Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "005.34" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 159 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bal-Woźniak, Teresa. Autor Zarządzanie innowacjami w ujęciu podmiotowym / Teresa Bal-Woźniak. 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
2
Boguski, Jan (1966- ). Autor Podstawy zarządzania środowiskiem innowacyjnym / Jan Boguski. 2019 BG( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
3
Łyszczarz, Katarzyna. Autor Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw województwa podlaskiego / Katarzyna Łyszczarz. 2019 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
4
Noga, Beniamin. Autor Zarządzanie ryzykiem w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych przez organizacje / Beniamin Noga, Marian Noga. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
5
Siemieniuk, Łukasz. Autor Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako kreator aktywności gospodarczej środowiska akademickiego w Polsce / Łukasz Siemieniuk. 2019 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 8/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
6
Cichosz, Adam. Autor Zarządzanie stresem w organizacji / Adam Cichosz. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
7

Ekspertyza : komercjalizacja wyników badań i innowacyjnych rozwiązań w Polsce / Wacław Gierulski, Anna Hnydiuk-Stefan, Bożena Kaczmarska, Stanisław Łobejko, Krzysztof Santarek, Joanna Wiś 2018 BG( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
8
Knosala, Ryszard (1949- ). Autor Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań / Ryszard Knosala, Barbara Wasilewska, Anna Boratyńska-Sala. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
9
Knosala, Ryszard (1949- ). Autor Ocena ryzyka wdrażania innowacji / Ryszard Knosala, Anna M. Deptuła. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
10
Kwiecień, Anna (organizacja i zarządzanie). Autor Dynamiczne zarządzanie relacjami w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa / Anna Kwiecień. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
11
Pietrek, Grzegorz. Autor System zarządzania kryzysowego : diagnoza i kierunki doskonalenia / Grzegorz Pietrek. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
12
Rzepka, Agnieszka. Autor Relacje międzyorganizacyjne i kapitał intelektualny jako czynniki rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw : studium na przykładzie wybranych przedsiębiorstw polskich i gruzińskich / Agnieszk 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
13

Innowacje w biznesie / redakcja naukowa Aniela Styś, Agnieszka Dejnaka. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
14
Świeczewska, Iwona. Autor Dyfuzja wiedzy w polskiej gospodarce : ujęcie sektorowe / Iwona Świeczewska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
15
Szramowski, Dawid Adam. Autor Kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach / Dawid Szramowski. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
16
Wojciechowska-Filipek, Sylwia. Autor Funkcjonowanie organizacji w wirtualnym świecie / Sylwia Wojciechowska-Filipek. 2018 BG( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
17
Zbierowski, Przemysław. Autor Przedsiębiorczość organizacyjna i zarządzanie pozytywne : kapitał psychologiczny, empowerment, postrzegane wsparcie organizacyjne, pasja, motywacja prospołeczna, zachowania obywatelskie / Pr 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
18

Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe : współczesne wyzwania prawno-organizacyjne / redakcja naukowa Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
19
Jedynak, Piotr. Autor Znormalizowane systemy zarządzania a ryzyko działalności organizacji / Piotr Jedynak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
20
Jeznach, Andrzej (1954- ).. Szef, który ma czas : ewolucja zarządzania - dziennik budowy turkusowej firmy / Andrzej Jeznach ; współpraca Wojciech Eichelberger. 2017 BG( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
21

Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji / Redakcja naukowa Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik. 2017 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
22
Stanienda, Jolanta. Autor Przedsiębiorczość społeczna : nauka - praktyka - edukacja / Jolanta Stanienda, Anna Gądek, Maria Płonka. 2017 BG( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
23
Arabasz, Maria. Design thinking / Maria Arabasz, Marcin Sińczuch ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
24
Ciborowski, Robert. Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Robert Ciborowski ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. 2016 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 2)
WIL( 2/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
25

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym / redakcja naukowa Piotr Czapiewski, Paweł Niedziółka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
26
Firszt, Dariusz (1980- ).. Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszenie luki rozwojowej między krajami / Dariusz Firszt, Łukasz Jabłoński. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
27
Grego-Planer, Dorota. Potencjał konkurencyjny ukrytych liderów polskiej gospodarki / Dorota Grego-Planer. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
28

Zarządzanie w XXI wieku : koncepcje organizacji przyszłości / redakcja naukowa: Aleksandra Szejniuk, Małgorzata Kaniewska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
29
Kuśmierczyk, Krystyna. Autor Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce / redakcja naukowa Anna Olejniczuk-Merta ; autorzy Krystyna Kuśmierczyk, Karol Łopaciński, Krystyna Mazurek-Łopacińska, Jadwiga Odorzyńska-Kondek, Tomasz 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
30

Oblicza innowacji w gospodarce i społeczeństwie / pod redakcją naukową Zbigniewa Malary ; [autorzy publikacji Zbigniew Malara [i 22 pozostałych]]. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
31

Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym : od modelu do paradygmatu? / redakcja naukowa Stanisław Mazur. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
32

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych - dylematy działań organizacyjnych podejmowanych w sferze bezpieczeństwa / redakcja naukowa Paulina Polko, Sandra Czerwińska ; Wyższa Szkoła Biznesu w D 2016 BG( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
33
Rokita, Jerzy (1936- ).. Systemy złożone w zarządzaniu / Jerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
34
Rysz, Stanisław. Zarządzanie kryzysowe zintegrowane / Stanisław J. Rysz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
35

Reakcja małych i średnich przedsiębiorstw na kryzys / redakcja naukowa Anna Skowronek-Mielczarek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
36

Współczesne koncepcje zarządzania w organizacjach / pod redakcją Małgorzaty Smolarek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
37

Innowacje w miejscu pracy : pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego / redakcja naukowa Marta Strumińska-Kutra, Bolesław Rok ; [tłumaczenia Małgorzata Dera]. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
38
Wisła, Rafał. Wybrane instytucjonalne i społeczne uwarunkowania rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach / Rafał Wisła, Tomasz Sierotowicz, Ewa Okoń-Horodyńska, Krystian Gurba. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
39
Borodako, Krzysztof. Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań / Krzysztof Borodako, Jadwiga Berbeka, Michał Rudnicki. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
40
Fazlagić, Amir Jan (1971- ).. Kreatywni w biznesie / Jan Fazlagić. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
41
Karkowska, Renata. Ryzyko systemowe : charakter i źródła indywidualizacji w sektorze bankowym / Renata Karkowska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
42

Zarządzanie w opiece zdrowotnej : nowe wyzwania / pod redakcją Marcina Kautscha. 2015 BG( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
43

Zarządzanie progresywne zdrowiem : kierunki, strategie, metody / redakcja naukowa Violetta Korporowicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
44
Lidwa, Witold. Zarządzanie kryzysowe : podręcznik / redakcja naukowa Witold Lidwa ; [zespół autorski: Witold Lidwa, Maciej Marszałek, Grzegorz Sobolewski, Dariusz Majchrzak, Bogdan Michailiuk, Jarosław Sol 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
45
Maugeri, Salvatore (1958- ).. Governance czyli Nowy styl zarządzania / Salvatore Maugeri ; przełożył z francuskiego, opracował i słowem wstępnym opatrzył Grzegorz J. Kaczyński ; Uniwersytet Szczeciński. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
46
Norkowski, Maciej. Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem : według koncepcji beyond budgeting / Maciej Norkowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
47

Przedsiębiorczość : jednostka, organizacja, kontekst / redakcja naukowa Agnieszka Postuła, Julita Majczyk, Marcin Darecki. 2015 BG( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
48
Przychodzeń, Justyna Teresa. Ekoinnowacje w przedsiębiorstwie : zarządzanie, pomiar i wpływ na wyniki finansowe / Justyna Przychodzeń. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
49
Roth, Gérard (1955- ).. Zarządzanie zmianą : od strategii do działania / Michał Kurtyka, Gerard Roth. 2015 BG( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
50

Ekoinnowacje oraz rozwój inteligentnych miast na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego / redakcja naukowa Marek Szturo. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
51

Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami / redakcja naukowa Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
52
Woźniak, Michał Gabriel (1949- ).. Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa / Michał Gabriel Woźniak, Łukasz Jabłoński, Elżbieta Soszyńska, Dariusz Firszt, Teresa B 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WIL( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
53

Zarządzanie w czasach kryzysu : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Łukasz Wróblewski ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
54

Wybrane zagadnienia wykorzystania systemu SAP ERP w organizacji / redakcja naukowa Mariusz Żytniewski ; [recenzent Grzegorz Bartoszewicz]. 2015 BG( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
55
Białopiotrowicz, Grażyna. Być kobietą biznesu : kierowanie zespołem, motywowanie pracowników, budowanie własnego wizerunku / Grażyna Białopiotrowicz, Marzena Rogalska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
56
Bolek, Monika. Autor Komercjalizacja innowacji : zarządzanie projektami i finansowanie / Monika Bolek, Cezary Bolek. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
57
Borcuch, Artur (1977- ).. Ekonomia designu / Artur Borcuch. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
58

Polityka innowacyjna / red. nauk. Tomasz Geodecki, Łukasz Mamica. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
59

Współpraca pracowników naukowych z parkami naukowo-technologicznymi w Wielkiej Brytanii i Finlandii : propozycja implementacji rozwiązań dla Polski / redakcja: Joanna Iskierka. 2014 BG( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
60
Janicki, Tomasz (ekonomia). Kształtowanie struktur organizacyjnych w przedsiębiorstwach realizujących projekty innowacyjne w Polsce / Tomasz Janicki. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
61

Zarządzanie innowacjami / Ryszard Knosala [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
62

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości : doświadczenia Polski i Hiszpanii / pod red. Małgorzaty Kokocińskiej i Hanny Nowak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
63

O przedsiębiorczości historie niezwykłe : studia przypadków z przedsiębiorczości humanistycznej / red. nauk. Monika Kostera. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
64
Majkut, Robert. Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych / Robert Majkut. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
65

Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym w dobie turbulencji rynkowych : zagadnienia wybrane / praca pod red. Nemezjusza M. Pazio i Krzysztofa Santarka. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
66

System ochrony zdrowia : finansowanie, efektywność, restrukturyzacja / pod redakcją Pauliny Ucieklak-Jeż, Agnieszki Bem ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
67

Innowacje społeczne w teorii i praktyce / redakcja naukowa Joanna Wyrwa. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
68
Zawadzak, Tadeusz. Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego / Tadeusz Zawadzak. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
69

Finansowanie innowacji / pod red. nauk. Andrzeja Buszko ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2013 BG( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
70
Dominiak, Cezary. Wielokryterialne wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie / Cezary Dominiak. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
71
Jędrych, Elżbieta. Inwestowanie w innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych / Elżbieta Jędrych. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
72

Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej / red. Wojciech Kosiedowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
73
Kozioł-Nadolna, Katarzyna. Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce / Katarzyna Kozioł-Nadolna. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
74
Kurczewska, Agnieszka (ekonomia). Przedsiębiorczość jako proces współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych / Agnieszka Kurczewska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
75
Michnik, Jerzy. Wielokryterialne metody wspomagania decyzji w procesie innowacji / Jerzy Michnik. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
76
Moroz, Mirosław. Kształtowanie elastyczności przedsiębiorstw internetowych / Mirosław Moroz. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
77

Zarządzanie kryzysowe : wybrane problemy / pod red. Andrzeja Pepłońskiego, Grażyny Kędzierskiej, Zbigniewa Siemaka. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
78
Płoszaj, Adam. Sieci instytucji otoczenia biznesu / Adam Płoszaj ; EUROREG - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
79

Trendy : gospodarka, innowacje, społeczeństwo / red. nauk. Jerzy Rossa, Marcin Cywiński ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
80

Wspomaganie działalności przedsiębiorczej i innowacyjnej : przykłady i doświadczenia / [pod red. Marzeny Szewczuk-Stępień]. 2013 BG( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
81
Cannon, James (1947- ).. Rozwój i zmiana organizacji : [zestaw narzędzi] / James A. Cannon, Rita McGee ; [przekł. Magdalena Grala-Kowalska, Marta Komorowska]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
82
Denning, Stephen (1944- ).. Radykalna rewolucja w zarządzaniu : przewodnik menedżera / Stephen Denning ; [tł.: Rentier-Lang Cezary Welsyng]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
83

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu : organizacje, konteksty, procesy zarządzania / red. nauk. Beata Glinka, Monika Kostera. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
84

Ekonomika i zarządzanie innowacjami w warunkach zrównoważonego rozwoju / pod red. Andrzeja H. Jasińskiego i Roberta Ciborowskiego. 2012 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
85
Pichlak, Magdalena. Uwarunkowania innowacyjności organizacji : studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych / Magdalena Pichlak. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
86
Spector, Bert. Wprowadzanie zmiany w organizacji : teoria w praktyce / Bert Spector ; przekł. Bartosz Sałbut. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
87
Trompenaars, Alfons. Autor Kultura innowacji : kreatywność pracowników źródłem sukcesu firmy / Fons Trompenaars ; przełożyła Anna Kwaśniewska. 2012 BG( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
88
Weresa, Marzenna. Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej / Marzenna Anna Weresa. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 2)
WIL( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
89
Zalesko, Marian. Dobre praktyki przedsiębiorczości : doświadczenia z projektu "Startuj w biznesie" / Marian Zalesko. 2012 BG( 5/ 0)
BWEiZ( 4/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
90
Bełz, Grzegorz. System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw / Grzegorz Bełz. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
91
Deschamps, Jean-Philippe. Liderzy innowacyjności : jak rozwijać i utrzymywać innowacyjność w firmie / Jean-Philippe Deschamps ; przeł. Jakub Chmielewski. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
92

Przełomy w zarządzaniu. [1], Kontekst strategiczny / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Bogdan Nogalski. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
93
Głód, Grzegorz. Zarządzanie zmianą w jednostce ochrony zdrowia/ Grzegorz Głód. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
94
Golińska-Pieszyńska, Małgorzata. Polskie praktyki innowacyjne : aspekty teoretyczne i badania empiryczne / Małgorzata Golińska-Pieszyńska. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
95
Grant, Robert M. (1948- ).. Współczesna analiza strategii / Robert M. Grant ; przeł. Jakub Kułaczkowski. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
96
Grego-Planer, Dorota. Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki / Dorota Grego-Planer, Wojciech Popławski, Maciej Zastempowski ; [Uniwersytet Mikoła 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
97
Jabłoński, Adam Stefan. Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) : teoria i praktyka / Adam Jabłoński, Marek Jabłoński. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
98
Janasz, Władysław (1940- ).. Innowacje w organizacji / Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł-Nadolna. 2011 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 4/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
99

Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji / redakcja naukowa Władysław Janasz. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego