Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "005.94" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 78 z 78 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Matysek, Anna. Autor Cyfrowy warsztat humanisty / Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk. 2020 BG( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
2
Żelazny, Rafał. Autor Gospodarka informacji i wiedzy / Rafał Żelazny. 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
3
Paliszkiewicz, Joanna O. Autor Przywództwo, zaufanie i zarządzanie wiedzą w innowacyjnych przedsiębiorstwach / Joanna Paliszkiewicz. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
4
Dudek, Karolina J. Autor Sieci wiedzy : teoria zarządzania między nauką a praktyką / Karolina J. Dudek. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
5
Moczydłowska, Joanna. Autor Organizacja inteligentna generacyjnie / Joanna M. Moczydłowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
6
Bińkiewicz, Damian. Perspektywy rozwoju podejścia procesowego : szanse i ograniczenia / redakcja naukowa Agnieszka Bitkowska i Elżbieta Weiss ; autorzy Bińkiewicz Damian, Bitkowska Agnieszka, Chruściel Tadeusz Ja 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
7
Dokurno, Zbigniew. Autor Modelowanie kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy / Zbigniew Dokurno. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
8
Flaszewska, Sylwia. Autor Projektowanie organizacyjne w zarządzaniu wiedzą / Sylwia Flaszewska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
9
Michna, Anna. Autor Orientacja na zarządzanie wiedzą w kontekście innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw / Anna Michna. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
10
Olko, Sławomir. Zarządzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przemysłach kreatywnych / Sławomir Olko. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
11
Poskrobko, Bazyli (1941- ).. Nauka o kreowaniu wiedzy : podręcznik kreatywnego naukowca i menedżera / Bazyli Poskrobko. 2017 BG( 1/ 1)
BWEiZ( 2/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
12
Purgał-Popiela, Joanna. Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji : perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych / Joanna Purgał-Popiela. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
13
Soniewicki, Marcin. Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego : ujęcie teoretyczne i praktyczne / Marcin Soniewicki. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.94 Zarządzanie wiedzą
14
Szturo, Marek. Transfer technologii i wdrażanie innowacji / Marek Szturo ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BIC( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
15
Balcerak, Alicja. Autor Szkoleniowe metody symulacyjne / Alicja Balcerak, Jacek Woźniak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
16
Dereń, Aldona Małgorzata. Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii / Aldona Małgorzata Dereń. 2014 BG( 1/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
17
Jashapara, Ashok. Zarządzanie wiedzą / Ashok Jashapara ; tł. Jarosław Sawicki. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
18
Lenart-Gansiniec, Regina (zarządzanie). Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły / Regina Lenart. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
19
Michalik, Krzysztof. Systemy ekspertowe we wspomaganiu procesów zarządzania wiedzą w organizacji / Krzysztof Michalik. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
20

Gospodarka oparta na wiedzy / red. nauk. Jerzy Olszewski ; [aut. Aleksandra Fudali et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
21
Prystupa-Rządca, Kaja. Zarządzanie wiedzą w organizacjach typu born global / Kaja Prystupa-Rządca. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
22
Sloman, Martyn. Nowe zjawiska w świecie szkoleń / Martyn Sloman ; [przeł. Małgorzata Kowalczyk]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
23
Truskolaski, Szymon. Znaczenie transferu wiedzy w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw / Szymon Truskolaski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
24
Wyrozębski, Paweł. Zarządzanie wiedzą projektową / Paweł Wyrozębski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
25
Adamska, Krystyna. Świat organizacji racjonalnej / Krystyna Adamska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
26
Dudycz, Helena. Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej / Helena Dudycz. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
27
Gruszczyńska-Malec, Grażyna. Strategie zarządzania wiedzą : modele teoretyczne i praktyczne / Grażyna Gruszczyńska-Malec, Monika Rutkowska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
28
Krok, Ewa. Determinanty skłonności pracowników do dzielenia się wiedzą - koncepcja diagnozy dla potrzeb zarządzania / Ewa Krok ; [Uniwersytet Szczeciński]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
29
Okoń-Horodyńska, Ewa. Problemy z utrzymaniem i rozwojem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce / Ewa Okoń-Horodyńska, Rafał Wisła, Tomasz Sierotowicz. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
30

Teatr organizacji : scenariusze komunikowania wiedzy / pod red. Kazimierza Perechudy. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
31

Zarządzanie wiedzą / red. nauk.: Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Koźmiński ; aut.: Aleksander Chrostowski [et al.]. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
32
Krupa, Kazimierz (1947- ).. Wybrane akceleratory kapitału intelektualnego / Kazimierz W. Krupa. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
33
Skórska, Anna (1973- ).. Wiedzochłonne usługi biznesowe w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej / Anna Skórska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
34
Śledzik, Karol. Kapitał intelektualny a wartość rynkowa banków giełdowych / Karol Śledzik. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
35
Sobczak, Tomasz (ekonomia). Ekonomiści czytani, ale nie słuchani : działalność organów doradczych przy Radzie Ministrów w Polsce w latach 1957-2006 / Tomasz Sobczak ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zachodniopomorski 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

005.94 Zarządzanie wiedzą
36
Świgoń, Marzena. Zarządzanie wiedzą i informacją : podstawy teoretyczne, badania w wymiarze indywidualnym / Marzena Świgoń. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
37
Tabaszewska, Edyta. Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach / Edyta Tabaszewska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
38
Trajer, Jędrzej. Zarządzanie wiedzą / Jędrzej Trajer, Alfred Paszek, Stanisław Iwan. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
39
Czajka, Zdzisław. Gospodarowanie kapitałem ludzkim / Zdzisław Czajka ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania. 2011 BG( 7/ 0)
BWEiZ( 12/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
40
Gierszewska, Grażyna. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie : modele, podejścia, praktyka / Grażyna Gierszewska. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
41
Gliński, Wiesław. Ontologie jako systemy reprezentacji wiedzy / Wiesław Gliński. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
42
Karciarz, Magdalena (1979- ).. Informacja w internecie / Magdalena Karciarz, Maciej Dutko. 2011 BG( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
43

Organizacja oparta na wiedzy : materiały do studiowania / Bogumiła Powichrowska (red.) ; [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku]. 2011 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
44

Wiedza współczesnych organizacji : wybrane problemy zarządzania : praca zbiorowa / pod red. Piotra Jedynaka. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
45
Kłak, Marcin. Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie / Marcin Kłak. 2010 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
46
Oleksyn, Tadeusz. Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka / Tadeusz Oleksyn. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BPP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
47

Wpływ systemów e-biznesu na organizacje w aspekcie mikro- i makroekonomicznym / red. nauk. Henryka Sroki i Joanny Palonki ; [aut. oprac. Henryk Sroka et al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
48
Brzeziński, Marek (1949- ). Autor Organizacja kreatywna / Marek Brzeziński. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BPP( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
49

Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym ’09 : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Gołuchowskiego i Aldony Frączkiewicz-Wronki. 2009 BG( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
50

Poradoznawstwo - kontynuacja dyskursu : podręcznik akademicki / red. nauk. Alicja Kargulowa. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
51

Multimedia w biznesie i zarządzaniu / red. naukowa Leszek Kiełtyka. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
52

Koszty jakości działań personalnych wspomagających zarządzanie wiedzą : typologia, identyfikacja w praktyce, ewaluacja / Anna Lipka [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
53

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy : monografia naukowa / pod red. Edyty Sidorczuk-Pietraszko ; [tł. Małgorzata Konopko]. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
54
Sunstein, Cass R. (1954- ).. Infotopia : o zbiorowym procesie wytwarzania wiedzy / Cass R. Sunstein ; przeł. Katarzyna Bartuzi. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
55

Refleksje o poradnictwie debiutujących doradców / pod red. Darii Zielińskiej-Pękał. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
56
Ziemba, Ewa. Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy / Ewa Ziemba. 2009 BG( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
57

Zarządzanie wiedzą / red. nauk.: Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Koźmiński ; aut.: Aleksander Chrostowski [et al.]. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
58

Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym ’08 : konwersja wiedzy / pod red. Jerzego Gołuchowskiego, Aldony Frączkiewicz-Wronki. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
59

Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym ’07 : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Gołuchowskiego, Aldony Frączkiewicz-Wronki. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
60

Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą / pod red. nauk. Leszka Kiełtyki. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
61

Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Perechudy, Małgorzaty Sobińskiej. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
62
Sopińska, Agnieszka. Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa : analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Agnieszka Sopińska. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
63

Technologie i systemy informatyczne w organizacjach gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Ewa Ziemba. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
64
Kowalczyk, Adam (zarządzanie). Zarządzanie wiedzą : koncepcja i narzędzia / Adam Kowalczyk, Bogdan Nogalski. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
65
Nycz, Małgorzata (informatyka). Pozyskiwanie wiedzy menedżerskiej : podejście technologiczne / Małgorzata Nycz. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
66
Stańczyk-Hugiet, Ewa. Strategiczny kontekst zarządzania wiedzą / Ewa Stańczyk-Hugiet. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
67
Urbanek, Grzegorz. Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa / Grzegorz Urbanek. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

005.94 Zarządzanie wiedzą
68
Baruk, Jerzy. Zarządzanie wiedzą i innowacjami / Jerzy Baruk. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
69
Fazlagić, Amir Jan (1971- ).. Zarządzanie wiedzą : szansa na sukces w biznesie / Amir Jan Fazlagić. 2006 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
70

Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji / red. nauk. Wiesław Kotarba ; [aut.: Marcin Kotarba et al.]. 2006 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BII( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
71
Morawski, Mieczysław (ekonomia). Zarządzanie wiedzą : organizacja, system, pracownik / Mieczysław Morawski. 2006 BG( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
72

Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w organizacji : [praca zbiorowa / pod red. Joanny Ejdys]. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
73

Gospodarowanie zasobami wiedzy w organizacjach non-profit : wybrane zagadnienia / Sławomir Kantyka [et al.]. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
74

Strategie produkcji przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Józef Szabłowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2005 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 6/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
75

Marketing szkół wyższych : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Nowaczyk i Macieja Kolasińskiego. 2004 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
76
Geisler, Robert. Wiedza w przedsiębiorstwie : kapitał ludzki w zarządzaniu wiedzą / Robert Geisler, Małgorzata Suchacka, Marek S. Szczepański ; Śląskie Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i N 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
77
Kongres Rektorów Uczelni Niepaństwowych (1 ; 2001 ; Warszawa / Białystok). Edukacja dla rozwoju innowacyjnego w Polsce : Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych : I Kongres Rektorów Uczelni Niepaństwowych, Warszawa - Białystok, 29-30 września 2001 / red. nauk. 2001 BG( 2/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
78
Chrościcki, Zbigniew. Konsulting w zarządzaniu : doradzać czy współpracować / Zbigniew Chrościcki ; [Polska Fundacja Promocji Kadr]. 1997 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego