Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "005" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 1199 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bal-Woźniak, Teresa. Autor Zarządzanie innowacjami w ujęciu podmiotowym / Teresa Bal-Woźniak. 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
2
Boguski, Jan (1966- ). Autor Zarządzanie cyfrowe / Jan Boguski. 2020 BG( 1/ 0)

005 ZARZĄDZANIE
3

Cyfrowa komunikacja organizacji / redakcja naukowa Barbara Filipczyk, Jerzy Gołuchowski. 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
4
Kobyliński, Zbigniew (1953- ). Autor Zarządzanie dziedzictwem kulturowym : wprowadzenie do problematyki / Zbigniew Kobyliński. 2020 BG( 1/ 0)

005 ZARZĄDZANIE
5
Kreft, Jan. Autor Koopetycja w trzech odsłonach / Jan Kreft, Krzysztof Leja. 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
6
Matysek, Anna. Autor Cyfrowy warsztat humanisty / Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk. 2020 BG( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
7
Ulatowska, Roksana. Autor Bariery kreatywności i zachowania twórcze a rozwój organizacji medialnych / Roksana Ulatowska. 2020 BG( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
8
Woźniak, Jacek (zarządzanie). Autor Zarządzanie pracownikami w dobie Internetu / Jacek Woźniak. 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
9
Żelazny, Rafał. Autor Gospodarka informacji i wiedzy / Rafał Żelazny. 2020 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
10

Zarządzanie informacją / pod redakcją naukową Wiesława Babika. 2019 BG( 1/ 0)

005 ZARZĄDZANIE
11
Boguski, Jan (1966- ). Autor Podstawy zarządzania środowiskiem innowacyjnym / Jan Boguski. 2019 BG( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
12
Ćwiklicki, Marek. Autor Metody zarządzania wartością publiczną / Marek Ćwiklicki. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.5 Działania zarządcze (Planowanie. Logistyka. Prognozowanie. Przewidywanie. Administracja.
13
Czaplicka-Kozłowska, Iwona. Autor Skuteczność narzędzi motywowania stosowanych w urzędach samorządu gminnego : perspektywa pracownika / Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska. 2019 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
14

Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego : materiały. T. 2 / pod redakcją Marka R. Gogolina ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Instytut Techniki. 2019 BG( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
15

Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego : materiały. T. 1 / pod redakcją Marka R. Gogolina ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Instytut Techniki. 2019 BG( 2/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
16
Kauf, Sabina. Autor Zarządzanie marketingowo-logistyczne : kontekst zrównoważonego rozwoju / Sabina Kauf, Marzena Kramarz, Adam Sadowski. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.5 Działania zarządcze (Planowanie. Logistyka. Prognozowanie. Przewidywanie. Administracja.
17

Zarządzanie w sektorze kultury : między teorią a praktyką / redakcja: Ewa Kocój, Joanna Szulborska-Łukaszewicz, Alicja Kędziora. 2019 BG( 1/ 0)

005 ZARZĄDZANIE
18
Korzeniowski, Leszek (zarządzanie). Autor Podstawy zarządzania organizacjami / Leszek F. Korzeniowski. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005 ZARZĄDZANIE
19
Latusek-Jurczak, Dominika. Autor Zaufanie w zarządzaniu organizacjami / Dominika Latusek-Jurczak. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
20
Lipka, Anna. Autor Kreatywność językowa w ekonomii i zarządzaniu : wybrane problemy / Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005 ZARZĄDZANIE
21
Lipka, Anna. Autor Projekty wspierania rozwoju wielopokoleniowych zespołów / Anna Lipka, Agnieszka Giszterowicz. 2019 BG( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
22
Łyszczarz, Katarzyna. Autor Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw województwa podlaskiego / Katarzyna Łyszczarz. 2019 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
23
Noga, Beniamin. Autor Zarządzanie ryzykiem w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych przez organizacje / Beniamin Noga, Marian Noga. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
24

Zarządzanie zasobami ludzkimi : uwarunkowania, instrumenty, trendy / redakcja naukowa Renata Oczkowska ; zespół autorski: Renata Oczkowska, Urszula Bukowska, Anna Dolot, Jacek Kopeć, Tomasz Ku 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
25
Paliszkiewicz, Joanna O. Autor Przywództwo, zaufanie i zarządzanie wiedzą w innowacyjnych przedsiębiorstwach / Joanna Paliszkiewicz. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
26

Zarządzanie różnorodnością pracowników : perspektywa globalnej mobilności i migracji / redakcja naukowa Sylwia Przytuła. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
27
Siemieniuk, Łukasz. Autor Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako kreator aktywności gospodarczej środowiska akademickiego w Polsce / Łukasz Siemieniuk. 2019 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 8/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
28
Sokołowska, Stanisława. Autor Rozwój myśli organizatorskiej : główne kierunki i ich przedstawiciele / Stanisława Sokołowska, Anna Mijal. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005 ZARZĄDZANIE
29
Staudt, Kathleen A. (1946- ). Autor Granice w erze globalnej : analiza porównawcza / Kathleen Staudt ; przedmowa Tony Payan ; tłumaczenie Jakub Zająkała ; Studium Europy Wschodniej. Uniwersytet Warszawski. 2019 BG( 1/ 0)

005.44 Globalizacja. Społeczeństwo globalne. Zarządzanie międzynarodowe
30

Współczesne zarządzanie. T. 3, Koncepcje, metody i instrumenty / redakcja naukowa Agata Sudolska, Dorota Grego-Planer, Agnieszka Kuś. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
31

Oblicza zarządzania różnorodnością w Polsce / redakcja Izabela Warwas ; Marzena Strzelczak [i 16 pozostałych]. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005/007 Zarządzanie. Zarządzanie wiedzą. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Cybernetyka ogólna
32

Współczesne zarządzanie. T. 2, Przejawy, uwarunkowania i wyzwania / redakcja naukowa Maciej Zastempowski, Waldemar Glabiszewski, Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
33
Binsztok, Aleksander. Autor Spory pracownicze : rozwiązywanie i zapobieganie / Aleksander Binsztok, Paweł Miłoszewski. 2018 BG( 1/ 0)

005.5 Działania zarządcze (Planowanie. Logistyka. Prognozowanie. Przewidywanie. Administracja.
34
Bitkowska, Agnieszka Anna. Autor Biuro zarządzania procesami w teorii i praktyce gospodarczej / Agnieszka Bitkowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.5 Działania zarządcze (Planowanie. Logistyka. Prognozowanie. Przewidywanie. Administracja.
35
Bukłaha, Emil. Autor Outsourcing w opiece zdrowotnej / Emil Bukłaha. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.5 Działania zarządcze (Planowanie. Logistyka. Prognozowanie. Przewidywanie. Administracja.
36
Cichosz, Adam. Autor Zarządzanie stresem w organizacji / Adam Cichosz. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
37
Drabik, Krzysztof. Autor Demograficzne i globalizacyjne aspekty bezpieczeństwa personalnego / Krzysztof Drabik, Andrzej Pieczywok ; Akademia Sztuki Wojennej. 2018 BG( 1/ 0)

005.44 Globalizacja. Społeczeństwo globalne. Zarządzanie międzynarodowe
38
Dudek, Karolina J. Autor Sieci wiedzy : teoria zarządzania między nauką a praktyką / Karolina J. Dudek. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
39
Gąsowska, Magdalena K. Autor Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa / Magdalena K. Gąsowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.5 Działania zarządcze (Planowanie. Logistyka. Prognozowanie. Przewidywanie. Administracja.
40

Ekspertyza : komercjalizacja wyników badań i innowacyjnych rozwiązań w Polsce / Wacław Gierulski, Anna Hnydiuk-Stefan, Bożena Kaczmarska, Stanisław Łobejko, Krzysztof Santarek, Joanna Wiś 2018 BG( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
41
Gołembska, Elżbieta (1946- ). Autor Alianse strategiczne w konkurencyjności usług logistycznych / Elżbieta Gołembska, Bartłomiej Tunak. 2018 BG( 1/ 0)

005.5 Działania zarządcze (Planowanie. Logistyka. Prognozowanie. Przewidywanie. Administracja.
42
Gospodarek, Tadeusz. Autor Biała księga zarządzania / Tadeusz Gospodarek. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005 ZARZĄDZANIE
43
Gross-Gołacka, Elwira. Autor Zarządzanie różnorodnością w kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji / Elwira Gross-Gołacka. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
44
Jędrych, Elżbieta. Autor Kształtowanie kapitału społecznego organizacji / Elżbieta Jędrych, Justyna Berniak-Woźny. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
45
Knosala, Ryszard (1949- ). Autor Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań / Ryszard Knosala, Barbara Wasilewska, Anna Boratyńska-Sala. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
46
Knosala, Ryszard (1949- ). Autor Ocena ryzyka wdrażania innowacji / Ryszard Knosala, Anna M. Deptuła. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
47

Logistyka i transport w ujęciu systemowym / Zdzisław Kordel, Andrzej Kuriata. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.5 Działania zarządcze (Planowanie. Logistyka. Prognozowanie. Przewidywanie. Administracja.
48

Globalizacja a języki słowiańskie = Globalization and Slavic languages : papers dedicated to the XVI International Congress of Slavists (Serbia, Belgrade, 20-27.08.2018) / redakcja naukowa Elen 2018 BG( 1/ 0)

005.44 Globalizacja. Społeczeństwo globalne. Zarządzanie międzynarodowe
49
Korzyński, Paweł. Autor Przywództwo w erze cyfrowej : sposoby pokonywania ograniczeń na platformach społecznościowych / Paweł Korzyński. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
50
Kwiecień, Anna (organizacja i zarządzanie). Autor Dynamiczne zarządzanie relacjami w kreacji sukcesu przedsiębiorstwa / Anna Kwiecień. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
51
Laberschek, Marcin (1978- ). Autor Symboliczne stanowienie władzy w organizacjach / Marcin Laberschek. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005 ZARZĄDZANIE
52

Teoria organizacji : nauka dla praktyki / redakcja naukowa D. Latusek-Jurczak, T. Olejniczak, W. Piotrowski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
53
Lipka, Anna. Autor Eksperyment w obszarze HR / Anna Lipka, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs. 2018 BG( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
54
Lipka, Anna. Autor "Empatyczne zarządzanie" w czasach kreatywności performatywnej / Anna Lipka, Stanisław Waszczak, Małgorzata Król, Agnieszka Giszterowicz. 2018 BG( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
55

Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji : metody i narzędzia pomiaru / Marta Juchnowicz, Beata Mazurek-Kucharska, Dariusz Turek. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
56
Moczydłowska, Joanna. Autor Organizacja inteligentna generacyjnie / Joanna M. Moczydłowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
57
Oleksyn, Tadeusz. Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka / Tadeusz Oleksyn. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
58
Pańkowska, Małgorzata. Autor Paradygmaty gospodarowania zasobami informatycznymi w organizacjach biznesowych / Małgorzata Pańkowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005 ZARZĄDZANIE
59
Pietrek, Grzegorz. Autor System zarządzania kryzysowego : diagnoza i kierunki doskonalenia / Grzegorz Pietrek. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
60

HR Business Partner : rola, filary, perspektywy / redakcja merytoryczna Karina Popieluch. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
61
Rzepka, Agnieszka. Autor Relacje międzyorganizacyjne i kapitał intelektualny jako czynniki rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw : studium na przykładzie wybranych przedsiębiorstw polskich i gruzińskich / Agnieszk 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
62
Sońta-Drączkowska, Ewa. Autor Zarządzanie projektami we wdrażaniu innowacji / Ewa Sońta-Drączkowska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
63
Stańczyk, Izabela. Autor Wsparcie organizacyjne menedżerów / Izabela Stańczyk. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
64

Innowacje w biznesie / redakcja naukowa Aniela Styś, Agnieszka Dejnaka. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
65

Współczesne zarządzanie. T. 1, Kształtowanie i eksploatowanie wartości intelektualnych i rynkowych / redakcja naukowa Agata Sudolska, Dorota Grego-Planer, Agnieszka Drews. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
66
Sulimowska-Formowicz, Monika. Autor Kompetencja relacyjna jako czynnik sukcesu przedsiębiorstwa we współpracy międzyorganizacyjnej / Monika Sulimowska-Formowicz. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
67
Świeczewska, Iwona. Autor Dyfuzja wiedzy w polskiej gospodarce : ujęcie sektorowe / Iwona Świeczewska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
68
Szejniuk, Aleksandra. Autor Kontrola, controlling czy audyt : istota i znaczenie w zarządzaniu organizacją / Aleksandra Szejniuk. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.5 Działania zarządcze (Planowanie. Logistyka. Prognozowanie. Przewidywanie. Administracja.
69

Społeczne aspekty globalizacji / redakcja naukowa Bogumiła Szopa, Ewa Ślęzak. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

005.44 Globalizacja. Społeczeństwo globalne. Zarządzanie międzynarodowe
70
Szramowski, Dawid Adam. Autor Kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach / Dawid Szramowski. 2018 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
71
Szymonik, Andrzej. Autor Ekologistyka : teoria i praktyka / Andrzej Szymonik. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

005.5 Działania zarządcze (Planowanie. Logistyka. Prognozowanie. Przewidywanie. Administracja.
72
Tabernacka, Magdalena. Autor Negocjacje i mediacje w sferze publicznej / Magdalena Tabernacka. 2018 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

005.5 Działania zarządcze (Planowanie. Logistyka. Prognozowanie. Przewidywanie. Administracja.
73
Urban, Wiesław. Autor Zarządzanie jakością usług / Wiesław Urban. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
74

Funkcja personalna w przedsiębiorstwie : zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania / redakcja naukowa: Małgorzata Król, Alina Warzecha, Mariusz Zieliński. 2018 BG( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
75
Winnicka-Wejs, Alicja. Autor Rynek usług szkoleniowych w Polsce : uwarunkowania, modele, implikacje / Alicja Winnicka-Wejs. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
76
Wodecki, Andrzej. Autor Sztuczna inteligencja w kreowaniu wartości organizacji / Andrzej Wodecki. 2018 BG( 1/ 0)

005.1 Teoria zarządzania
77
Wojciechowska-Filipek, Sylwia. Autor Funkcjonowanie organizacji w wirtualnym świecie / Sylwia Wojciechowska-Filipek. 2018 BG( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
78
Wysocki, Robert K. (1941- ). Autor Efektywne zarządzanie projektami / Robert K. Wysocki ; tłumaczenie: Magda Witkowska. 2018 BG( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
79
Zbierowski, Przemysław. Autor Przedsiębiorczość organizacyjna i zarządzanie pozytywne : kapitał psychologiczny, empowerment, postrzegane wsparcie organizacyjne, pasja, motywacja prospołeczna, zachowania obywatelskie / Pr 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
80
Araszkiewicz, Michał. Mediacja : teoria, normy, praktyka / redakcja naukowa Krzysztof Płeszka, Janina Czapska, Michał Araszkiewicz, Mateusz Pękala ; [autorzy: Michał Araszkiewicz i 18 pozostałych]. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

005.5 Działania zarządcze (Planowanie. Logistyka. Prognozowanie. Przewidywanie. Administracja.
81
Barroso Martínez, Ascensión. Perspektywy rozwoju podejścia projektowego : szanse i ograniczenia / redakcja naukowa Elżbieta Weiss i Agnieszka Bitkowska ; autorzy Barroso Martínez Ascensión, Biniek Hanna, Biniek Zenon, Bit 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
82
Białas, Andrzej. Autor Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie / Andrzej Białas. 2017 BG( 1/ 0)

005.5 Działania zarządcze (Planowanie. Logistyka. Prognozowanie. Przewidywanie. Administracja.
83
Bińkiewicz, Damian. Perspektywy rozwoju podejścia procesowego : szanse i ograniczenia / redakcja naukowa Agnieszka Bitkowska i Elżbieta Weiss ; autorzy Bińkiewicz Damian, Bitkowska Agnieszka, Chruściel Tadeusz Ja 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
84
Bukłaha, Emil. Metodyki i standardy zarządzania projektami / redakcja naukowa Michał Trocki ; autorzy Emil Bukłaha, Katarzyna Jasińska, Mateusz Juchniewicz, Witalij Metelski, Ewa Sońta-Drączkowska, Michał 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
85
Ciekanowski, Zbigniew. Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych / Zbigniew Ciekanowski, Julia Nowicka, Henryk Wyrębek. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
86
Dobrowolska, Anna (zarządzanie). Podejście procesowe w organizacjach zarządzanych przez jakość / Anna Dobrowolska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
87
Dokurno, Zbigniew. Autor Modelowanie kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy / Zbigniew Dokurno. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
88
Drucker, Peter Ferdinand (1909-2005).. Praktyka zarządzania / Peter F. Drucker ; [przekład Tomasz Basiuk, Zygmunt Broniarek, Janusz Gołębiowski]. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

005 ZARZĄDZANIE
89
Flaszewska, Sylwia. Autor Projektowanie organizacyjne w zarządzaniu wiedzą / Sylwia Flaszewska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.94 Zarządzanie wiedzą
90
Glińska-Neweś, Aldona. Autor Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu / Aldona Glińska-Neweś. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi
91
Gołembska, Elżbieta (1946- ). Autor Logistyka usług : aktualne trendy rozwoju, najnowsze wyniki badań, sprawdzone metody zarządzania / Elżbieta Gołembska, Zbigniew Bentyn, Marcin Gołembski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.5 Działania zarządcze (Planowanie. Logistyka. Prognozowanie. Przewidywanie. Administracja.
92
Hamrol, Adam (1952- ). Autor Zarządzanie i inżynieria jakości / Adam Hamrol. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.6 Zarządzanie jakością. TQM
93

Komunikacja i zarządzanie międzykulturowe : współczesne wyzwania prawno-organizacyjne / redakcja naukowa Grzegorz Ignatowski, Łukasz Sułkowski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
94
Jaworski, Jacek (zarządzanie). Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw / Jacek Jaworski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005 ZARZĄDZANIE
95

Nauki o zarządzaniu : dokonania, trendy, wyzwania / redakcja naukowa Krystyna Jędralska, Wojciech Dyduch. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005 ZARZĄDZANIE
96
Jedynak, Piotr. Autor Znormalizowane systemy zarządzania a ryzyko działalności organizacji / Piotr Jedynak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
97
Jeznach, Andrzej (1954- ).. Szef, który ma czas : ewolucja zarządzania - dziennik budowy turkusowej firmy / Andrzej Jeznach ; współpraca Wojciech Eichelberger. 2017 BG( 1/ 0)

005.34 Style zarządzania. Zarządzanie innowacyjne. Przedsiębiorczość
98

Inżynieria produkcji : kompendium wiedzy / redakcja naukowa Ryszard Knosala ; autorzy Krzysztof Santarek [i 20 pozostałych]. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.7/.8 Zarządzanie organizacyjne. Zarządzanie projektem. Biurowość. Technika pracy biurowe
99
Kozłowski, Waldemar Ryszard. Zarządzanie motywacją pracowników / Waldemar Kozłowski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

005.95/.96 Zarządzanie personelem. Zarządzanie zasobami ludzkimi

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego