Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "002.2*03*"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 15 z 15 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Encyklopedia książki. T. 2, K-Z / pod redakcją Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
2

Encyklopedia książki. T. 1, Eseje, A-J / pod redakcją Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
3
Dunin-Wąsowicz, Paweł (1967- ).. Polska biblioteka widmowa : leksykon książek zmyślonych / Paweł Dunin-Wąsowicz. 2016 BG( 1/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
4
Czapnik, Grzegorz. Podręczny słownik bibliotekarza / oprac.: Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka ; przy współpr. Hanny Tadeusiewicz. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
5
Pilarczyk, Krzysztof (1953- ).. Leksykon drukarzy ksiąg hebrajskich w Polsce : z bibliografią polono-judaików w językach żydowskich : (XVI-XVIII wiek) / Krzysztof Pilarczyk ; Polska Akademia Umiejętności, Instytut Religio 2004 BG( 1/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
6
Kalisz, Barbara. Słownik wydawcy / oprac. Barbara Kalisz. 1997 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
7

Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. T. 2, N-Ż / oprac. Ewa Stępniakowa i Janina Trzcińska. 1997 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
8

Słownik języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. T. 1, A-M / oprac. Ewa Stępniakowa i Janina Trzcińska. 1997 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
9
Tomaszewski, Andrzej (1948- ). Autor Leksykon pism drukarskich / Andrzej Tomaszewski. 1996 BG( 1/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
10

Słownik encyklopedyczny terminologii języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych / red. nauk. Bożenna Bojar ; [aut.] Elżbieta Artowicz [et al.]. 1993 BG( 7/ 0)
BHU( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
11

Współczesne polskie introligatorstwo i papiernictwo : mały słownik encyklopedyczny / [red. tomu Jerzy Celma-Panek, Stefan Libiszowski]. 1986 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
12

Poligrafia : słownik techniczny angielsko-niemiecko-francusko-rosyjsko-hiszpańsko-polsko-węgiersko-słowacki / pod redakcją Wolfganga Müllera. 1980 BG( 1/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
13

Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego / komitet redakcyjny Karol Głombiowski, Bolesław Świderski, Helena Więckowska. 1976 BG( 4/ 0)
BHU( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
BIM( 1/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
14

Encyklopedia wiedzy o książce / komitet redakcyjny Aleksander Birkenmajer, Bronisław Kocowski, Jan Trzynadlowski. 1971 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
15

Encyclopedia of library and information science. 1 - / ed. Allen Kent and Harold Lancour ; ass. ed. William Z. Nasri. 1968 BG( 4/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego