Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "005.7/.8" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 132 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Cyfrowa komunikacja organizacji / redakcja naukowa Barbara Filipczyk, Jerzy Gołuchowski. 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
2
Latusek-Jurczak, Dominika. Autor Zaufanie w zarządzaniu organizacjami / Dominika Latusek-Jurczak. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
3

Współczesne zarządzanie. T. 3, Koncepcje, metody i instrumenty / redakcja naukowa Agata Sudolska, Dorota Grego-Planer, Agnieszka Kuś. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
4

Współczesne zarządzanie. T. 2, Przejawy, uwarunkowania i wyzwania / redakcja naukowa Maciej Zastempowski, Waldemar Glabiszewski, Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
5

Teoria organizacji : nauka dla praktyki / redakcja naukowa D. Latusek-Jurczak, T. Olejniczak, W. Piotrowski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
6
Sońta-Drączkowska, Ewa. Autor Zarządzanie projektami we wdrażaniu innowacji / Ewa Sońta-Drączkowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
7

Współczesne zarządzanie. T. 1, Kształtowanie i eksploatowanie wartości intelektualnych i rynkowych / redakcja naukowa Agata Sudolska, Dorota Grego-Planer, Agnieszka Drews. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
8
Sulimowska-Formowicz, Monika. Autor Kompetencja relacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa we współpracy międzyorganizacyjnej / Monika Sulimowska-Formowicz. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
9
Wysocki, Robert K. (1941- ). Autor Efektywne zarządzanie projektami / Robert K. Wysocki ; tłumaczenie: Magda Witkowska. 2018 BG( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
10
Barroso Martínez, Ascensión. Perspektywy rozwoju podejścia projektowego : szanse i ograniczenia / redakcja naukowa Elżbieta Weiss i Agnieszka Bitkowska ; autorzy Barroso Martínez Ascensión, Biniek Hanna, Biniek Zenon, Bit 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
11
Bukłaha, Emil. Metodyki i standardy zarządzania projektami / redakcja naukowa Michał Trocki ; autorzy Emil Bukłaha, Katarzyna Jasińska, Mateusz Juchniewicz, Witalij Metelski, Ewa Sońta-Drączkowska, Michał 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
12

Inżynieria produkcji : kompendium wiedzy / redakcja naukowa Ryszard Knosala ; autorzy Krzysztof Santarek [i 20 pozostałych]. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
13
Król, Magdalena B. Skuteczne zarządzanie projektami a kompetencje interpersonalne / Magdalena B. Król. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
14
Lisiecka, Krystyna (ekonomista). Projakościowe zarządzanie w organizacjach ochrony zdrowia : diagnoza i kierunki doskonalenia / Krystyna Lisiecka, Ewa Czyż-Gwiazda, Mira Lisiecka-Biełanowicz. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
15
Łobos, Krzysztof. Teoria tłumu i chaosu w zarządzaniu organizacjami / Krzysztof Łobos, Agnieszka Dejnaka, Kazimierz Nagody-Mrozowicz. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
16

Zarządzanie kompetencjami w sektorze publicznym / pod redakcją naukową Izabeli Stańczyk. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
17

Tworzenie innowacji i zarządzanie projektami : projekt nowego kierunku studiów : stopień 1 profil ogólnoakademicki / Komitet Inżynierii Produkcji PAN, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkc 2017 BG( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
18

Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / redakcja naukowa Paweł Cabała. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
19
Dudek, Marek (organizacja i zarządzanie). Autor Projektowanie szczupłych systemów wytwarzania : wybrane zagadnienia / Marek Dudek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
20
Kandefer, Katarzyna. Komunikacja w zarządzaniu projektami / Katarzyna Kandefer-Winter, Olga Nadskakuła. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
21
Kozioł, Leszek. Koncepcja ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych / Leszek Kozioł, Kazimierz Barwacz ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
22
Krot, Katarzyna. Zaufanie w organizacji innowacyjnej / Katarzyna Krot, Dagmara Lewicka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
23
Oliński, Marian. Zarządzanie projektami / Marian Oliński ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
24
Żmigrodzki, Marcin. Zarządzanie projektami dla początkujących : jak zmienić wyzwanie w proste zadanie / Marcin Żmigrodzki. 2016 BG( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
25
Bartusik, Katarzyna (1969- ).. Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / redakcja naukowa Adam Stabryła ; autorzy: Katarzyna Bartusik, Paweł Cabała, Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki, Tomasz Małk 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
26
Bednarek, Mariusz. Zarządzanie procesowe w organizacjach : teoria i praktyka / redakcja naukowa Agnieszka Bitkowska i Elżbieta Weiss ; [autorzy Mariusz Bednarek, Agnieszka Bitkowska, Iwona Ewa Bogucka, Magdalena B 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
27
Cameron, Kim S. Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana : model wartości konkurujących / Kim S. Cameron, Robert E. Quinn ; przełożyła Bogumiła Nawrot. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
28
Celińska, Sylwia (1970- ).. Psychologia i praktyka zmiany organizacyjnej / Sylwia Celińska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
29
Chrapko, Mariusz (inżynieria oprogramowania). Scrum : o zwinnym zarządzaniu projektami / Mariusz Chrapko. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
30

Archiwa bieżące : zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania / pod redakcją Marleny Jabłońskiej ; [recenzent Hanna Krajewska]. 2015 BG( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
31
Juchniewicz, Mateusz. Trójkąt ograniczeń projektowych : wyniki badań / Mateusz Juchniewicz, Witalij Metelski. 2015 BG( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
32
Knosala, Ryszard (1949- ).. Operacyjne zarządzanie projektami / Ryszard Knosala, Iwona Łapuńka. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
33
Kopczewski, Michał. Alfabet zarządzania projektami / Michał Kopczewski. 2015 BG( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
34
Newton, Richard (1964- ).. Skuteczny kierownik projektu : sztuka osiągania celów / Richard Newton ; przełożyła Katarzyna Piotrowska. 2015 BG( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
35
Pisz, Iwona. Autor Zarządzanie projektami w logistyce / Iwona Pisz, Iwona Łapuńka. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
36
Sekuła, Przemysław. Zarządzanie infrastrukturalnymi projektami liniowymi / Przemysław Sekuła. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
37
Sutherland, Jeffrey Victor. Scrum czyli Jak robić dwa razy więcej, dwa razy szybciej / Jeff Sutherland ; [przekład Małgorzata Dąbkowska-Kowalik i Witold Sikorski]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIM( 2/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
38
Targiel, Krzysztof. Wykorzystanie opcji realnych w zarządzaniu projektami / Krzysztof S. Targiel. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
39
Varbanova, Lidia. Zarządzanie strategiczne w kulturze / Lidia Varbanova ; przekład Tomasz Piwowarczyk. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
40
Waśniewski, Jarosław. Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia / Jarosław Waśniewski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
41

Nauka i biznes : modele współpracy rynkowej z wykorzystaniem infrastruktury badawczej / opracowanie: Deloitte Innovation Consulting ; [Narodowe Centrum Badań i Rozwoju]. 2015 BG( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
42
Austen-Tynda, Agata. Efektywność sieci publicznych : podejście wielopoziomowe / Agata Austen. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
43

Projekty lokalne i regionalne - najlepsze praktyki / red. nauk. Henryk Brandenburg, Przemysław Sekuła. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
44
Domański, Jarosław. Zarządzanie ryzykiem w organizacjach non profit / Jarosław Domański. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
45

Zarządzanie projektami w organizacji / red. nauk. Krzysztof Janasz, Joanna Wiśniewska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
46
Jasińska, Katarzyna (nauki ekonomiczne). Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT / Katarzyna Jasińska, Tomasz Szapiro. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
47
Kisielnicki, Jerzy (1939- ).. Zarządzanie projektami : ludzie, procedury, wyniki / Jerzy Kisielnicki. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
48

Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu / red. nauk. Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
49

Metody i techniki zarządzania projektami w teorii i praktyce / pod red. Doroty Kwiatkowskiej-Ciotucha i Marka Kośnego. 2014 BG( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
50

Podstawy zarządzania projektami / pod red. Marka Wąsowicza i Janusza Marka Lichtarskiego. 2014 BG( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
51
Masłyk-Musiał, Ewa (1945- ).. Organizacja w zmianach : perspektywa konsultanta / Ewa Masłyk-Musiał. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
52

Wspomaganie decyzji w planowaniu projektów / red. nauk. Maciej Nowak ; [aut. Tomasz Błaszczyk et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
53
Prokopowicz, Piotr (1981- ).. Kultura organizacji a znaczenie pracy : etnograficzne studium władzy, działania i partycypacji w amerykańskiej kooperatywie pracowniczej / Piotr Prokopowicz. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
54

Zarządzanie projektami : wybrane aspekty / pod red. Joanny Sadkowskiej i Mariusza Chmielewskiego. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
55
Spałek, Seweryn. Autor Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami / Seweryn Spałek. 2014 BG( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
56

Metody zarządzania kulturą organizacyjną / red. nauk. Łukasz Sułkowski, Czesław Sikorski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
57

Pedagogiczne aspekty zarządzania organizacją. T. 1 / red. nauk. Mirosław K. Szpakowski, Ewelina Dąbek ; [aut. Mirosław K. Szpakowski et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
58
Tracy, Brian (1944- ).. Zarządzanie czasem / Brian Tracy ; przekł. Michał Lipa. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
59
Trocki, Michał (1945- ).. Organizacja projektowa : podstawy, modele, rozwiązania / Michał Trocki. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
60
Walczak, Renata Marta. Podstawy zarządzania projektami : metody i przykłady / Renata Walczak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
61
Wirkus, Marek. Autor Zarządzanie projektem / Marek Wirkus, Henryk Roszkowski, Ewa Dostatni, Wacław Gierulski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
62
Wojciechowska-Filipek, Sylwia. Funkcjonowanie organizacji zhierarchizowanej w wirtualnym świecie / Sylwia Wojciechowska-Filipek. 2014 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
63

Zarządzanie w instytucjach kultury / Łukasz Wróblewski (red.). 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
64
Breński, Wiesław. Polski rynek usług pocztowych z wykorzystaniem outsourcingu / Wiesław Breński. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
65
Chmielarz, Witold. Zarządzanie projektami @ rozwój systemów informatycznych zarządzania / Witold Chmielarz. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
66
Chomiak, Iwona. Zarządzanie kapitałem relacyjnym w procesie wirtualizacji organizacji : podejście modelowe / Iwona Chomiak-Orsa. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
67

Zarządzanie projektami : studia przypadków / red. naukowa Bartosz Grucza, Krzysztof Ćwik. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
68
Kisielnicki, Jerzy (1939- ).. Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi / Jerzy Kisielnicki. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
69

Współczesna biurowość w administracji publicznej : komentarz do instrukcji biurowej Prezesa Rady Ministrów z 2011 roku / [wstęp Halina Robótka]. 2013 BG( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
70
Tomaszewski, Adam. Problemy i metody w zarządzaniu organizacjami : czyli jak sprawnie zarządzać współczesnymi organizacjami / Adam Tomaszewski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
71
Wysocki, Robert K. (1941- ). Autor Efektywne zarządzanie projektami : tradycyjne, zwinne, ekstremalne / Robert K. Wysocki ; tłumaczenie: Magda Witkowska. 2013 BG( 1/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
72
Harper-Smith, Patrick. Zarządzanie projektami / Patrick Harper-Smith, Simon Derry ; [przeł. Michał Lipa]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
73
Jasiński, Bartosz Marek. Rady nadzorcze wobec zjawiska kryzysu organizacyjnego / Bartosz Jasiński. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
74
Locher, Drew. Autor Lean w biurze i usługach : przewodnik po zasadach szczupłego zarządzania w środowisku pozaprodukcyjnym / Drew Locher ; przekład: Dorota Gasper. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
75

Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami / red. nauk Nina Siemieniuk, Grażyna Michalczuk. 2012 BG( 4/ 1)
BWEiZ( 10/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
76
Nicholas, John M. (1945- ).. Zarządzanie projektami : zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach / John M. Nicholas, Herman Steyn ; [przekł. Joanna Borowska, Marta Skorek, Magdalena Lany]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
77
Roman, Wanda Krystyna. Podstawy zarządzania informacją / Wanda Krystyna Roman. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
78
Sońta-Drączkowska, Ewa. Zarządzanie wieloma projektami / Ewa Sońta-Drączkowska. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
79

Nowoczesne zarządzanie projektami / red. nauk. Michał Trocki ; aut. Michał Trocki [et al.]. 2012 BG( 2/ 1)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
80
Brandenburg, Henryk. Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi / Henryk Brandenburg. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
81

Kapitał społeczny w organizacji i regionie / red.: Felicjan Bylok, Aleksandra Czarnecka ; Politechnika Częstochowska. 2011 BG( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
82

Outsourcing w praktyce / red. nauk.: Dorota Ciesielska, Mariusz-Jan Radło. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
83

Strefa mechatroniki : studium przypadku wykorzystania funduszy europejskich : [praca zbiorowa / Michał Karlikowski, Olga Gałek]. 2011 BG( 2/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
84
Kasperek, Marek. Zarządzanie projektem / Marek Kasperek. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
85
Lichtarski, Janusz Marek. Struktury zadaniowe : składniki, własności i uwarunkowania / Janusz Marek Lichtarski. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
86
Magala, Sławomir (1950- ).. Kompetencje międzykulturowe / Sławomir J. Magala ; przeł. Jarosław Filip Dąbrowski. 2011 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
87
Malara, Zbigniew (1951- ).. Zarządzanie informacją na rynku globalnym : teoria i praktyka / Zbigniew Malara, Jerzy Rzęchowski. 2011 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
88
Mead, Richard. Zarządzanie międzynarodowe / Richard Mead, Tim G. Andrews ; [przekł. Paweł Drogosz]. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
89

Współczesna dokumentacja urzędowa / pod red. Haliny Robótki. 2011 BG( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
90
Srokowski, Łukasz. Zmienić myślenie o firmie : zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce / Łukasz Srokowski. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
91
Wilczek, Michał T. (1963- ).. Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym / Michał T. Wilczek. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
92
Brzozowski, Maciej. Organizacja wirtualna / Maciej Brzozowski. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
93
Czarkowska, Lidia. Nowy profesjonalizm : kultura profesjonalna informatyków - antropologia organizacji / Lidia D. Czarkowska. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
94
Domański, Jarosław. Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce / Jarosław Domański. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
95

Zarządzanie międzykulturowe / pod red. Beaty Glinki i Adama W. Jelonka. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 2)
WHS( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
96
Grewiński, Mirosław (1973- ).. Planowanie projektu społecznego metodą matrycy logicznej / Mirosław Grewiński, Jarosław Zarychta. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
97
Łada, Monika. Zarządzanie wartością projektów : instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu / Monika Łada, Alina Kozarkiewicz. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
98
Logan, Dave (1968- ).. Przywództwo plemienne : tworzenie dobrze prosperujących firm poprzez wzmacnianie relacji społecznych / Dave Logan, John King, Halee Fischer-Wright ; przeł. Joanna Straburzyńska. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
99
Najda-Janoszka, Marta. Organizacja wirtualna : teoria i praktyka / Marta Najda-Janoszka. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego