Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "01"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 529 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Autor bibliografii / katalogu Wydawca Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. T. 26, Archiwum Jerzego Ficowskiego : sygnatury 14422-14644 / opracowała Maria Gamdzyk-Kluźniak. 2019 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
2
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Autor bibliografii / katalogu Wydawca Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. T. 17, Archiwum Zofii i Jędrzeja Moraczewskich : sygnatury 11417-11654 / opracował Andrzej Kaszlej. 2019 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
3
Biblioteka Raczyńskich (Poznań). Autor Wydawca Polonica XVI wieku w zbiorach Biblioteki Raczyńskich : katalog / Dorota Gołębiewska. 2019 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
4
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Autor Wydawca Katalog druków ulotnych z lat 1914-1918 w zbiorach Biblioteki Narodowej / opracowanie Zofia Głowicka ; współpraca Agnieszka Alberska, Piotr Anczewski, Izabela Jabłońska, Agnieszka Jurkowska. 2018 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
5
Gołda, Agnieszka. Autor Teoria bibliografii w II Rzeczypospolitej / Agnieszka Gołda. 2018 BG( 1/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
6

Bibliografie specjalne : rozwój i otwartość / redakcja naukowa Bartłomiej Włodarczyk, Jadwiga Woźniak-Kasperek ; Katedra Bibliografii i Dokumentacji. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bi 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
7
Wodniak, Katarzyna (1969- ). Autor Beletrystyka w "Przyjaciółce" : bibliografia 1948-1989 / Katarzyna Wodniak. 2018 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
8
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. T. 25, Archiwum Agnieszki Osieckiej : sygnatury AOI-AO/AF/69/I-47 / opracowała Magdalena Nosal. 2017 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
9
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. T. 24, Archiwum Zygmunta Mycielskiego : sygnatury 13997-14416 / opracował Michał Klubiński. 2017 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
10
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Autor Katalog druków XVI wieku z historycznej kolekcji Ossolineum / pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak ; zbiory wrocławskie opracowały Agnieszka Franczyk-Cegła, Małgorzata Minkowska, Grażyna Ro 2017 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
11
Biblioteka Sejmowa. Zagraniczne wydawnictwa parlamentarne i urzędowe w zbiorach Biblioteki Sejmowej : informator / opracowała Anna Węgrzecka ; pod kierunkiem Zofii Terendyj ; Biblioteka Sejmowa. 2016 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
12

Bibliografi@ : historia, teoria, praktyka : praca zbiorowa / pod redakcją Jerzego Franke i Jadwigi Woźniak-Kasperek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
13
Mikołajczyk, Mirosław. Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za lata 2001-2006 oraz suplement do bibliografii za lata 1945-2000 / Mirosław Mikołajczyk ; redakcja naukowa Waldemar Chrostowski. 2016 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
14
Bąbiak, Grzegorz Paweł. "Tygodnik Ilustrowany" : bibliografia zawartości 1890-1899 / opracował Grzegorz P. Bąbiak ; [recenzentki Danuta Knysz-Tomaszewska, Elżbieta Wichrowska]. 2015 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
15
Cèntralʹnaâ navukovaâ bìblìâtèka ìmâ Âkuba Kolasa. Biblioteka Radzivillov Nesvižskoj ordinacii : katalog izdanij iz fonda Central’noj naučnoj biblioteki imeni Âkuba Kolasa Nacional’noj akademii nauk Belarusi : XVIII vek. Kn. 4, (1786-1800) / [s 2015 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
16
Dombek, Ewa. Potyczki bibliografa czyli bibliografia od kuchni / Ewa Dombek. 2015 BG( 1/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
17

Bibliotheca Bavoroviana Leopoliensis : prints from the first half of the sixteenth century : a catalogue / edited by Jolanta Gwioździk, Tadeusz Maciąg ; in collaboration with Iwona Pietrzkiewicz 2015 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
18
Siwecka, Dorota. Światowy model informacji bibliograficznej : programy i projekty (1950-2010) / Dorota Siwecka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
19
Szybowska, Urszula. Od Safony do Sibylli : o twórczości kobiet, które miały odwagę zmieniać świat / Urszula Szybowska. 2015 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
20
Cèntralʹnaâ navukovaâ bìblìâtèka ìmâ Âkuba Kolasa. Biblioteka Radzivillov Nesvižskoj ordinacii : katalog izdanij iz fonda Central’noj naučnoj biblioteki imeni Âkuba Kolasa Nacional’noj akademii nauk Belarusi : XVIII vek. Kn. 2, (1751-1770) / [s 2014 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
21
Cèntralʹnaâ navukovaâ bìblìâtèka ìmâ Âkuba Kolasa. Biblioteka Radzivillov Nesvižskoj ordinacii : katalog izdanij iz fonda Central’noj naučnoj biblioteki imeni Âkuba Kolasa Nacional’noj akademii nauk Belarusi : XVIII vek. Kn. 3, (1771-1785) / [s 2014 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
22
Czaplicka, Grażyna Anna. Dawnych książek czar... / Grażyna Anna Czaplicka. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
23
Matczuk, Alicja. Polskie bibliografie nauk humanistycznych i społecznych do roku 1989 : historia i metodyka / Alicja Matczuk. 2014 BG( 2/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
24
Cèntralʹnaâ navukovaâ bìblìâtèka ìmâ Âkuba Kolasa. Biblioteka Radzivillov Nesvižskoj ordinacii : katalog izdanij iz fonda Central’noj Naučnoj Biblioteki imeni Âkuba Kolasa Nacional’noj Akademii Nauk Belarusi : XVIII vek. Kn. 1, (1701-1750) / [s 2013 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
25

Bibliografi@ : źródła, standardy, zasoby : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Franke ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
26

Ekslìbrisi Naukovoï bìblìoteki L’vìvs’kogo nacìonal’nogo unìversitetu ìmenì Ìvana Franka / avtor-uporâdnik Natalìâ Kìt-Kopistâns’ka ; Мìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, L’v 2013 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
27
Cèntralʹnaâ navukovaâ bìblìâtèka ìmâ Âkuba Kolasa. Biblioteka Radzivillov Nesvižskoj ordinacii : katalog izdanij iz fonda Central’noj naučnoj biblioteki imeni Âkuba Kolasa Nacional’noj akademii nauk Belarusi : XVII vek / [sost. A. V. Stefanovi 2012 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
28

Inwentarze pałacu w Nieborowie 1694-1939 : źródła do dziejów pałaców Radziwiłłów zachowane w bibliotece nieborowskiej / zebrali i oprac. Izydor Grzeluk i Walerian Warchałowski. 2012 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
29
Sitarska, Anna (1938- ).. Personalinė bibliografija : palankios ir nepalankios informacinių ir komunikacinių technologijų pritaikymo sąlygos (pagal Jono Pauliaus II bibliografijos pavyzdį) / Anna Sitarska ; Palenkės 2012 BG( 1/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
30
Sitarska, Anna (1938- ).. Bibliografia osobowa : korzystne i niekorzystne uwarunkowania zastosowań ICT (na przykładzie bibliografii Jana Pawła II) / Anna Sitarska ; Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Biał 2012 BG( 2/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
31
Zubelewicz, Jan (1947- ).. Bibliografia Henryka Józefa Marii Elzenberga / Jan Zubelewicz, Ewa Jasińska-Zubelewicz. 2012 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
32

Chopin : przewodnik po zbiorach Towarzystwa Historyczno-Literackiego / Biblioteki Polskiej w Paryżu / red. Małgorzata Maria Grąbczewska ; aut. not i esejów Anna Czarnocka et.al. ; Towarzystwo 2010 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
33
Lewandowska, Izabela (1968- ).. Historia kultury i dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur : bibliografia za lata 1990-2009 / Izabela Lewandowska, Anita Romulewicz ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny 2010 BG( 1/ 0)

016 A/Z Warmia i Mazury Bibliografie regionalne i lokalne
34
Ogólnokrajowa Narada Bibliografów (6 ; 2008 ; Warszawa). Szósta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów : Warszawa, 23-24 października 2008 / [oprac. red. Joanna Tarasiewicz]. 2010 BG( 2/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
35
Pacek, Jarosław (1975- ).. Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym / Jarosław Pacek. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
36
Romulewicz, Anita. Bibliografia grunwaldzka za lata 1990-2010 / Anita Romulewicz, Anna Wysocka, Sylwia Białecka ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie. 2010 BG( 1/ 0)

016 A/Z Grunwald Bibliografie regionalne i lokalne
37
Tomczak, Łukasz (1969- ).. Etnolingwistyka : bibliografia adnotowana 1988-2008 / oprac. Łukasz Tomczak ; red.: Jerzy Bartmiński, Sebastian Wasiuta. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
38
Antczak, Mariola. Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować : podręcznik / Mariola Antczak, Anna Nowacka. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
39
Lietuvos Mokslų Akademija. Centrinė Biblioteka. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka : paveldas ir raida, 1557-2007 : bibliografijos rodyklė / [sudarė Elena Stasiukaitienė] ; Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. 2009 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
40
Muzeum Sportu i Turystyki (Warszawa). Biblioteka. Najstarsze książki w zbiorach Biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie : katalog / [oprac. katalogu Hanna Jeznak, Barbara Mikocka]. 2009 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
41
Sosna, Grzegorz (1939-2016).. Księgozbiór / Grzegorz Sosna, Antonina Troc-Sosna. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
42
Warmiński, Jan (1945- ).. Wykaz skrótów bibliograficznych : sygnatury, wydania, tomy i zmiany tytułów / oprac. Jan Warmiński. 2009 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
43

Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
44
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Archiwum Zbigniewa Herberta : inwentarz / oprac. Henryk Citko. 2008 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
45
Góra, Barbara (bibliotekoznawstwo). Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945 / Barbara Góra, Krzysztof Woźniakowski. 2008 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
46
Baranowski, Henryk (1920-2011).. Bibliografia Wilna. T. 3, Za lata 1999 - 2005 oraz uzupełnienia / Henryk Baranowski ; przy współpr. Jolanty Goławskiej ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Biblioteka Uniwersytecka. 2007 BG( 1/ 0)

016 A/Z Wilno (Litwa) Bibliografie regionalne i lokalne
47
Bilikiewicz-Blanc, Danuta (1944- ).. Polonika zagraniczne w polskiej bibliografii narodowej / Danuta Bilikiewicz-Blanc ; Biblioteka Narodowa. 2007 BG( 3/ 0)
BPP( 3/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
48
Matczuk, Alicja. Bibliografia publikacji pracowników Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS oraz wykaz prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich wykonanych w latach 1977-2003 / Alic 2007 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
49
Minakowski, Jerzy (1942-2018). Komunikaty Mazursko-Warmińskie : bibliografia zawartości za lata 1957-2006 / Jerzy Minakowski przy współpracy Moniki M. Hrynkiewicz. 2007 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
50
Nowak, Adam (1953- ).. Złote lata bibliografii polskiej : Ludwik Finkel i jego dzieło : zarys monografii / Adam Nowak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
51
Zahradnik, Stanisław (1932- ).. Materiały do bibliografii dorobku twórczego Polaków na Zaolziu 1919-2004 / [oprac.] Stanisław Zahradnik ; Uniwersytet Opolski. 2007 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
52
Czarnecka, Barbara. "Tygodniowy Serwis Literacki Koła Pisarzy z Polski" - "Tygodnik Polski" 1941 - 1947 : bibliografia zawartości / Barbara Czarnecka, Rafał Moczkodan. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
53
Kukla, Wiesław (harcerstwo). Bibliografia harcerskich emigracyjnych i polonijnych druków zwartych, jednodniówek, kalendarzy i miscellaneów wydanych w latach 1912-2004 / Wiesław Kukla, Marian Miszczuk. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
54
Paszkiewicz, Urszula (1940- ).. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku. Suplement 2 / Urszula Paszkiewicz ; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament do spraw Polskiego D 2006 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
55
Sitarska, Anna (1938- ).. Z warsztatu bibliografa / Anna Sitarska ; współudział: Stefan Czaja [et al.] ; Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. 2006 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
56
Waszczeniuk, Katarzyna. Bibliografia miasta Świdnika do roku 2003 / Katarzyna Waszczeniuk, Andrzej Sztorc ; oprac. pod kier. Alicji Matczuk i Artura Znajomskiego ; Urząd Miasta Świdnik, Instytut Bibliotekoznawstwa i I 2006 BG( 1/ 0)

016 A/Z Świdnik Bibliografie regionalne i lokalne
57
Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne (Białystok). Biblioteka. Bibliografia druków zwartych II obiegu w zbiorach Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku / zebr. i oprac. Mieczysław Olszewski. 2005 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
58
Bajor, Agnieszka (1973- ).. Z zagadnień form bibliografii : monografia bibliograficzna / Agnieszka Bajor ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Śląski . Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
59
Biblioteka Narodowa (Warszawa). Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej / oprac. Zofia Żurawińska, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
60
Ogólnokrajowa Narada Bibliografów (5 ; 2003 ; Warszawa). Piąta Ogólnokrajowa Narada Bibliografów, Warszawa 11-13 czerwca 2003 : referaty i dyskusja / [oprac. dyskusji Danuta Bilikiewicz-Blanc i Anna Karłowicz ; red. Joanna Gregorczyk]. 2004 BG( 3/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
61
Ożóg, Zenon (1957- ).. "Fraza" 1991-2003 : bibliografia zawartości / oprac. Zenon Ożóg. 2004 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
62
Znajomski, Artur. Bibliografie osobowe historyków polskich / Artur Znajomski. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
63
Bajor, Agnieszka (1973- ).. Monografia bibliograficzna : analiza modelowa / Agnieszka Bajor. 2003 BG( 1/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
64
Baster, Ilona. Bibliografia adnotowana "Biuletynu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa" za lata 2003-1978 / Ilona Baster, Agnieszka Folga, pod kierunkiem Haliny Kosętki. 2003 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
65
Borkowski, Andrzej (1977- ).. Bibliografia zawartości "Zagadnień Rodzajów Literackich" : przewodnik / Andrzej Borkowski, Marcin Pliszka ; wstępem opatrzył Antoni Czyż. 2003 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
66
Eder, Maciej. Bibliografia zawartości "Literatury Ludowej" za lata 1981-2002 / Maciej Eder. 2003 BHU( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
67
Hleb-Koszańska, Helena (1903-1983).. Spór o początki bibliografii w Polsce / Helena Hleb-Koszańska ; [opiekę red. sprawowały Jadwiga Sadowska, Elżbieta Szalecka-Mróz]. 2003 BG( 3/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
68

Bibliografia zawartości Bellony 1918-1939 / [oprac. Krystyna Piwowarska et al. ; przedm. Krzysztof Komorowski] ; Centralna Biblioteka Wojskowa. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
69
Bajor, Agnieszka (1973- ).. Tygodnik katolicki "Niedziela" 1926-1939 / Agnieszka Bajor, Zbigniew Żmigrodzki. 2002 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
70

Zbiory teatralne Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu : materiały Teatru Polskiego i Teatru Nowego w Poznaniu : informator / oprac. Danuta Balcerek ; Biblioteka Raczyńskich. 2002 BG( 3/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
71
Papiór, Jan (1936- ).. Bibliographie zur polnisch-deutschen Kulturkommunikation : (Materialien zum Polenbild und zur kulturellen Imagologie) / Jan Papiór ; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. 2002 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
72
Siciak, Anna. Druki przemyskie 1754-1939 : bibliografia publikacji polskich, niemieckich, węgierskich, francuskich oraz żydowskich i ukraińskich wydanych alfabetem łacińskim / Anna Siciak ; Południowo-Wsc 2002 BG( 1/ 0)

016 A/Z Przemyśl Bibliografie regionalne i lokalne
73
Skalska-Zlat, Marta (1945- ).. Bibliografia w Polsce 1945-1996 : naukoznawcza analiza dyscypliny / Marta Skalska-Zlat. 2002 BG( 2/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
74
Chojnacki, Władysław (1920-1991).. Bibliografia rozporządzeń pruskich wydanych w języku polskim : (XVI-XIX wiek) / Władysław Chojnacki, Małgorzata Szymańska-Jasińska. 2001 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
75
Dembowska, Maria (1914-2008).. Metoda Bibliografii Polskiej Karola Estreichera / Maria Dembowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. 2001 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
76
Latusek, Jadwiga. 100 lat "Poradnika Językowego" : zawartość pisma w latach 1971 - 2000 / oprac. Jadwiga Latusek i Hanna Prejs ; pod red. Wandy Decyk-Zięby i Józefa Porayskiego-Pomsty ; Towarzystwo Kultury Ję 2001 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
77
Litwiejko, Kazimierz (1956- ).. Bibliografia druków niezależnych Białostocczyzny 1980-1990 / Kazimierz Litwiejko. 2001 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

016 A/Z Białystok (region) Bibliografie regionalne i lokalne
78
Moczkodan, Rafał (1975- ).. "Życie Akademickie" - "Kontynenty" 1949-1966 : bibliografia zawartości / Rafał Moczkodan. 2001 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
79
Uruszczak, Wacław (1946- ).. Polonica w korespondencji królowej szwedzkiej Krystyny w zbiorach Bibliothèque Interuniversitaire w Montpellier / Wacław Uruszczak. 2001 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
80
Wąsowska, Elżbieta. Rękopisy muzyczne XIX-XX wieku. T. 4, Indeksy / oprac. Elżbieta Wąsowska. 2001 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
81
Wąsowska, Elżbieta. Rękopisy muzyczne XIX-XX wieku. T. 3, Rz-Ż, pozycje 3265-4329 / oprac. Elżbieta Wąsowicz. 2001 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
82
Wąsowska, Elżbieta. Rękopisy muzyczne XIX-XX wieku. T. 2, L-R, pozycje 1450-3264 / oprac. Elżbieta Wąsowska. 2001 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
83
Wąsowska, Elżbieta. Rękopisy muzyczne XIX-XX wieku. T. 1, A-K, pozycje 1-1449 / oprac. Elżbieta Wąsowska. 2001 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
84
Wojciechowski, Jerzy (1965- ).. Zbysław Marek Maciejewski : ryciny i rysunki z daru Jana Krzysztofa Kamińskiego w kolekcji Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie : katalog wystawy, Warszawa 19 listopada - 8 grud 2001 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
85
Anculewicz, Zbigniew. Bibliografia prozy na łamach "Kuriera Warszawskiego" w latach 1868-1939 / Zbigniew Anculewicz. 2000 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
86

Bibliografia zawartości "Życia" warszawskiego i krakowskiego, "Strumienia" oraz "Chimery" / oprac. Grzegorz Paweł Bąbiak. 2000 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
87
Baranowski, Henryk (1920-2011).. Bibliografia Wilna. T. 2, Miasto / Henryk Baranowski ; przy współpr. z Zofią Baranowską i Jolantą Goławską ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 2000 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

016 A/Z Wilno (Litwa) Bibliografie regionalne i lokalne
88
Biblioteka Śląska (Katowice). Kolekcja Romana Chrząstowskiego w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach / Barbara Maresz, Teresa Roszkowska. 2000 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
89
Budniewska, Anna. Bibliografia zawartości czasopisma "Odrodzenie i Reformacja w Polsce" t. I-XLIII / Anna Budniewska, Agnieszka Mitura-Karwowska. 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
90
Grzebień, Ludwik (1939- ).. Uzupełnienia do Bibliografii Estreicherów z Biblioteki Teologicznej Bobolanum w Warszawie / oprac. Ludwik Grzebień. 2000 BG( 1/ 0)

011/015 Bibliografie narodowe. Bibliografie ogólne
91
Jazdon, Krystyna (1958- ).. Przegląd Poznański : 1845-1865 / oprac. Krystyna Jazdon. 2000 BG( 2/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
92
Jazdon, Krystyna (1958- ).. Przegląd Wielkopolski Historyczny i Literacki 1867, 1869 ; Tygodnik Wielkopolski 1871-1874 / oprac. Krystyna Jazon. 2000 BG( 2/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
93
Karpowicz, Andrzej. Katalog druków współczesnych w zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu / Andrzej Karpowicz. 2000 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
94
Klenczon, Wanda. Hasło geograficzne : wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej : zasady wypełniania rekordu wzorcowego / oprac. Wanda Klenczon, Anna Stolarczyk ; Bibli 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
95
Paszkiewicz, Urszula (1940- ).. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku. Suplement 1 / Urszula Paszkiewicz ; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biuro Pełnomocnika Rządu do Sp 2000 BG( 1/ 0)

017.1/.2 Katalogi bibliotek. Katalogi drukowane, inwentarze biblioteczne
96
Sadowska, Jadwiga (1952- ).. Hasła przedmiotowe w teorii Adama Łysakowskiego i praktyce "Przewodnika Bibliograficznego" / Jadwiga Sadowska. 2000 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
97

Bibliografia wydawnictw Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie 1922-1952 / zebr. i oprac. Barbara Szornel-Dąbrowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2000 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism
98

Bibliografia : metodyka i organizacja / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2000 BG( 6/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

01 Bibliografia. Historia bibliografii. Teoria i metodyka bibliografii
99
Aleksandrowska, Elżbieta (1928- ).. "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 1770-1777 : monografia bibliograficzna / Elżbieta Aleksandrowska ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osie 1999 BG( 1/ 0)

014.3 Bibliografie zawartości czasopism

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego