Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "005.6" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 48 z 48 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Urban, Wiesław. Autor Zarządzanie jakością usług / Wiesław Urban. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
2
Dobrowolska, Anna (zarządzanie). Podejście procesowe w organizacjach zarządzanych przez jakość / Anna Dobrowolska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
3
Hamrol, Adam (1952- ). Autor Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
4

Zarządzanie jakością w administracji i biznesie / pod redakcją Piotra Celeja, Michała Kaczmarczyka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
5
Trela, Arkadiusz. Zarządzanie jakością w działalności leczniczej : nowe wymagania systemów zarządzania - norma ISO i standardy akredytacyjne / [autor: Arkadiusz Trela]. 2016 BG( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
6
Wiśniewska, Małgorzata (1961- ).. Jakość usług medycznych : instrumenty i modele / Małgorzata Z. Wiśniewska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
7
Chojnacka, Małgorzata (ekonomia). Zarządzanie jakością : w poszukiwaniu doskonałości organizacji / Małgorzata Chojnacka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
8
Lisiecka, Krystyna (ekonomista). Zarządzanie jakością działań w organizacji : modele i metody doskonalenia / Krystyna Lisiecka, Ewa Czyż-Gwiazda. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
9
Miller, Piotr. Metodyka badania zmienności i skuteczności procesów ciągłych / Piotr Miller. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
10
Wójcik, Grażyna P. Koszty jakości : wybrane aspekty / Grażyna Paulina Wójcik. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
11
Biernacki, Marek (ekonomia). Ocena efektywności instytucji publicznych w sektorach edukacji i ochrony zdrowia / Marek Biernacki. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
12
Karaszewski, Robert. Autor Zarządzanie jakością / Robert Karaszewski, Kamila Skrzypczyńska. 2013 BG( 1/ 1)
BWEiZ( 2/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
13
Kolman, Romuald (1922-2016).. Różne odmiany jakości i ich praktyczne wykorzystanie / Romuald Kolman. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
14
Lisiecka, Krystyna (ekonomista). Systemy zarządzania jakością produktów : metody analizy i oceny / Krystyna Lisiecka. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
15

Menedżer jakości : podejście procesowe : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Lisieckiej. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
16
Bugdol, Marek (1966- ). Autor Współczesne systemy zarządzania : jakość, bezpieczeństwo, ryzyko / Marek Bugdol, Piotr Jedynak. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WIL( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
17
Chrabański, Karol. System zarządzania jakością w procesie lokalizacji i pozyskiwania wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie / Karol Chrabański. 2012 BG( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
18
Tkaczyk, Stanisław. Autor Strategia zarządzania jakością / Stanisław Tkaczyk, Ewa Kowalska-Napora. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
19

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie : wybrane problemy / red. nauk. Janusz Toruński ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Zarządzania i Marketingu. 2012 BG( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
20
Wolniak, Radosław (organizacja i zarządzanie). Wymiary kulturowe polskich organizacji a doskonalenie zarządzania jakością / Radosław Wolniak. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
21
Bugdol, Marek (1966- ).. Zarządzanie pracownikami - klientami wewnętrznymi w organizacjach projakościowych / Marek Bugdol. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
22
Miller, Piotr. Autor Systemowe zarządzanie jakością : koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji / Piotr Miller. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
23

Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia / red. nauk. Aldona Frączkiewicz-Wronka. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
24

Menedżer jakości : podejście procesowe : praca zbiorowa / pod redakcją Krystyny Lisieckiej. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
25
Szczepańska, Katarzyna (organizacja i zarządzanie). TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Katarzyna Szczepańska. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
26

Benchmarking of Technology Parks in Poland : report for ... / [Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości]. 2010 BG( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
27
Ćwiklicki, Marek. Autor Metody TQM w zarządzaniu firmą : praktyczne przykłady zastosowań / Marek Ćwiklicki, Hubert Obora. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
28
Hamrol, Adam (1952- ).. Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Adam Hamrol, Władysław Mantura. 2009 BG( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
29
Hamrol, Adam (1952- ).. Zarządzanie jakością z przykładami / Adam Hamrol. 2009 BG( 2/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
30
Kolman, Romuald (1922-2016).. Kwalitologia : wiedza o różnych dziedzinach jakości / Romuald Kolman. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
31
Modzelewski, Piotr. System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej / Piotr Modzelewski. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 1)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
32
Myszewski, Jan M. Po prostu jakość : podręcznik zarządzania jakością / Jan M. Myszewski. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
33
Zapłata, Sławomir Paweł. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie : ocena i uwarunkowania skuteczności / Sławomir Zapłata. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
34
Kończak, Grzegorz. Metody statystyczne w sterowaniu jakością produkcji / Grzegorz Kończak. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
35
Kuczewska, Joanna. Europejska procedura benchmarkingu : programy i działania / Joanna Kuczewska. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
36
Wawak, Sławomir (1975- ).. Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Sławomir Wawak. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
37

Zintegrowane systemy zarządzania / Joanna Ejdys [et al.]. 2005 BG( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
38
Iwasiewicz, Andrzej (1935-2012).. Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach / Andrzej Iwasiewicz ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. 2005 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
39
Lisowski, Jerzy Lech (1939- ).. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie / Jerzy Lech Lisowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2004 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 6/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
40

Zarządzanie jakością w policji województwa świętokrzyskiego / pod red. Tadeusza Cieleckiego ; Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcac 2003 BG( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
41

Od integracji systemów zarządzania do TQM : praca zbiorowa / [materiały do druku przygotowały i zweryfikowały] Joanna Ejdys, Alina Matuszak-Flejszman. 2003 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
42
Haffer, Rafał. Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw / Rafał Haffer ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
43
Wawak, Sławomir (1975- ).. Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Sławomir Wawak. 2002 BG( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
44
Zalewski, Romuald I. Zarządzanie jakością w produkcji żywności / Romuald I. Zalewski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. 2002

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
45
Frąś, Józef. Zarządzanie jakością w instytucjach gospodarczych / Józef Frąś. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
46
Głowacka, Ewa (1959- ).. Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej / Ewa Głowacka. 2000 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
47
Hryniewicz, Olgierd (1948- ).. Nowoczesne metody statystycznego sterowania jakością / Olgierd Hryniewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych. 1996 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
48
Dale, Barrie G. Quality costing / B. G. Dale and J. J. Plunkett. 1995 BG( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego