druki stuleci XV-XVIII w układzie abecadłowym : U - Wik / wydał Stanisław Estreicher. 1977 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
42
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : Karola Estreichera. T. 31 (Cz. 3 T. 20), obejmująca druki stuleci XV-XVIII w układzie alfabetycznym : T / wydał Stanisław Estreicher. 1977 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
43
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : Karola Estreichera. T. 30 (Cz. 3 T. 19), obejmująca druki stuleci XV-XVIII w układzie alfabetycznym : Su - Sz / wydał Stanisław Estreicher. 1977 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
44
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : Karola Estreichera. T. 26 (Cz. 3 T. 15), obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym : R / wydał Stanisław Estreicher. 1977 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
45
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : Karola Estreichera. T. 25 (Cz. 3 T. 14), obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym : Pon - Q / wydał Stanisław Estreicher. 1977 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
46
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : Karola Estreichera. T. 24 (Cz. 3 T. 13), obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym : P - Pom / wydał Stanisław Estreicher. 1977 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
47
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : Karola Estreichera. T. 23 (Cz. 3 T. 12), obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym : N - O / wydał Stan[isław] Estreicher. 1977 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
48
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 22 (Cz. 3 T. 11), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : M - My / przez K. Estreichera. 1977 BG( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
49
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 21 (Cz. 3 T. 10), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : L - Łz / przez K. Estreichera. 1977 BG( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
50
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 20 (Cz. 3 T. 9), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : Ko - Ky / przez K. Estreichera. 1977 BG( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
51
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 19 (Cz. 3 T. 8), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : K - [Ko] / przez K. Estreichera 1977 BG( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
52
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 18 (Cz. 3 T. 7), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : H - I / przez K. Estreichera. 1977 BG( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
53
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 17 (Cz. 3 T. 6), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : G / przez K. Estreichera. 1977 BG( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
54
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 16 (Cz. 3 T. 5), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : E - F / przez K. Estreichera. 1977 BG( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
55
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 15 (Cz. 3 T. 4), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : [D] / przez K. Estreichera. 1977 BG( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
56
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 14 (Cz. 3 T. 3), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : [C] / przez K. Estreichera. 1977 BG( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
57
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 13 (Cz. 3 T. 2), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : [Bi - Bz] / przez K. Estreichera. 1977 BG( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
58
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 12 (Cz. 3 T. 1), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : [A - Be] / przez K. Estreichera. 1977 BG( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
59
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska. T. 11 (Cz. 2 T. 3), Stólecie XIX i dopełnienia do wieku XV-XIX : Spis chronologiczny 1871-1889 / przez K. Estreichera. 1977 BG( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
60
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX stólecia. T. 10, Spis chronologiczny / przez K. Estreichera. 1977 BG( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
61
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX stólecia. T. 5, (W - Z) / przez K. Estreichera. 1977 BG( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
62
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX stólecia. T. 4, (R - U) / przez K. Estreichera. 1977 BG( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
63
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX stólecia (1800-1880). T. 2, (G - L) / przez K. Estreichera. 1977 BG( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
64
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : Karola Estreichera. T. 33 (Cz. 3 T. 22), obejmująca druki stuleci XV-XVIII w układzie abecadłowym : Wil - Y / wydał Stanisław Estreicher. 1977 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
65

Polonia Zagraniczna : bibliografia publikacji wydanych w kraju w roku.... / oprac. Wojciech Chojnacki. 1976 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
66
Sawicka, Franciszka. Bibliografia polskich wydawnictw pamiątkowych : 1801-1914 / Franciszka Sawicka, Jadwiga Rupińska ; Polska Akademia Nauk. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich. Biblioteka. 1973 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
67
Żydanowicz, Zofia (1914-1980).. Bibliografie narodowe bieżące : przewodnik / Zofia Żydanowicz. 1973 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
68
Szolginiowa, Wanda ( -2010).. Bibliografia Ziem Zachodnich i Północnych : piśmiennictwo polskie dotyczące całości tych ziem za rok 1967 / Wanda Szolginiowa. 1970 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
69

Bibliografia Polskich Prac z Zakresu Slawistyki / Polska Akademia Nauk. Polski Komitet Slawistów ; red. Jadwiga Czachowska i Jadwiga Puzynina. 1968 BG( 4/ 0)
BHU( 7/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
70
Grzegorczyk, Piotr (1894-1968).. Index lexicorum Poloniae = Bibliografia słowników polskich / Piotr Grzegorczyk. 1967 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
71
Palivec, Viktor. České regionální bibliografie : přehled publikací a článku z let 1945-1965 / zprac. Viktor Palivec. 1966 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
72

Subject guide to Books in print : an index to the Publishers’ trade list annual 1961 / ed. by Sarah L. Prakken. 1961 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
73
Chojnacki, Władysław (1920-1991). Autor Bibliografia niemieckich bibliografii dotyczących Polski, 1900-1958 / Władysław Chojnacki, Jan Kowalik. 1960 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
74
Mugridge, Donald H. A guide to the study of the United States of America : representative books reflecting the development of American life and thought / prep. under the dir. of Roy P. Basler ; by Donald H. Mugridge 1960 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
75
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX stulecia. T. 1- / Karol Estreicher ; z portr. aut. pędzla Kazimierza Pochwalskiego ; pod red. Karola Estreichera [jun.] ; Polska Akademia Nauk. 1959 BG( 30/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
76
Zabielska, Janina (1906-1962).. Bibliography of books in Polish or relating to Poland published outside Poland since September 1st, 1939. Vol. 2, 1952 - 1957 and suppl. to 1939 - 1951 (No. 1 - 4175) / comp. by Janina Zabielska. 1959 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
77
Estreicher, Karol (1906-1984).. Bibliografia polska : Karola i Stanisława Estreicherów. T. 34 z. 1, Lit. : Z - Załuski / do druku przygot. Karol Estreicher. 1951 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
78
Dembowska, Maria (1914-2008).. Indeks alfabetyczny "Dodatków" Bibliografii polskiej (cz. 3 - stulecia XV - XVIII) Karola Estreichera / zestawiła Maria Dembowska. 1950 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
79
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : Karola Estreichera. T. 33 (Cz. 3 T. 22), obejmująca druki stuleci XV-XVIII w układzie abecadłowym : Wil - Y / wydał Stanisław Estreicher. 1939 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
80
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : Karola Estreichera. T. 31 (Cz. 3 T. 20), obejmująca druki stuleci XV-XVIII w układzie alfabetycznym : T / wydał Stanisław Estreicher. 1936 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
81
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : Karola Estreichera. T. 29 (Cz. 3 T. 18), obejmująca druki stuleci XV-XVIII w układzie alfabetycznym : Sok - St / wydał Stanisław Estreicher. 1933 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
82
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : Karola Estreichera. T. 27 ( Cz. 3 T. 16), obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym : S - Sh / wydał Stanisław Estreicher. 1929 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
83
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : Karola Estreichera. T. 26 (Cz. 3 T. 15), Obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym : R / wydał Stanisław Estreicher. 1915 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
84
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : Karola Estreichera. T. 25 (Cz. 3 T. 25), Obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym : Pon - Q / wydał Stanisław Estreicher. 1913 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
85
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : Karola Estreichera. T. 24 (Cz. 3 T. 13), Obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym : P - Pom / wydał Stanisław Estreicher. 1912 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
86
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX stulecia : lata 1881-1900. [T. 37] T. 3, L - Q / Karol Estreicher. 1911 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
87
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : Karola Estreichera. T. 23 ( Cz. 3 T. 12), Obejmująca druki stóleci XV-XVIII w układzie abecadłowym : N - O / wydał Stan[isław] Estreicher. 1910 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
88
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 22 (Cz. 3 T. 11), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : M - My / przez K. Estreichera. 1908 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
89
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX stulecia : lata 1881-1900. [T. 36] T. 2, G - K / Karol Estreicher. 1907 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
90
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska XIX stulecia : lata 1881-1900. [T. 35] T. 1, A - F / Karol Estreicher. 1906 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
91
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 21 (Cz. 3 T. 10), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : L - Łz / przez K. Estreichera. 1906 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
92
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 20 (Cz. 3 T. 9), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : Ko - Ky / przez K. Estreichera. 1905 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
93
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 19 (Cz. 3 T. 8), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : K - [Ko] / przez K. Estreichera. 1903 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
94
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 18 (Cz. 3 T. 7), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : H - I / przez K. Estreichera. 1901 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
95
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 17 (Cz. 3 T. 6), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : G / przez K. Estreichera. 1899 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
96
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 16 (Cz. 3 T. 5), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : E - F / przez K. Estreichera. 1898 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
97
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 15 (Cz. 3 T. 4), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : [D] / przez K. Estreichera. 1897 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
98
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 14 (Cz. 3 T. 3), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : [C] / przez K. Estreichera. 1896 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
99
Estreicher, Karol (1827-1908).. Bibliografia polska : 140 000 druków. T. 13 (Cz. 3 T. 2), Stólecie XV-XVIII w układzie abecadłowym : [Bi - Bz] / przez K. Estreichera. 1894 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego