Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "005.95/.96" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 177 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Czaplicka-Kozłowska, Iwona. Autor Skuteczność narzędzi motywowania stosowanych w urzędach samorządu gminnego : perspektywa pracownika / Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska. 2019 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
2
Lipka, Anna. Autor Projekty wspierania rozwoju wielopokoleniowych zespołów / Anna Lipka, Agnieszka Giszterowicz. 2019 BG( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
3

Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / redakcja naukowa Renata Oczkowska ; zespół autorski: Renata Oczkowska, Urszula Bukowska, Anna Dolot, Jacek Kopeć, Tomasz Ku 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
4

Zarządzanie różnorodnością pracowników : perspektywa globalnej mobilności i migracji / redakcja naukowa Sylwia Przytuła. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
5
Gross-Gołacka, Elwira. Autor Zarządzanie różnorodnością w kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji / Elwira Gross-Gołacka. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
CDE( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
6
Jędrych, Elżbieta. Autor Kształtowanie kapitału społecznego organizacji / Elżbieta Jędrych, Justyna Berniak-Woźny. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
7
Korzyński, Paweł. Autor Przywództwo w erze cyfrowej : sposoby pokonywania ograniczeń na platformach społecznościowych / Paweł Korzyński. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
8
Lipka, Anna. Autor "Empatyczne zarządzanie" w czasach kreatywności performatywnej / Anna Lipka, Stanisław Waszczak, Małgorzata Król, Agnieszka Giszterowicz. 2018 BG( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
9

Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji : metody i narzędzia pomiaru / Marta Juchnowicz, Beata Mazurek-Kucharska, Dariusz Turek. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 2/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
10
Oleksyn, Tadeusz. Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka / Tadeusz Oleksyn. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
11

HR Business Partner : rola, filary, perspektywy / redakcja merytoryczna Karina Popieluch. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
12

Funkcja personalna w przedsiębiorstwie : zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania / redakcja naukowa: Małgorzata Król, Alina Warzecha, Mariusz Zieliński. 2018 BG( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
13
Winnicka-Wejs, Alicja. Autor Rynek usług szkoleniowych w Polsce : uwarunkowania, modele, implikacje / Alicja Winnicka-Wejs. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
14
Ciekanowski, Zbigniew. Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych / Zbigniew Ciekanowski, Julia Nowicka, Henryk Wyrębek. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
15
Glińska-Neweś, Aldona. Autor Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu / Aldona Glińska-Neweś. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
16
Kozłowski, Waldemar Ryszard. Zarządzanie motywacją pracowników / Waldemar Kozłowski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
17
Kozłowski, Waldemar Ryszard. Motywowanie pracowników w organizacji / Waldemar Kozłowski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
18
Lipka, Anna. Funkcjonowanie kreatywnych zespołów w kontekście stereotypizacji generacyjnej jako ryzyko w obszarze HR / Anna Lipka i Stanisław Waszczak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
19
Witczak, Hubert. Autor Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : studium systemu / Hubert Witczak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
20
Bieliński, Tomasz. Kapitał ludzki a innowacyjność gospodarki Chin / Tomasz Bieliński. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
21
Borzechowski, Emil. Nowoczesny menadżer ochrony zdrowia : 18 kluczowych kompetencji / [autorzy: Emil Borzechowski i 15 pozostałych]. 2016 BG( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
22
Daniecki, Wojciech (psychologia zarządzania). Koniec z makiawelistycznym zarządzaniem : od teraz podmiotowe przywództwo / Wojciech Daniecki. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
23
Filipowicz, Grzegorz. HR Business Partner : koncepcja i praktyka / Grzegorz Filipowicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
24
Filipowicz, Grzegorz. Zarządzanie kompetencjami : perspektywa firmowa i osobista / Grzegorz Filipowicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BWP( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
25
Jeruszka, Urszula. Kompetencje : aspekty teoretyczne i praktyczne / Urszula Jeruszka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
26

Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi / redakcja naukowa Tadeusz Listwan, Łukasz Sułkowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
27
Maziarz, Leszek. Zarządzanie motywacją ekspertów : na przykładzie specjalistów z branży IT / Leszek Maziarz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
28
Piwowar-Sulej, Katarzyna. Zarządzanie ludźmi w organizacjach zorientowanych na projekty / Katarzyna Piwowar-Sulej. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
29

Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym / redakcja naukowa Małgorzata Rozkwitalska, Łukasz Sułkowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
30

Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach / pod redakcją Małgorzaty Smolarek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
31
Sokołowska, Stanisława. Koncepcje organizacji i metody zarządzania : możliwości i ograniczenia / Stanisława Sokołowska, Agnieszka Krawczyk-Sołtys, Anna Mijal, Laura Płatkowska-Prokopczyk, Paweł Szwiec. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
32
Warwas, Izabela. Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji : aspekty organizacyjne i psychologiczne / Izabela Warwas, Anna Rogozińska-Pawełczyk. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
33
Wziątek-Staśko, Anna. Motywowanie w erze Web 2.0+ / Anna Wziątek-Staśko. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
34
Żarnik-Żuławska, Joanna. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o zrównoważoną kartę wyników / Joanna Żarnik-Żuławska. 2016 BG( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
35

Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników / pod redakcją Izabeli Bednarskiej-Wnuk, Joanny Małgorzaty Michalak, Ilony Świątek-Barylskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
36

Psychospołeczne aspekty zachowań ludzi w organizacjach / redakcja naukowa Halina Chwistecka-Dudek, Joanna Dzieńdziora. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
37
Gajdek, Grażyna. Motywowanie jako element procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji / Grażyna Gajdek. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
38
Łubieńska, Katarzyna. Informatycy : czy informatykami da się zarządzać, czy da się z nimi żyć, czy informatycy przetrwają / Katarzyna Łubieńska, Jacek Woźniak. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
39
Marciniak, Jarosław. Audyt i controlling funkcji personalnej w przedsiębiorstwie / Jarosław Marciniak. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
40
Mroczka, Kamil. Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej na funkcjonowanie państwa / Kamil Mroczka ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersyte 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
41
Nesterak, Janusz. Controlling zarządczy : projektowanie i wdrażanie / Janusz Nesterak. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
42
Nowak, Marta (finanse). Controlling personalny w przedsiębiorstwie / Marta Nowak. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
43

Rozwój zasobów ludzkich organizacji / pod redakcją naukową Renaty Oczkowskiej i Urszuli Bukowskiej. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
44

Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / redakcja naukowa Aleksy Pocztowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
45
Šmid, Wacław. Leksykon zarządzania zasobami ludzkimi : słownik polsko-angielski i angielsko-polski / Wacław Šmid. 2015 BG( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
46
Stuss, Magdalena Maria. Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi po fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw / Magdalena M. Stuss. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
47
Syguła, Leszek. Oceny pracownicze w służbie cywilnej / Leszek Syguła, Iwona Sługocka. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
48

Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi : dylematy i wyzwania / red. nauk. Zbigniew Antczak, Stanisława Borkowska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
49
Bugdol, Marek (1966- ).. Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu ludźmi : dlaczego warto być sprawiedliwym / Marek Bugdol. 2014 BG( 1/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
50
Daniecki, Wojciech (psychologia zarządzania). Dobór, adaptacja, motywowanie i rozwój pracowników : psychologiczno-organizacyjne doradztwo dla firm / Wojciech Daniecki. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
51
Grzebyk, Mariola. Gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji... w kierunku poprawy efektywności pracy / Mariola Grzebyk, Agata Pierścieniak, Paulina Filip. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
52

Podstawy zarządzania operacyjnego / red. nauk. Zdzisław Jasiński. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
53

Zarządzanie kapitałem ludzkim : procesy - narzędzia - aplikacje / redakcja naukowa Marta Juchnowicz ; aut. rozdz. Marta Juchnowicz [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 1)
WIL( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
54

Funkcja motywowania w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Jarosław S. Kardas, Edyta Bombiak ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 2014 BG( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
55
Kołodziejczyk-Olczak, Izabela. Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku : wyzwania i problemy / Izabela Kołodziejczyk-Olczak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
56

Zapobieganie patologiom w organizacji : rola funkcji personalnej / aut. podręcznika Dagmara Lewicka [et al.] ; red. nauk. Dagmara Lewicka. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
57
Moczydłowska, Joanna. Nowe koncepcje zarządzania ludźmi / Joanna M. Moczydłowska, Karol Kowalewski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
58
Scoular, Anne. Coaching biznesowy / Anne Scoular ; przekł. Małgorzata Nosorowska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
59
Serafin, Krystyna. Motywowanie w praktyce : studia przypadków / Krystyna Serafin. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
60

Mentoring : teoria, praktyka, studia przypadków / red. nauk. Małgorzata Sidor-Rządkowska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
61

Competency-based human resources management : the lifelong learning perspective / [ed. Łukasz Sienkiewicz ; aut.: Łukasz Sienkiewicz et al. ; transl. from polish Anna Wiewióra]. 2014 BG( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
62
Ambroziak, Dariusz. Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach : problem anomii pracowniczej - diagnoza, kontrola i przeciwdziałanie / Dariusz Ambroziak, Mieszko Maj. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
63
Białas, Sylwia. Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym : kulturowe uwarunkowania / Sylwia Białas. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
64

Leadership coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata / red. naukowa Lidia D. Czarkowska ; Centrum Coachingu Akademia Leona Koźmińskiego. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
65
Filipowicz, Grzegorz. Rozwój organizacji poprzez rozwój efektywności pracowników / Grzegorz Filipowicz. 2013 BG( 2/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
66
Kozłowski, Maciej (ekonomia). Pracownicza partycypacja finansowa : geneza, uwarunkowania rozwoju, rezultaty / Maciej Kozłowski. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
67
Kwiatkowska-Ciotucha, Dorota. Zewnętrzne instrumenty wspomagania rozwoju kompetencji pracowników w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw / Dorota Kwiatkowska-Ciotucha. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
68
Liwiński, Jacek. Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach / Jacek Liwiński, Urszula Sztanderska. 2013 BG( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
69
Sidor-Rządkowska, Małgorzata. Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników / Małgorzata Sidor-Rządkowska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
70
Sidor-Rządkowska, Małgorzata. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej : ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej / Małgorzata Sidor-Rządkowska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
71
Stuart-Kotze, Robin (1939- ).. Skuteczne zarządzanie talentami : odkryj potencjał swoich pracowników / Robin Stuart-Kotze, Chris Dunn ; przeł. Tomasz Rosiński. 2013 BG( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
72

Aktualne wyzwania zarządzania i ekonomii / redakcja naukowa Czesław Szmidt. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
73
Tabor, Joanna Antonina. Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie : koncepcje, strategie, praktyka / Joanna Antonina Tabor. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
74

Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji / R. Walkowiak [et al.] ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2013 BG( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
75
Baron, Angela. Zarządzanie kapitałem ludzkim : uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom / Angela Baron, Michael Armstrong ; [przekł. Ewa Muszczynko]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
76
Cierniak-Emerych, Anna. Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy przedsiębiorstwa / Anna Cierniak-Emerych. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
77
Danielak, Wiesław. Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie / Wiesław Danielak. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
78
Golnau, Wiesław (1965- ).. Zarządzanie zasobami ludzkimi : praca zbiorowa / Wiesław Golnau, Marek Kalinowski, Joanna Litwin ; pod red. Wiesława Golnau. 2012 BG( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
79

Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej / red. nauk. Beata Jamka ; [aut.: Beata Jamka et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
80
Jaremczuk, Kazimierz. Podmiotowość pracownika w zarządzaniu organizacją / Kazimierz Jaremczuk. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
81
Leśniewski, Michał Adam. Zasoby ludzkie w organizacji / Michał Adam Leśniewski, Sylwia Morawska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
82
Lipka, Anna. Lojalność pracownicza : od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management) / Anna Lipka, Alicja Winnicka-Wejs, Jan Acedański 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
83

Empirical aspects of the psychology of management = Empiryczne oblicza psychologii zarządzania / ed. by Mariusz Lipowski, Zdzisław Nieckarz. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
84

Podmiotowość człowieka w organizacji / pod red. Marka Motyki i Justyny Pawlak ; [aut.: Małgorzata Adamska-Chudzińska et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
85

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji 2006-2011 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Anna Radwańska ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
86
Reilly, Peter Andrew (1942- ).. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : rozwijanie potencjału organizacji dzięki działowi personalnemu / Peter Reilly, Tony Williams ; przeł. Kaja Wacowska. 2012 BG( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
87
Reinfuss, Robert. Rynek celów : zwrot z inwestycji w HR / Robert Reinfuss. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
88

Współczesne problemy gospodarowania kapitałem ludzkim / pod red. Adama Sadowskiego, Adama Wyszkowskiego ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania. 2012 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
WIL( 5/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
89
Sidor-Rządkowska, Małgorzata. Profesjonalny coaching : zasady i dylematy etyczne w pracy coacha / Małgorzata Sidor-Rządkowska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
90
Tracy, Brian (1944- ).. Pełną parą : inspiruj, motywuj i wydobywaj z ludzi to, co w nich najlepsze / Brian Tracy ; przekł.: Magda Witkowska. 2012 BG( 1/ 1)
BWEiZ( 1/ 1)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
91
Woźniak, Jacek (1957- ).. Współczesne systemy motywacyjne : teoria i praktyka / Jacek Woźniak. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
92
Woźniak, Jacek (1957- ).. Ocenianie efektów szkolenia czyli Metody i problemy ewaluacji / Jacek Woźniak. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
93
Armstrong, Michael (1928- ).. Zarządzanie zasobami ludzkimi / Michael Armstrong ; [przeł.: Magdalena Klimowicz et al.]. 2011 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 3/ 2)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
94

Współczesne oblicza kapitału ludzkiego i intelektualnego / red.: Felicjan Bylok, Anna Słocińska ; Politechnika Częstochowska. 2011 BG( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
95

Zarządzanie zespołem : motywacja i działanie / Anna Całek [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
96
Czapla, Tomasz. Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji / Tomasz P. Czapla. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
97

Przełomy w zarządzaniu. [2], Zarządzanie zasobami ludzkimi / red. nauk. Małgorzata Czerska, Małgorzata Gableta. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
98

Zarządzanie talentami : teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi / red. naukowa Tomasz Ingram. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
99
Jabłoński, Marek (ekonomia). Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu / Marek Jabłoński. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego