Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "002.2*091*"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 139 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Chamera-Nowak, Agnieszka (1968- ). Autor Książka a stalinizm : Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa i jego rola w kształtowaniu ruchu wydawniczo-księgarskiego 1951-1956 / Agnieszka Chamera-Nowak ; Stowar 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
2
Wilczewska, Beata (bibliotekarz). Autor Redaktor "Księgi Pożyteczne..." : druki oficyny supraskiej / autor scenariusza i kurator wystawy Beata Wilczewska ; tekst i noty katalogowe Beata Wilczewska ; redakcja Beata Wilczewska. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
3
Crane, Walter (1845-1915). Autor O zdobnictwie książek dawnych i nowych / Walter Crane ; redakcja naukowa i wstęp Katarzyna Krzak-Weiss ; redakcja naukowa tłumaczenia Ewa Kraskowska, Ewa Rajewska ; tłumaczenie Agnieszka Chł 2018 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
4

Książka obrazkowa : leksykon. T. 1 / redakcja Małgorzata Cackowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska, Jerzy Szyłak. 2018 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
5
Rusińska-Giertych, Halina. Autor Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie oświecenia / Halina Rusińska-Giertych. 2018 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
6

Książka obrazkowa : wprowadzenie / redakcja Małgorzata Cackowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska, Jerzy Szyłak. 2017 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
7
Houston, Keith (1977- ).. Książka : najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski / Keith Houston ; przełożył Paweł Lipszyc. 2017 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
8

Dzieje książki i prasy : przegląd badań za lata 2013-2015 : praca zbiorowa / pod redakcją Bernardety Iwańskiej-Cieślik i Elżbiety Pokorzyńskiej przy współpracy Zdzisława Kropidłowskie 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
9
Hombek, Danuta (1953- ).. Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku : źródła. T. 6, Czasopisma i efemeryczne gazety warszawskie 1753-1794 / Danuta Hombek ; [tłumaczyli z języka francuskiego Mieczysław Ch 2016 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
10
Nieć, Grzegorz. Wtórny rynek książki w Polsce : instytucje, asortyment, uczestnicy / Grzegorz Nieć. 2016 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
11
Cave, Roderick. Historia książki : od glinianych tabliczek po e-booki / Roderick Cave i Sara Ayad ; [tłumaczenie Ewa Romkowska]. 2015 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
12
Gębołyś, Zdzisław (1961- ).. Bibliografia druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 roku / Zdzisław Gębołyś. 2015 BG( 2/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
13
Gwioździk, Jolanta. Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku / Jolanta Gwioździk. 2015 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
14

Na co dzień i od święta : książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku / redakcja naukowa Agnieszka Chamera-Nowak, Dariusz Jarosz ; Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Wydzi 2015 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
15
Muszkowski, Jan (1882-1953).. Życie książki / Jan Muszkowski ; w opracowaniu Grzegorza Czapnika i Zbigniewa Gruszki ; ze wstępem Hanny Tadeusiewicz ; Uniwersytet Łódzki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
16

Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi / pod redakcją Anny Tokarskiej. 2015 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
17
Febvre, Lucien (1878-1956).. Narodziny książki / Lucien Febvre, Henri-Jean Martin ; przekł. Anna Kocot, Maria Wodzyńska-Walicka ; posł. Paweł Rodak. 2014 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
18
Wagner, Arkadiusz (1976- ).. By chronić i zdobić : o oprawach, superekslibrisach i ekslibrisach w Bibliotece Polskiej w Paryżu / Arkadiusz Wagner. 2014 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
19

Książka i prasa w kulturze / red. Katarzyna Domańska, Bernadeta Iwańska-Cieślik. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
20
Dróżdż, Andrzej (1954- ).. Epitafia i wyrocznie : szkice o początkach pisma i książki w starożytnej Grecji / Andrzej Dróżdż. 2013 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
21
Imańska, Iwona (1958- ).. "Per medium auctionis" : aukcje książek w Rzeczypospolitej (XVII-XVIII w.) / Iwona Imańska. 2013 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
22
Moskal, Tomasz (1972- ).. Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku / Tomasz Moskal ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Historii Kościoła i Patro 2013 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
23

Przyszłość książki / red. Geoffrey Nunberg ; tł. Joanna Rzepa, Alicja Szatkowska. 2013 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
24
Przybysz-Stawska, Magdalena (1974- ).. Książka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku / Magdalena Przybysz-Stawska. 2013 BG( 2/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
25

Libri Recogniti : nowe inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Finlandii = novye inspiracii dlâ issledovanij pol’skih staropečatnyh izda 2013 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
26
Doŭnar, Larysa Ìosìfaŭna. Gistoryâ belaruskaj knigi / L. Ì Doŭnar ; Mìnìstèrstva kul’tury Rèspublìkì Belarus’, Belaruskì dzâržaŭny unìversìtèt kul’tury ì mastactvaŭ. 2012 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
27

Kultura, historia, książka : zbiór studiów / red. Anna Dymmel, Bożena Rejakowa. 2012 BG( 2/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
28
Koredczuk, Bożena. Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury książki (1815-1915) / Bożena Koredczuk. 2011 BG( 2/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
29
Jarosz, Dariusz (1959- ).. Dzieje książki w Polsce 1944-1989 : wybór źródeł / Dariusz Jarosz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
30
Święcki, Cezary K. (1961- ).. Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej : X-XII wiek / Cezary K. Święcki. 2010 BG( 3/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
31
Dróżdż, Andrzej (1954- ).. Od liber mundi do hipertekstu : książka w świecie utopii / Andrzej Dróżdż ; wstęp Ewa Kosowska. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
32
Góralska, Małgorzata. Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie / Małgorzata Góralska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
33
Helman-Ważny, Agnieszka (1974- ).. Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych / Agnieszka Helman-Ważny. 2009 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
34

Z książką przez życie / pod red. Antoniego Krawczyka. 2008 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
35

Poemat papirusu z Derveni : wprowadzenie, rekonstrukcje i komentarz / red. Jan Łazicki, Maria Nowak, Katarzyna Pietruczuk ; tł. i koment. Wojciech Harla [et al.] ; Koło Starożytnicze przy MISH 2008 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
36
Świderkówna, Anna (1925-2008).. Książka się rozwija / Anna Świderkówna, Maria Nowicka. 2008 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
37

Książka ponad podziałami / pod red. Antoniego Krawczyka. 2007 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
38
Dróżdż, Andrzej (1954- ).. Książka w świecie utopii / Andrzej Dróżdż. 2006 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
39
Lūžys, Sigitas. Knyga per amžius : senosios knygos ekspozicija / Lūžys Sigitas. 2006 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
40

Książka na przełomie średniowiecza i odrodzenia : materiały z sesji : Pałac Działyńskich, Biblioteka Kórnicka PAN 08.-10.06.2006 / [red. Małgorzata Anna Quinkenstein]. 2006 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
41
Stonienė, Vanda (1932- ).. Lietuvos knyga ir visuomenė : nuo spaudos draudimo iki nepriklausomybės atkūrimo (1864-1990) / Vanda Stonienė. 2006 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
42
Bieńkowska, Barbara (1934- ). Autor Książka na przestrzeni dziejów / Barbara Bieńkowska przy współpracy Elżbiety Maruszak. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
43
Buchwald-Pelcowa, Paulina (1934- ).. Historia literatury i historia książki : studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVIII / Paulina Buchwald-Pelcowa. 2005 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
44
Hombek, Danuta (1953- ).. Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku : źródła. T. 5, "Gazeta Narodowa i Obca" - "Korespondent Warszawski" 1791-1800 / Danuta Hombek ; pod red. Zbigniewa Golińskiego. 2005 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
45
Dróżdż, Andrzej (1954- ).. Książki i rewolucja : ks. Antonio Marini - neapolitański jakobin i jego biblioteka / Andrzej Dróżdż. 2004 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
46

Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek) : paralele i różnice / red. nauk. Jolanta Gwioździk i Edward Różycki. 2004 BG( 3/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
47
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Gwiazda" (Lwów). Biblioteka. Książka w środowisku lwowskich rzemieślników. Cz. 2, Rejestr wypożyczeń Biblioteki Stowarzyszenia Rękodzielników "Gwiazda" we Lwowie (22 XI 1880 - 15 IV 1883) / oprac. Maria Konopka. 2004 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
48

Książka na Starym Mieście na przełomie XVIII i XIX wieku / [red. meryt. Jolanta Jęśko, Justyna Myszkowska] ; Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieck 2003 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
49
Kłossowski, Andrzej (1938-1997).. Książka polska na obczyźnie : XX wiek / Andrzej Kłossowski ; wybrali, przygotowali do druku i wstępem poprzedzili Mirosław A. Supruniuk i Janusz Tondel. 2003 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
50
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Gwiazda" (Lwów). Biblioteka. Książka w środowisku lwowskich rzemieślników. Cz. 1, Katalog książek z Biblioteki Stowarzyszenia Rękodzielników "Gwiazda" we Lwowie / oprac. Maria Konopka. 2003 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
51
Wydra, Wiesław (1947- ).. O najdawniejszej drukowanej książce w Poznaniu / Wiesław Wydra. 2003 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
52
Gruchała, Janusz Stanisław (1954- ).. Iucunda familia librorum : humaniści renesansowi w świecie książki / Janusz S. Gruchała. 2002 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
53

Z książką przez wieki = With the book throughout centuries / red. nauk. Antoni Krawczyk. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
54

W służbie książki : praca zbiorowa ofiarowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Bonawenturze Mincerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Zdzisława Kropidłowski 2002 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
55
Wańka, Danuta (1958-2015).. Świat kaliskiej książki pod zaborem rosyjskim (1815-1914) / Danuta Wańka. 2002 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
56
Mandrinina, Lûdmila Andreevna. Istoriâ knigi i knižnogo dela v Sibiri i na Dal’nem Vostoke : bibliografičeskij ukazatel’. Č. 1, XVII v. - 1917 g. / [sost. L. A. Mandrinina, V. S. Markova, V. F. Âkovleva ; naučnyj red. V. 2001 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
57
Tondel, Janusz (1946- ).. Książka w dawnym Królewcu Pruskim / Janusz Tondel. 2001 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
58

Wiedza o książce w nauce i dydaktyce : konferencja, Warszawa 16-17 listopada 1999 r. / red. Małgorzata Kisilowska, Jacek Puchalski, Dariusz Kuźmina ; Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliote 2000 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
59
Turonek, Jerzy (1929-2019).. Książka białoruska w II Rzeczypospolitej 1921-1939 / Jerzy Turonek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki. 2000 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
60

Szkice z dziejów piśmiennictwa pomorskiego XVI-XIX wieku / pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 1999 BG( 3/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
61

Les livres anciens de Lituanie : XVI-XVIII siecles : catalogue de l’exposition / Bibliothéque de L’Université de Vilnius ; [exposition et catalogue préparé par Alma Braziuniene]. 1997 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
62
Erber, Czesław (1929-2016).. Dzieje książki na Kielecczyźnie w latach 1795-1865 / Czesław Erber. 1996 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
63
Karpowicz, Andrzej. Książka wolnomularska XVIII i XIX wieku : katalog wystawy / Andrzej Karpowicz. 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
64
Gondek, Elżbieta (1947- ).. Polska książka literacka na Śląsku pod panowaniem pruskim 1795-1863 / Elżbieta Gondek. 1995 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
65
Jarczykowa, Mariola (1960- ).. Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku / Mariola Jarczykowa. 1995 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
66

Studia bibliograficzno-bibliologiczne : praca zbiorowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowej profesora Wiesława Bieńkowskiego / pod red. Marii Kocójowej ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Fi 1995 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
67

Książka polska na Śląsku w latach 1922-1945 : zarys problematyki / pod red. Marii Pawłowiczowej. 1995 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
68
Gardzielewska, Janina (1926-2012).. Kronika bibliofilskiej przyjaźni / Janina Gardzielewska ; przedsł. opatrzył i red. sprawował Tadeusz Zakrzewski ; Toruńskie Towarzystwo Kultury, Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Tor 1994 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
69
Komasara, Irena (1939-1998).. Książka na dworach Wazów w Polsce / Irena Komasara. 1994 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
70

Książka polska na Śląsku w latach 1900-1922 : zarys problematyki / pod red. Marii Pawłowiczowej. 1994 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
71
Ráth-Végh, István (1870-1959).. Komedia książki / István Ráth Végh ; przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Snopek ; [red nauk.: Anna Żbikowska-Migoń]. 1994 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
72
Vilniaus universitetas (1990- ). Biblioteka. Vilniaus Universiteto Bibliotekos Elzevyrai : katalogas / sudarė Vidas Račius ; dail. Saulius Chlebinskas. 1994 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
73
Imańska, Iwona (1958- ).. Obieg książki w Prusach Królewskich w XVIII w. / Iwona Imańska. 1993 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
74
Löw, Ryszard (1931- ).. Pod znakiem starych foliantów : cztery szkice o sprawach żydowskich i książkowych / Ryszard Löw. 1993 BG( 2/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
75

"Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej" : materiały z sesji, Kraków 7-1 0 XI 1991 / [red. Jerzy Rusek, Wiesław Witkowski i Aleksander Naumow]. 1993 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
76

Z badań nad dawną książką : studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin. 1 / [kom. red. Paulina Buchwald-Pelcowa et al.]. 1991 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
77

Książka polska w okresie zaborów : wybrane problemy metodologii i dydaktyki bibliologii, bibliotekoznawstwa i informatologii : praca zbiorowa / pod red. Marii Kocójowej. 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
78
Mendykowa, Aleksandra (1926-2000).. Dzieje książki polskiej na Śląsku / Aleksandra Mendykowa. 1991 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
79
Kocójowa, Maria (1939- ).. Krakowski świat książki doby autonomii galicyjskiej : (kształtowanie nowego modelu w latach 1867-1882) / Maria Kocójowa. 1990 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
80
Woźniczka-Paruzel, Bronisława (1949- ).. "Dzieje ojczyste dla ludu" doby romantyzmu / Bronisława Woźniczka-Paruzel. 1990 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
81
Babnis, Maria (1943- ).. Książka polska w Gdańsku w okresie zaboru pruskiego 1793-1919 / Maria Babnis. 1989 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
82
Tondel, Janusz (1946- ).. Historia książki i biblioteki : wybór źródeł. Cz. 2.1, Polska (od pocz. XIX w. do 1945 r.) / Janusz Tondel. 1989 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
83
Żbikowska-Migoń, Anna (1944- ).. Historia książki w XVIII wieku : początki bibliologii / Anna Żbikowska-Migoń. 1989 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
84
Barenbaum, Iosif Evseevič (1921-2006).. Książka w Petersburgu / Iosif Barenbaum ; przeł. Jerzy Jakubowski. 1988 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
85
Olkiewicz, Joanna. Od A do Z czyli O encyklopediach i encyklopedystach / Joanna Olkiewicz. 1988 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
86
Bieńkowska, Barbara (1934- ).. Zarys dziejów książki / Barbara Bieńkowska, Halina Chamerska ; Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy. 1987 BG( 6/ 0)
BPP( 3/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
87

Historia książki i jej funkcji społecznej : wybór tekstów naukowych dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Cz. 2 / wybór i oprac. Wacława Szelińska i Maria Konopka ; Wyż 1986 BG( 3/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
88
Tondel, Janusz (1946- ).. Historia książki i biblioteki : wybór źródeł. Cz. 1, (Do końca XVIII wieku) / Janusz Tondel. 1986 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
89
Wiercińska, Janina (1922-2003).. Sztuka i książka / Janina Wiercińska. 1986 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
90
Potkowski, Edward (1934-2017). Autor Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej / Edward Potkowski. 1984 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
91
Rous, Jan. Czeska książka na przełomie XIX i XX wieku : [Muzeum Narodowe we Wrocławiu, maj - czerwiec 1984] / [scenariusz i katalog wystawy Jan Rous ; tł. Ewa Houszka] ; Muzeum Narodowe we Wrocławiu, M 1984 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
92
Topolska-Piechowiak, Maria Barbara (1937- ).. Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku / Maria Barbara Topolska. 1984 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
93
Zawisza, Jerzy Wojciech. Panegiryczny druk okolicznościowy epoki stanisławowskiej / Jerzy Wojciech Zawisza. 1984 BG( 1/ 0)
BHU( 3/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
94
Szwejkowska, Helena (1904-1987).. Książka drukowana XV-XVIII wieku : zarys historyczny / Helena Szwejkowska. 1983 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
95
Szyndler, Bartłomiej (1938-2011). Autor I książki mają swoją historię / Bartłomiej Szyndler. 1982 BG( 5/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
96
Kosmanowa, Bogumiła (1940- ).. Książka i jej czytelnicy w dawnej Polsce / Bogumiła Kosmanowa. 1981 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
97
Szwejkowska, Helena (1904-1987).. Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku / Helena Szwejkowska. 1981 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
98
Chojecka, Ewa (1933- ).. Ilustracja polskiej książki drukowanej XVI i XVII w. / Ewa Chojecka. 1980 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
99
Deblessem, Maria. Książka dawna w zbiorach Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu / Maria Deblessem, Krystyna Lazik. 1980 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego