Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "002.2:929" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 23 z 23 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Słownik pracowników książki polskiej : suplement 4 / pod redakcją Magdaleny Rzadkowolskiej ; zespół redakcyjny: Magdalena Rzadkowolska, Hanna Tadeusiewicz, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stow 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
2

Jan Muszkowski - ludzie, epoka, książki : tradycje i kontynuacje / red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki ; Uniwersytet Łódzki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
3

Studia i rozprawy bibliologiczne / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, Katarzyny Tałuć. 2012 BG( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
4

Maria Dembowska : w kręgu bibliografii, bibliotekarstwa i informacji naukowej : księga jubileuszowa w 70-lecie pracy zawodowej / pod red. Jadwigi Sadowskiej ; Biblioteka Narodowa. 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
5

Helena Hleb-Koszańska - bibliotekarz i bibliograf : materiały z sesji jubileuszowej w 100. rocznicę urodzin, Warszawa, 10 czerwca 2003 / [oprac. red. Agnieszka Konopka] ; Biblioteka Narodowa. 2003 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
6

Konrad Zawadzki : bibliograf, prasoznawca, varsavianista / pod red. Romana Nowoszewskiego ; Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. 2003 BG( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
7

Słownik pracowników książki polskiej : suplement 2 / pod red. Hanny Tadeusiewicz z udziałem Bogumiła Karkowskiego ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wydział Filologiczny Uniwersytetu 2000 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
8
Konopka, Maria (1945- ).. Adam Dominik Bartoszewicz : redaktor, księgarz i wydawca lwowski (1838-1886) / Maria Konopka. 1995 BG( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
9

Portrety ossolińskie : antologia wspomnień / wybrał, oprac. i biogramami opatrzył Eugeniusz Adamczak. 1992 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
10

Pamięci docent doktor Heleny Hleb-Koszańskiej / [oprac. Krystyna Ramlau-Klekowska]. 1988 BG( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
11

Słownik pracowników książki polskiej : suplement / [pod red. Ireny Treichel]. 1986 BG( 5/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
12
Kłossowski, Andrzej (1938-1997).. Na obczyźnie : ludzie polskiej książki / Andrzej Kłossowski. 1984 BG( 6/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
BIM( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
13
Arct, Zbysław (1906-1990).. Wybitni Polacy w służbie książki / Zbysław Arct. 1983 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
BII( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
14
Kubów, Stefan (1948- ).. Sylwetki polskich bibliologów / Stefan Kubów ; [red. tomu Bronisław Kocowski]. 1983 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIM( 2/ 0)
BII( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
15
Korpała, Józef (1905-1989). Autor Karol Estreicher (st.) twórca "Bibliografii polskiej" / Józef Korpała. 1980 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
16
Sordylowa, Barbara (1934-2016).. Gabriel Korbut : życie i dzieło / Barbara Sordylowa. 1978 BG( 3/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
17

Słownik pracowników książki polskiej / [pod red. Ireny Treichel]. 1972 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
18
Kłossowski, Andrzej (1938-1997).. Ambasador książki polskiej w Paryżu Władysław Mickiewicz / Andrzej Kłossowski. 1971 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
19
Skierkowska, Elżbieta (1907-1984).. Wyspiański - artysta książki / Elżbieta Skierkowska. 1970 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
20
Słodkowska, Elżbieta (1927-2007).. Działalność wydawnicza Franciszka Salezego Dmochowskiego, 1820-1871 : Studium monograficznego / Elżbieta Słodkowska. 1970 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
21
Baumgart, Jan (1904-1989).. Karol Estreicher jako dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej / Jan Baumgart. 1960 BG( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
22

Słownik biograficzny pracowników książki polskiej : zeszyt próbny / [red. Ksawery Świerkowski, Witold Pawlikowski, Irena Treichel]. 1958 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
23
Świerkowski, Ksawery (1897-1979).. Słownik biograficzny pracowników książki polskiej / Ksawery Świerkowski. 1957 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego