Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "002.2:655"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 217 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Ludzie księgi : wokół wybranych zagadnień wydawnictwa Jakuba Mortkowicza / pod redakcją Ewy Jaskółowej. 2020 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
2

Biblioteka Narodowa 1919-2019 : księga jubileuszowa serii / pod redakcją Stanisława Beresia. 2019 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
3
Gmitruk, Janusz (1948- ). Autor Chłopskie oficyny spółdzielczego i obywatelskiego działania : w jubileusz siedemdziesięciolecia Ludowej Spółdzielni Wydawniczej / Janusz Gmitruk. 2019 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
4
Dunin, Janusz (1931-2007). Autor Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX-XX wieku / Janusz Dunin ; opracował, wstępem poprzedził i podał do druku Jacek Ladorucki. 2018 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
5
Konopka, Maria (1945- ). Autor Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej (1867-1914) / Maria Konopka. 2018 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
6
Wysocka, Justyna (romanistka). Autor Wykaz publikacji Oficyny Poetów i Malarzy 1950-2007 / Justyna Wysocka. 2018 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
7

Skarbiec : 200 lat Ossolineum / wybór i opracowanie Marta Markowska. 2017 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
8
Dobrołęcki, Piotr (1946- ).. Rozmowy o rynku książki. 15 / rozmowy przeprowadzili: Piotr Dobrołęcki, Łukasz Gołębiewski i Paweł Waszczyk. 2016 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
9

Kraków - Lwów : książki XIX - XX wieku / pod redakcją Sabiny Kwiecień, Iwony Pietrzkiewicz, Ewy Wójcik. 2016 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
10

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku / pod redakcją Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego. 2016 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
11
Polaczek-Bigaj, Marta. Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch" : studium powstania, działalności i likwidacji / Marta Polaczek-Bigaj. 2016 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
12
Ciszewska, Wanda (1972- ).. Skażone władzą : ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1956 / Wanda A. Ciszewska. 2015 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
13
Dobrołęcki, Piotr (1946- ).. Rozmowy o rynku książki. 14 / rozmowy przeprowadzili Piotr Dobrołęcki, Kuba Frołow, Jarosław Górski, Ewa Tenderenda-Ożóg, Paweł Waszczyk. 2015 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
14
Jędrych, Alicja. Polskie serie literackie w XIX wieku : spis chronologiczny / Alicja Jędrych. 2015 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
15
Degen, Dorota. Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944-1959 / Dorota Degen. 2014 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
16

Rozmowy o rynku książki. 13 / rozmowy przeprowadzili Piotr Dobrołęcki [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
17
Jamróz-Stolarska, Elżbieta. Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989 : produkcja wydawnicza i ukształtowanie edytorskie / Elżbieta Jamróz-Stolarska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
18

Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku / pod red. Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego. 2014 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
19

Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku / pod red. Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego. 2014 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
20

Utopia ideału : filologia, typografia, nowe media / pod red. Justyny Staroń ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Tekstologii i Edytorstwa. 2014 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
21
Sadowska, Jadwiga (1952- ).. Książki i czasopisma w Polsce w świetle liczb (1990-2010) / Jadwiga Sadowska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
22
Sadowska, Jadwiga (1952- ).. Książki i czasopisma w Polsce w świetle liczb (1990-2010) / Jadwiga Sadowska. 2013 BG( 2/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
23
Skrzypczak, Andrzej. Ruch wydawniczy we Lwowie w latach 1929-1939 / Andrzej Skrzypczak. 2013 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
24
Mitchell, Michael (1939- ).. Typografia książki : podręcznik projektanta / Michael Mitchell, Susan Wightman ; przeł. Dorota Dziewońska. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
25
Narbutowicz, Przemysław. Sprzedać książkę po okładce : techniki perswazji na okładkach książek literackich wydawanych w Polsce / Przemysław Narbutowicz. 2012 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
26
Pietrzyk, Mirosław. Drukarstwo inoworocławskie w XIX-XX wieku / Mirosław Pietrzyk ; [zdjęcia Sebastian Klóska et al.]. 2012 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
27

Rozmowy o rynku książki. 11 / rozmowy przeprowadzili Paweł Waszczyk [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
28
Fałkowski, Mateusz. Biznes patriotyczny : historia Wydawnictwa CDN / Mateusz Fałkowski. 2011 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
29
Łakomy-Chłosta, Agnieszka. Polska książka na obczyźnie : Niemcy Zachodnie 1945-1950 / Agnieszka Łakomy ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
30
Śliwerski, Wojciech. Wydawcy gorszego boga : Harcerska Oficyna Wydawnicza w Krakowie : czasy - ludzie - wydarzenia : 1988-1992 / Wojciech Śliwerski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
31
Sowiński, Paweł (1974- ).. Zakazana książka : uczestnicy drugiego obiegu 1977-1989 / Paweł Sowiński. 2011 BG( 2/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
32

The Collection of Polish Book Art from the 20th to the 21st Century : the Collection of Book Art Museum in Lodz/ supervising ed. Masayuki Tanaka ; ed. Michiyo Honjo, Yuichi Sawada ; phot. Jun Sanb 2011 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
33
Tschichold, Jan (1902-1974).. Nowa typografia : podręcznik dla tworzących w duchu współczesności / Jan Tschichold ; [tł. Eliza Borg]. 2011 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
34

Dwudziestolecie wolnego rynku książki w Polsce (1989-2009) / red. Piotr Dobrołęcki. 2010 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
35

Privilegia typographica polonorum : polskie przywileje drukarskie 1493-1793 / oprac. i wyd. Maria Juda. 2010 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
36
Kondek, Stanisław Adam (1949-2008).. Zagadnienia wydawnicze i księgarskie : skrypt / Stanisław Adam Kondek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
37
Laskowska, Jolanta. Ruch wydawniczy w Trójmieście po II wojnie światowej (1945-1989) / Jolanta Laskowska. 2009 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
38
Polak, Wojciech (1962- ).. Wydawnictwo "Alternatywy" : z dziejów gdańskiej poligrafii podziemnej : "A" / Wojciech Polak. 2009 BG( 2/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
39
Bringhurst, Robert (1946- ).. Elementarz stylu w typografii / Robert Bringhurst ; przeł. Dorota Dziewońska. 2008 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
40

Rozmowy o rynku książki. 7 / rozmowy przeprowadzili Kuba Frołow [et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
41
Klukowski, Bogdan (1939- ).. Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce : publikacja przygotowana z okazji stulecia powstania Związku Księgarzy Polskich / Bogdan Klukowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
42
Cubrzyńska-Leonarczyk, Maria. Dziedzictwo Unii Brzeskiej : z dziejów oficyny wydawniczej OO Bazylianów w Supraślu (1695-1803) / Maria Cubrzyńska-Leonarczyk. 2007 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
43
Gruca, Anna (1954- ).. Nakładem własnym... : autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej / Anna Gruca. 2007 BG( 2/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
44
Urbaniak, Wiesław. Komputerowe wspomaganie poligrafii : teoria, praktyka, przegląd oprogramowania / Wiesław Urbaniak, Roman Woźniak. 2007 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
45
Bańkowska-Bober, Krystyna. Statystyka wydawnictw w Polsce : historia, metodyka i organizacja / Krystyna Bańkowska-Bober ; Biblioteka Narodowa. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
46

W kręgu sztuki edytorskiej : materiały z III Ogólnopolskich Warsztatów Młodych Edytorów Kazimierz Dolny, 18-20 listopada 2005 / pod red. Diany Gajc i Kingi Nepelskiej. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
47
Kempa, Tomasz (1969- ).. Akademia i Drukarnia Ostrogska / Tomasz Kempa. 2006 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
48
Krzak-Weiss, Katarzyna. Polskie sygnety drukarskie od XV do połowy XVII wieku / Katarzyna Krzak-Weiss. 2006 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
49
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Książki (8 ; 2006-2008 ; Łódź etc.). 8 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Książki Czas = International Book Art Festival / [red. Hanna Kocańda-Kołodziejczyk ; tł. Radosław Nowakowski]. 2006 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
50

Serie wydawnicze dokumentów dyplomatycznych w zbiorach bibliotek polskich : informator / [red. Teresa Mikulska] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
51
Olczak-Kardas, Monika. "Nasza Księgarnia" na łamach "Głosu Nauczycielskiego" : wybór źródeł za lata 1921-1939 / Monika Olczak-Kardas ; Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Akademii Świętokrzyskiej im. J 2006 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
52
Ciszewska, Wanda (1972- ).. Książka w Toruniu w latach 1945-1950 : ruch wydawniczo-księgarski / Wanda A. Ciszewska. 2005 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
53
Kitrasiewicz, Piotr (1962- ).. Rynek książki w Polsce 1944-1989 / Piotr Kitrasiewicz, Łukasz Gołębiewski. 2005 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
54
Olczak-Kardas, Monika. Bibliografia wydawnictw zwartych "Naszej Księgarni" Spółki Akcyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego za lata 1921-1939 / Monika Olczak-Kardas ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego 2005 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
55

Problemy współczesnego edytorstwa w szkole wyższej : materiały konferencyjne, Bytom, 18 czerwca 2004 / [red. Aneta Wielgus] ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Górnośląska 2005 BG( 2/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
56

Prawosławne oficyny wydawnicze w Rzeczypospolitej / pod red. Antoniego Mironowicza, Urszuli Pawluczuk i Piotra Chomika. 2004 BG( 1/ 0)
BHU( 3/ 0)
WHS( 3/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
57
Eisenstein, Elizabeth Lewisohn (1923-2016).. Rewolucja Gutenberga / Elizabeth L. Eisenstein ; przeł. Henryk Hollender. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
58
Kaluškevičius, Benjaminas (1934- ).. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai : 1864-1904 / Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius ; Lietuvos Kultūros Fondas. Knygenešio Draugija ; Lietuvos Literatūros ir Meno Archyvas. 2004 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
59
Szypulski, Marek (1946- ).. Magister Samuel Typographus : rzecz o Samuelu Tyszkiewiczu, drukarzu emigracyjnym (1889-1954) / Marek Szypulski. 2004 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
60
Buchwald-Pelcowa, Paulina (1934- ).. "Drukowi winniśmy oświecenie naszego wieku..." : rola książki w drodze ku Oświeceniu / Paulina Buchwald-Pelcowa ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologiczn 2003 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
61
Dunin, Janusz (1931-2007).. Wstęp do edytorstwa. Cz. 1 / Janusz Dunin. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
62

Dawne antykwariaty warszawskie / [red. meryt. Jolanta Jęśko, Justyna Myszkowska] ; Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. 2003 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
63

Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas w Londynie : nie zamknięty rozdział : studia i szkice / pod red. Zdzisława E. Wałaszewskiego i Rafała Moczkodana. 2003 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
64

Warszawscy wydawcy / [red. Justyna Myszkowska] ; Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. 2003 BG( 1/ 1)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
65
Pilarczyk, Franciszek (1939- ).. Elementarze polskie od ich XVI-wiecznych początków do II wojny światowej : próba monografii księgoznawczej / Franciszek Pilarczyk ; Uniwersytet Zielonogórski. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
66
Okopień, Jan (1931-2003).. Pionierzy czarnej sztuki : 1473-1600 / Jan Okopień ; współpr. Joanna Czarkowska. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
67
Pirożyński, Jan (1936-2004).. Johannes Gutenberg i początki ery druku / Jan Pirożyński. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
68
Podgórski, Wojciech Jerzy (1938- ).. "Poeci na tułaczce" : w kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947 / Wojciech J. Podgórski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
69
Słodkowska, Elżbieta (1927-2007).. Produkcja i rozpowszechnianie wydawnictw w Królestwie Polskim 1815-1830 / Elżbieta Słodkowska ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 2002 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
70
Gondek, Elżbieta (1947- ).. Rynek książki na Śląsku pod panowaniem pruskim w XIX wieku : drukarnie, księgarnie, płatne wypożyczalnie publikacji / Elżbieta Gondek. 2001 BG( 2/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
71

Poligrafia a ochrona środowiska : najlepsze dostępne techniki (BAT) w przemyśle poligraficznym / [wyd. pol. przygotował zesp. w składzie Jerzy Hoppe et al.]. 2001 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
72

Warszawskie serie wydawnicze / [red. Jolanta Jęśko] ; Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. 2001 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
73
Komisja Likwidacyjna RSW "Prasa-Książka-Ruch". Raport z likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch" / Komisja Likwidacyjna RSW "Prasa-Książka-Ruch" ; [red. Krzysztof Czabański ; nad poszczególnymi cz. raportu pr 2001 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
74

50 lat PPWK, 80 lat Książnicy-Atlas / oprac. Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera ; red. Beata Konopska ; tekst, zest. bibliogr. i piśm. Beata Konopska [e 2001 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
75
Kraśko, Nina (1945- ).. Instytucje wydawnicze w II Rzeczypospolitej / Nina Kraśko ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. 2001 BG( 2/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
76
Imańska, Iwona (1958- ).. Druk jako wielofunkcyjny środek przekazu w czasach saskich / Iwona Imańska. 2000 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
77
Kamiński, Bogdan (poligrafia). Autor Cyfrowy prepress, drukowanie i procesy wykończeniowe / Bogdan Kamiński. 1999 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
78
Kondek, Stanisław Adam (1949-2008).. Papierowa rewolucja : oficjalny obieg książek w Polsce w latach 1948-1955 / Stanisław Adam Kondek. 1999 BG( 2/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
79
Czerwień, Henryk. Drukarnia Paulinów w Częstochowie w latach 1730-1863 / Henryk Czerwień. 1998 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
80

Warszawskie aukcje księgarskie / [red. Jolanta Jęśko] ; Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Biblioteka Główna. 1998 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
81

Współczesna polska sztuka książki : [książki artystyczne] = Contemporary Polish book art : [artist’s books / red. Alicja Słowikowska, Hanna Kocańda-Kołodziejczyk ; tł. Joanna Holzman]. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
82
Pilarczyk, Krzysztof (1953- ).. Talmud i jego drukarze w Pierwszej Rzeczypospolitej : z dziejów przekazu religijnego w judaizmie / Krzysztof Pilarczyk ; Polska Akademia Umiejętności. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
83

Rynek Książki w Polsce. 1998 BG( 60/ 0)
BPP( 2/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
84
Adamczyk, Danuta (bibliologia). Instytucje wydawnicze Polskiej Partii Socjalistycznej 1892/1893-1948 / Danuta Adamczyk. 1997 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
85
Jazdon, Artur (1956- ).. Wielkopolskie serie wydawnicze do 1945 roku / Artur Jazdon. 1997 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
86
Nowak, Piotr (1958- ).. Poznań jako ośrodek wydawniczy w dwudziestoleciu 1919-1939 / Piotr Nowak. 1997 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
87
Wydawnictwo WAM (Kraków). Wydawnictwo WAM 1972-1997 : historia, bibliografia / oprac. Zofia Wilkosz i Ludwik Grzebień. 1997 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
88

Wydawcy, poligrafia, papier : informator = Publishers, printers, paper / [Polska Agencja Informacyjna]. 1997 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
89
Adamczyk, Danuta (bibliologia). Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej / Danuta Adamczyk. 1996 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
90

Od komunizmu do demokracji : Wilno 29 IV 1995 / Biblioteka Narodowa Litwy im. M. Mażvydasa. 1995 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
91
Ciepłowski, Stanisław (1936-2013).. Warszawskie czasopisma poligrafów 1897-1939 / Stanisław Ciepłowski ; Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
92
Jaroszewicz-Pieresławcew, Zoja (1954- ).. Starowiercy w Polsce i ich księgi / Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew. 1995 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
93

Warszawscy drukarze, wydawcy, księgarze / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Biblioteka Główna. 1995 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
94
Choruży, Wiesław. Białoruski drugi obieg w Polsce 1981-1990 / Wiesław Choruży. 1994 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
95
Ishkhanyan, Rafayel Avetisi. Książka ormiańska w latach 1512-1920 / Rafajel Iszchanian ; z jęz. wschodnio-orm. przeł. Andrzej Pisowicz. 1994 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
96
Adamczyk, Danuta (bibliologia). Autor Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej / Danuta Adamczyk. 1993 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
97

Z badań nad dawną książką : studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin. 2 / [kom. red. Paulina Buchwald-Pelcowa et al.]. 1993 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
98
Cubrzyńska-Leonarczyk, Maria. Oficyna supraska 1695-1803 : dzieje i publikacje unickiej drukarni ojców bazylianów / Maria Cubrzyńska-Leonarczyk. 1993 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
99
Gruca, Anna (1954- ).. Spółka Wydawnicza Polska (1890-1916) : wydawnictwo krakowskich konserwatystów / Anna Gruca. 1993 BG( 2/ 1)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego