Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "005.32/.33"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 86 z 86 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kreft, Jan. Autor Koopetycja w trzech odsłonach / Jan Kreft, Krzysztof Leja. 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
2
Ulatowska, Roksana. Autor Bariery kreatywności i zachowania twórcze a rozwój organizacji medialnych / Roksana Ulatowska. 2020 BG( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
3

Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego : materiały. T. 2 / pod redakcją Marka R. Gogolina ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Instytut Techniki. 2019 BG( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
4

Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego : materiały. T. 1 / pod redakcją Marka R. Gogolina ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Instytut Techniki. 2019 BG( 2/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
5
Lipka, Anna. Autor Eksperyment w obszarze HR / Anna Lipka, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs. 2018 BG( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
6
Stańczyk, Izabela. Autor Wsparcie organizacyjne menedżerów / Izabela Stańczyk. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
7

Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności, zagrożeń kryzysów i ryzyka / redakcja naukowa Jarosław Prońko, Bernard Wiśniewski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
8
Zieliński, Krzysztof R. Ochrona ludności : zarządzanie kryzysowe / Krzysztof R. Zieliński. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
9
Falecki, Janusz. Dylematy zarządzania kryzysowego w Rzeczypospolitej Polskiej / Janusz Falecki ; Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Humanitas. 2016 BG( 1/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
10
Kąkol, Urszula. Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym / redakcja naukowa Anna Kosieradzka, Janusz Zawiła-Niedźwiecki ; [autorzy Urszula Kąkol, Anna Kosieradzka, Marcin Marczew 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
11
Karaszewski, Robert. Przywództwo w biznesie / Robert Karaszewski, Kamila Skrzypczyńska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
12
Karaszewski, Robert. Ewolucja przywództwa - kierunki, trendy, wyzwania / Robert Karaszewski, Kamila Skrzypczyńska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
13

Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym / pod redakcją Moniki Kostery, Bogusława Nierenberga. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
14
Nepelski, Mariusz. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych / Mariusz Nepelski. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
15
Gołębiewski, Jan. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym : teoria i praktyka / Jan Gołębiewski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
16
Gołębiewski, Jan. Propedeutyka zarządzania kryzysowego / Jan Gołębiewski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
17
Goodwin, Paul. Analiza decyzji / Paul Goodwin, George Wright ; przeł. Piotr Matyja ; wstęp do wyd. pol. Tadeusz Tyszka. 2015 BG( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
18
International Conference on Group Decision & Negotation (15 ; 2015 ; Warszawa). The 15th International Conference on Group Decision & Negotiation Letters / edited by Bogumił Kamiński, Gregory (Grzegorz) Kersten, Przemysław Szufel, Michał Jakubczyk, Tomasz Wachowicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
19

Psychologia w biznesie : nowe perspektywy / Zofia Ratajczak (red.) ; Dominika Ochnik współpraca. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
20
Sienkiewicz-Małyjurek, Katarzyna. Skuteczne zarządzanie kryzysowe / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
21
Tokar, Joanna. Właściwy kurs : od białego kołnierzyka menedżera do żółtej koszulki lidera / Joanna Tokar. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
22
Krężołek, Dominik Mateusz. Rozkłady alfa-stabilne : zastosowanie w ekonomii i zarządzaniu / Dominik Krężołek. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
23
Tracy, Brian (1944- ).. Delegowanie & kontrolowanie / Brian Tracy ; przekł.: Marek Rostocki. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
24
Wojciechowska-Filipek, Sylwia. Zarządzanie w kryzysie : aspekty organizacyjne i psychologiczne / Sylwia Wojciechowska-Filipek, Beata Mazurek-Kucharska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
25

Komunikacja kryzysowa / red. Peter Frans Anthonissen ; przeł. Anna Derelkowska. 2013 BG( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
26
Buszko, Andrzej. Uwarunkowania współczesnych zachowań w organizacji / Andrzej Buszko. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
27

Prakseologiczne aspekty zarządzania kryzysowego / pod red. Kazimierza Jaremczuka ; [aut. poszczególnych rozdziałów Kazimierz Jaremczuk et al. ; Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-P 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
28
Jędrzejczyk, Waldemar (zarządzanie). Intuicja jako kompetencja menedżerska w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem / Waldemar Jędrzejczyk. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
29
Karkoszka, Tatiana. Ryzyko w spełnieniu wymagań jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa pracy / Tatiana Karkoszka. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
30
Kisil, Aleksander (1960- ). Autor Zarządzanie przez odpowiedzialność : podstawa odpowiedzialnego biznesu / Aleksander Kisil. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
31
Koźmiński, Andrzej Krzysztof (1941- ).. Ograniczone przywództwo : studium empiryczne / Andrzej K. Koźmiński. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
32
Nieckarz, Zdzisław. Psychologia coachingu biznesowego / Zdzisław Nieckarz, Sylwia Celińska-Nieckarz, Dorota Godlewska-Werner. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
33
Nowak, Eugeniusz (1946- ). Autor Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych / Eugeniusz Nowak ; Akademia Obrony Narodowej. 2013 BG( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
34
Nowak, Marta (finanse). Controlling w zarządzaniu : uwarunkowania psychologiczne / Marta Nowak. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
35
Pietrek, Grzegorz. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych : skrypt dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych / Grzegorz Pietrek ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
36
Ryde, Robin. Istotą przywództwa jest rozmowa : jak poruszyć serca i umysły / Robin Ryde ; [przeł. Dorota Dziewońska]. 2013 BG( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
37
Sikorski, Czesław (1943- ).. Źródła i formy zachowań organizacyjnych : obrazki z dzieciństwa / [Czesław Sikorski]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
38
Williams, Michael R. (1933- ).. Przywództwo w świecie biznesu : teoria i praktyka dla menedżerów / Michael Williams ; [przekł. Iwona Ząbecka]. 2013 BG( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
39
Zając, Antoni ( -2013).. Stan i znaczenie kapitału ludzkiego oraz społecznego w cywilizacji wiedzy / Antoni Zając. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
40
Blanchard, Kenneth H. (1939- ).. Whale done! : czego menedżer może nauczyć się od trenera orek / Kenneth Blanchard [oraz] Thad Laciniak, Chuck Tompkins, Jim Ballard ; przekł. Olga Kwiecień-Maniewska. 2012 BG( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
41
Falecki, Janusz. Zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce. Cz. 1, Pojęcia - zagrożenia - system / Janusz Falecki. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
42
Gros, Urszula. Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania / Urszula Gros. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
43

Systemy teleinformatyczne w zarządzaniu kryzysowym / [red. nauk. Józef Janczak, Mariusz Frączek]. 2012 BG( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
44
Kamińska-Radomska, Irena. Kultura biznesu : normy i formy / Irena Kamińska-Radomska ; [rys. Piotr Kanarek]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
45
Kmiotek, Krystyna. Zachowania organizacyjne : teoria i przykłady / Krystyna Kmiotek, Teresa Piecuch. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
46
Małota, Wioletta. Jak z menedżera stać się przywódcą? : poradnik dla menedżerów i coachów / Wioletta Małota. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
47

Organizacja zachowań zespołowych / red. nauk. Ryszard Rutka, Piotr Wróbel. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
48

Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym / pod red. Piotra Sienkiewicza, Macieja Marszałka, Piotra Górnego. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
49
Bartkowiak, Grażyna (1951- ).. Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym / Grażyna Bartkowiak. 2011 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
50
Covey, Stephen R. (1932-2012).. Zasady skutecznego przywództwa : [poznaj mechanizmy efektywnego i twórczego kierowania ludźmi] / Stephen R. Covey ; przeł. Konrad Pawłowski. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
51
Goodwin, Paul. Analiza decyzji / Paul Goodwin, George Wright ; przeł. Piotr Matyja ; wstęp do wyd. pol. Tadeusz Tyszka. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
52
Nieckarz, Zdzisław. Psychologia motywacji w organizacji / Zdzisław Nieckarz. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
53

Gospodarka oparta na wiedzy : materiały do studiowania / (red.) Bazyli Poskrobko ; [aut. Brdulak Jakub et al. ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku]. 2011 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
54

Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy / Bogumiła Powichrowska (red.) ; [aut. Jolanta Baran et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 4/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
55

W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce : monografia naukowa / pod red. Piotra Sochaczewskiego ; [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku]. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
56
Urbanek, Grzegorz. Autor Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa : zasoby niematerialne w nowej gospodarce / Grzegorz Urbanek. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
57

Komunikacja kryzysowa / red. Peter Frans Anthonissen ; przeł. Anna Derelkowska. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
58
Czarnota-Bojarska, Joanna (1966- ).. Dopasowanie człowiek-organizacja i tożsamość organizacyjna / Joanna Czarnota-Bojarska. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
59
Friedman, Stewart D. Pełne przywództwo : osiąganie sukcesów we wszystkich aspektach życia / Stewart D. Friedman ; przeł. Julia Chimiak. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 1)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
60

Globalni liderzy - kolejna generacja / Marshall Goldsmith [et al.] ; przekł. Grzegorz Łuczkiewicz. 2010 BG( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
61
Jarosiewicz, Henryk (1960- ).. Psychologia kierowania szkołą : jak sprawczo, twórczo i sprawnie rozwijać talenty? / Henryk Jarosiewicz. 2010 BG( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
62

Zastosowania psychologii w zarządzaniu / pod red. Barbary Kożusznik ; przy współudziale Małgorzaty Chrupały-Pniak. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
63
Simerson, Byron K. Menedżer jako lider / B. Keith Simerson, Michael L. Venn ; przeł. Sebastian Rzeszowski. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
64
Wellin, Michael. Zarządzanie kontraktem psychologicznym : zaangażowanie pracowników w zwiększenie wydajności firmy / Michael Wellin ; przeł. Kaja Wacowska. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
65
Węziak-Białowolska, Dorota. Model kapitału intelektualnego regionu : koncepcja pomiaru i jej zastosowanie / Dorota Węziak-Białowolska. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 4/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
66

Psychologia zarządzania w organizacji / red. nauk. Anna Maria Zawadzka. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
67
Caruso, David R. (1956- ).. Inteligentny emocjonalnie menedżer : jak rozwinąć i wykorzystać cztery kluczowe umiejętności zarządzania ludźmi / David R. Caruso, Peter Salovey ; przeł. Joanna Grabiak-Pasiok. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
68
Deering, Anne (1959- ).. Przywództwo Alfa : narzędzia dla liderów biznesu, którzy oczekują więcej od życia / Anne Deering, Robert Dilts, Julian Russell ; przeł. Mirosław Ciaś. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
69
Lisowska, Ewa (1953- ).. Kobiecy styl zarządzania / Ewa Lisowska. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
70

Kapitał ludzki i społeczny : wybrane problemy teorii i praktyki / pod red. Doroty Moroń. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 4/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
71
Sowiński, Tomasz (ekonomia). Przestrzenne zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego w Polsce w latach 1988-2006 / Tomasz Sowiński. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
72
Barabasz, Adela. Osobowość organizacji : zastosowanie w praktyce zarządzania / Adela Barabasz. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
73
Cardona, Pablo (1964- ).. Jak rozwijać kompetencje przywódcze / Pablo Cardona, Pilar García-Lombardía ; [przekł. Małgorzata Bortnowska]. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
74
Gobillot, Emmanuel. Przywództwo przez integrację : budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku / Emmanuel Gobillot ; [przekł. Marlena Justyna, Biuro Tłumaczeń INTERTEXT]. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
75
Jachnis, Anna. Psychologia organizacji : kluczowe zagadnienia / Anna Jachnis. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
76
Nowak, Maciej (ekonometria). Interaktywne wielokryterialne wspomaganie decyzji w warunkach ryzyka : metody i zastosowania / Maciej Nowak. 2008 BG( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
77
Stocki, Ryszard (1960- ).. Pełna partycypacja w zarządzaniu : tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata / Ryszard Stocki, Piotr Prokopowicz, Grzegorz Żmuda. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
78
Adair, John Eric (1934- ).. Rozwijanie umiejętności przywódczych. / John Adair ; przeł. Magdalena Lany. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
79
Tracy, Brian (1944- ).. Psychologia sprzedaży : podnieś sprzedaż szybciej i łatwiej, niż kiedykolwiek uznawałeś za możliwe / Brian Tracy ; przeł. Tomasz Rzychoń. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
80
Ejdys, Joanna. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy : teoria i praktyka / Joanna Ejdys, Urszula Kobylińska, Agata Lulewicz ; Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Za 2006 BG( 1/ 0)

331 Praca. Bezpieczeństwo i higiena pracy
81
Rzepa, Teresa (1952- ).. Psychologia komunikowania się dla menedżerów / Teresa Rzepa. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
82
Ratyński, Władysław. Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania / Władysław Ratyński. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
83
Rogowski, Waldemar. Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych : ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej / Waldemar Rogowski, Andrzej Michalczewski. 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
84
Proctor, Tony. Twórcze rozwiązywanie problemów / Tony Proctor ; przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. 2003 BG( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
85
Adamiec, Marek (psycholog). Zarządzanie uczelnią wyzszą : problemy psychospołeczne / Marek Adamiec, Barbara Kożusznik. 2002 BG( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
86
Gordon, Thomas (1918-2002).. Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców / Thomas Gordon ; przeł. Alicja Makowska. 1996 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 5/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego