Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "002.2" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 393 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Chamera-Nowak, Agnieszka (1968- ). Autor Książka a stalinizm : Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa i jego rola w kształtowaniu ruchu wydawniczo-księgarskiego 1951-1956 / Agnieszka Chamera-Nowak ; Stowar 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
2
Gmitruk, Janusz (1948- ). Autor Chłopskie oficyny spółdzielczego i obywatelskiego działania : w jubileusz siedemdziesięciolecia Ludowej Spółdzielni Wydawniczej / Janusz Gmitruk. 2019 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
3
Crane, Walter (1845-1915). Autor O zdobnictwie książek dawnych i nowych / Walter Crane ; redakcja naukowa i wstęp Katarzyna Krzak-Weiss ; redakcja naukowa tłumaczenia Ewa Kraskowska, Ewa Rajewska ; tłumaczenie Agnieszka Chł 2018 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
4
Dunin, Janusz (1931-2007). Autor Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX-XX wieku / Janusz Dunin ; opracował, wstępem poprzedził i podał do druku Jacek Ladorucki. 2018 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
5

Książka obrazkowa : leksykon. T. 1 / redakcja Małgorzata Cackowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska, Jerzy Szyłak. 2018
002.2(091) Historia książki (w ogólności)
6
Konopka, Maria (1945- ). Autor Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej (1867-1914) / Maria Konopka. 2018 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
7
Rusińska-Giertych, Halina. Autor Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie oświecenia / Halina Rusińska-Giertych. 2018 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
8
Wysocka, Justyna (romanistka). Autor Wykaz publikacji Oficyny Poetów i Malarzy 1950-2007 / Justyna Wysocka. 2018 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
9

Książka obrazkowa : wprowadzenie / redakcja Małgorzata Cackowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska, Jerzy Szyłak. 2017 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
10
Houston, Keith (1977- ).. Książka : najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski / Keith Houston ; przełożył Paweł Lipszyc. 2017 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
11

Dzieje książki i prasy : przegląd badań za lata 2013-2015 : praca zbiorowa / pod redakcją Bernardety Iwańskiej-Cieślik i Elżbiety Pokorzyńskiej przy współpracy Zdzisława Kropidłowskie 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
12

Skarbiec : 200 lat Ossolineum / wybór i opracowanie Marta Markowska. 2017 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
13

Encyklopedia książki. T. 2, K-Z / pod redakcją Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
14

Encyklopedia książki. T. 1, Eseje, A-J / pod redakcją Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
15
Dobrołęcki, Piotr (1946- ).. Rozmowy o rynku książki. 15 / rozmowy przeprowadzili: Piotr Dobrołęcki, Łukasz Gołębiewski i Paweł Waszczyk. 2016 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
16
Dunin-Wąsowicz, Paweł (1967- ).. Polska biblioteka widmowa : leksykon książek zmyślonych / Paweł Dunin-Wąsowicz. 2016 BG( 1/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
17
Hombek, Danuta (1953- ).. Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku : źródła. T. 6, Czasopisma i efemeryczne gazety warszawskie 1753-1794 / Danuta Hombek ; [tłumaczyli z języka francuskiego Mieczysław Ch 2016 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
18

Kraków - Lwów : książki XIX - XX wieku / pod redakcją Sabiny Kwiecień, Iwony Pietrzkiewicz, Ewy Wójcik. 2016 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
19

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku / pod redakcją Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego. 2016 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
20
Nieć, Grzegorz. Wtórny rynek książki w Polsce : instytucje, asortyment, uczestnicy / Grzegorz Nieć. 2016 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
21
Polaczek-Bigaj, Marta. Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch" : studium powstania, działalności i likwidacji / Marta Polaczek-Bigaj. 2016 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
22

Słownik pracowników książki polskiej : suplement 4 / pod redakcją Magdaleny Rzadkowolskiej ; zespół redakcyjny: Magdalena Rzadkowolska, Hanna Tadeusiewicz, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stow 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
23
Cave, Roderick. Historia książki : od glinianych tabliczek po e-booki / Roderick Cave i Sara Ayad ; [tłumaczenie Ewa Romkowska]. 2015 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
24
Ciszewska, Wanda (1972- ).. Skażone władzą : ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1956 / Wanda A. Ciszewska. 2015 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
25
Dobrołęcki, Piotr (1946- ).. Rozmowy o rynku książki. 14 / rozmowy przeprowadzili Piotr Dobrołęcki, Kuba Frołow, Jarosław Górski, Ewa Tenderenda-Ożóg, Paweł Waszczyk. 2015 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
26
Gębołyś, Zdzisław (1961- ).. Bibliografia druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 roku / Zdzisław Gębołyś. 2015 BG( 2/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
27
Gwioździk, Jolanta. Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku / Jolanta Gwioździk. 2015 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
28

Na co dzień i od święta : książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku / redakcja naukowa Agnieszka Chamera-Nowak, Dariusz Jarosz ; Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Wydzi 2015 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
29
Jędrych, Alicja. Polskie serie literackie w XIX wieku : spis chronologiczny / Alicja Jędrych. 2015
002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
30
Muszkowski, Jan (1882-1953).. Życie książki / Jan Muszkowski ; w opracowaniu Grzegorza Czapnika i Zbigniewa Gruszki ; ze wstępem Hanny Tadeusiewicz ; Uniwersytet Łódzki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
31

Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi / pod redakcją Anny Tokarskiej. 2015 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
32

Jan Muszkowski - ludzie, epoka, książki : tradycje i kontynuacje / red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki ; Uniwersytet Łódzki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
33
Degen, Dorota. Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944-1959 / Dorota Degen. 2014 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
34

Rozmowy o rynku książki. 13 / rozmowy przeprowadzili Piotr Dobrołęcki [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
35
Febvre, Lucien (1878-1956).. Narodziny książki / Lucien Febvre, Henri-Jean Martin ; przekł. Anna Kocot, Maria Wodzyńska-Walicka ; posł. Paweł Rodak. 2014 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
36
Jamróz-Stolarska, Elżbieta. Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989 : produkcja wydawnicza i ukształtowanie edytorskie / Elżbieta Jamróz-Stolarska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
37

Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku / pod red. Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego. 2014 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
38

Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku / pod red. Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego. 2014 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
39

Utopia ideału : filologia, typografia, nowe media / pod red. Justyny Staroń. 2014
002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
40
Wagner, Arkadiusz (1976- ).. By chronić i zdobić : o oprawach, superekslibrisach i ekslibrisach w Bibliotece Polskiej w Paryżu / Arkadiusz Wagner. 2014 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
41

Książka i prasa w kulturze / red. Katarzyna Domańska, Bernadeta Iwańska-Cieślik. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
42
Dróżdż, Andrzej (1954- ).. Epitafia i wyrocznie : szkice o początkach pisma i książki w starożytnej Grecji / Andrzej Dróżdż. 2013 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
43
Imańska, Iwona (1958- ).. "Per medium auctionis" : aukcje książek w Rzeczypospolitej (XVII-XVIII w.) / Iwona Imańska. 2013 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
44
Moskal, Tomasz (1972- ).. Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku / Tomasz Moskal ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Historii Kościoła i Patro 2013 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
45

Przyszłość książki / red. Geoffrey Nunberg ; tł. Joanna Rzepa, Alicja Szatkowska. 2013 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
46
Przybysz-Stawska, Magdalena (1974- ).. Książka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku / Magdalena Przybysz-Stawska. 2013 BG( 2/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
47
Sadowska, Jadwiga (1952- ).. Książki i czasopisma w Polsce w świetle liczb (1990-2010) / Jadwiga Sadowska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
48
Sadowska, Jadwiga (1952- ).. Książki i czasopisma w Polsce w świetle liczb (1990-2010) / Jadwiga Sadowska. 2013 BG( 2/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
49

Libri Recogniti : nowe inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Finlandii = novye inspiracii dlâ issledovanij pol’skih staropečatnyh izda 2013 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
50
Skrzypczak, Andrzej. Ruch wydawniczy we Lwowie w latach 1929-1939 / Andrzej Skrzypczak. 2013 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
51
Doŭnar, Larysa Ìosìfaŭna. Gistoryâ belaruskaj knigi / L. Ì Doŭnar ; Mìnìstèrstva kul’tury Rèspublìkì Belarus’, Belaruskì dzâržaŭny unìversìtèt kul’tury ì mastactvaŭ. 2012 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
52

Kultura, historia, książka : zbiór studiów / red. Anna Dymmel, Bożena Rejakowa. 2012 BG( 2/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
53

Studia i rozprawy bibliologiczne / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, Katarzyny Tałuć. 2012 BG( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
54
Mitchell, Michael (1939- ).. Typografia książki : podręcznik projektanta / Michael Mitchell, Susan Wightman ; przeł. Dorota Dziewońska. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
55
Narbutowicz, Przemysław. Sprzedać książkę po okładce : techniki perswazji na okładkach książek literackich wydawanych w Polsce / Przemysław Narbutowicz. 2012 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
56
Pietrzyk, Mirosław. Drukarstwo inoworocławskie w XIX-XX wieku / Mirosław Pietrzyk ; [zdjęcia Sebastian Klóska et al.]. 2012
002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
57

Rozmowy o rynku książki. 11 / rozmowy przeprowadzili Paweł Waszczyk [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
58
Czapnik, Grzegorz. Podręczny słownik bibliotekarza / oprac.: Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka ; przy współpr. Hanny Tadeusiewicz. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
59
Fałkowski, Mateusz. Biznes patriotyczny : historia Wydawnictwa CDN / Mateusz Fałkowski. 2011 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
60
Koredczuk, Bożena. Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury książki (1815-1915) / Bożena Koredczuk. 2011 BG( 2/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
61
Łakomy, Agnieszka. Polska książka na obczyźnie : Niemcy Zachodnie 1945-1950 / Agnieszka Łakomy ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
62
Śliwerski, Wojciech. Wydawcy gorszego boga : Harcerska Oficyna Wydawnicza w Krakowie : czasy - ludzie - wydarzenia : 1988-1992 / Wojciech Śliwerski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
63
Sowiński, Paweł (1974- ).. Zakazana książka : uczestnicy drugiego obiegu 1977-1989 / Paweł Sowiński. 2011 BG( 2/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
64

The Collection of Polish Book Art from the 20th to the 21st Century : the Collection of Book Art Museum in Lodz/ supervising ed. Masayuki Tanaka ; ed. Michiyo Honjo, Yuichi Sawada ; phot. Jun Sanb 2011 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
65
Tschichold, Jan (1902-1974).. Nowa typografia : podręcznik dla tworzących w duchu współczesności / Jan Tschichold ; [tł. Eliza Borg]. 2011 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
66

Dwudziestolecie wolnego rynku książki w Polsce (1989-2009) / red. Piotr Dobrołęcki. 2010 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
67
Jarosz, Dariusz (1959- ).. Dzieje książki w Polsce 1944-1989 : wybór źródeł / Dariusz Jarosz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
68

Privilegia typographica polonorum : polskie przywileje drukarskie 1493-1793 / oprac. i wyd. Maria Juda. 2010 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
69
Kondek, Stanisław Adam (1949-2008).. Zagadnienia wydawnicze i księgarskie : skrypt / Stanisław Adam Kondek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
70
Święcki, Cezary K. (1961- ).. Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej : X-XII wiek / Cezary K. Święcki. 2010 BG( 3/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
71
Dróżdż, Andrzej (1954- ).. Od liber mundi do hipertekstu : książka w świecie utopii / Andrzej Dróżdż ; wstęp Ewa Kosowska. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
72
Góralska, Małgorzata. Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie / Małgorzata Góralska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
73
Helman-Ważny, Agnieszka (1974- ).. Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych / Agnieszka Helman-Ważny. 2009 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
74
Laskowska, Jolanta. Ruch wydawniczy w Trójmieście po II wojnie światowej (1945-1989) / Jolanta Laskowska. 2009 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
75
Polak, Wojciech (1962- ).. Wydawnictwo "Alternatywy" : z dziejów gdańskiej poligrafii podziemnej : "A" / Wojciech Polak. 2009 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
76
Bringhurst, Robert (1946- ).. Elementarz stylu w typografii / Robert Bringhurst ; przeł. Dorota Dziewońska. 2008 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
77

Rozmowy o rynku książki. 7 / rozmowy przeprowadzili Kuba Frołow [et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
78
Klukowski, Bogdan (1939- ).. Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce : publikacja przygotowana z okazji stulecia powstania Związku Księgarzy Polskich / Bogdan Klukowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
79

Z książką przez życie / pod red. Antoniego Krawczyka. 2008 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
80

Poemat papirusu z Derveni : wprowadzenie, rekonstrukcje i komentarz / red. Jan Łazicki, Maria Nowak, Katarzyna Pietruczuk ; tł. i koment. Wojciech Harla [et al.] ; Koło Starożytnicze przy MISH 2008 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
81
Świderkówna, Anna (1925-2008).. Książka się rozwija / Anna Świderkówna, Maria Nowicka. 2008 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
82
Cubrzyńska-Leonarczyk, Maria. Dziedzictwo Unii Brzeskiej : z dziejów oficyny wydawniczej OO Bazylianów w Supraślu (1695-1803) / Maria Cubrzyńska-Leonarczyk. 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
83
Gruca, Anna (1954- ).. Nakładem własnym... : autorzy jako wydawcy swoich prac w Krakowie w dobie autonomii galicyjskiej / Anna Gruca. 2007 BG( 2/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
84

Książka ponad podziałami / pod red. Antoniego Krawczyka. 2007 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
85

Maria Dembowska : w kręgu bibliografii, bibliotekarstwa i informacji naukowej : księga jubileuszowa w 70-lecie pracy zawodowej / pod red. Jadwigi Sadowskiej ; Biblioteka Narodowa. 2007 BG( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
86
Urbaniak, Wiesław. Komputerowe wspomaganie poligrafii : teoria, praktyka, przegląd oprogramowania / Wiesław Urbaniak, Roman Woźniak. 2007 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
87
Bańkowska-Bober, Krystyna. Statystyka wydawnictw w Polsce : historia, metodyka i organizacja / Krystyna Bańkowska-Bober ; Biblioteka Narodowa. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
88
Dróżdż, Andrzej (1954- ).. Książka w świecie utopii / Andrzej Dróżdż. 2006 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
89

W kręgu sztuki edytorskiej : materiały z III Ogólnopolskich Warsztatów Młodych Edytorów Kazimierz Dolny, 18-20 listopada 2005 / pod red. Diany Gajc i Kingi Nepelskiej. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
90
Kempa, Tomasz (1969- ).. Akademia i Drukarnia Ostrogska / Tomasz Kempa. 2006 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
91
Krzak-Weiss, Katarzyna. Polskie sygnety drukarskie od XV do połowy XVII wieku / Katarzyna Krzak-Weiss. 2006 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
92
Lūžys, Sigitas. Knyga per amžius : senosios knygos ekspozicija / Lūžys Sigitas. 2006 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
93
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Książki (8 ; 2006-2008 ; Łódź etc.). 8 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Książki Czas = International Book Art Festival / [red. Hanna Kocańda-Kołodziejczyk ; tł. Radosław Nowakowski]. 2006 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
94

Serie wydawnicze dokumentów dyplomatycznych w zbiorach bibliotek polskich : informator / [red. Teresa Mikulska] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. 2006 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
95
Olczak-Kardas, Monika. "Nasza Księgarnia" na łamach "Głosu Nauczycielskiego" : wybór źródeł za lata 1921-1939 / Monika Olczak-Kardas ; Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Akademii Świętokrzyskiej im. J 2006 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
96

Książka na przełomie średniowiecza i odrodzenia : materiały z sesji : Pałac Działyńskich, Biblioteka Kórnicka PAN 08.-10.06.2006 / [red. Małgorzata Anna Quinkenstein]. 2006 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
97
Stonienė, Vanda (1932- ).. Lietuvos knyga ir visuomenė : nuo spaudos draudimo iki nepriklausomybės atkūrimo (1864-1990) / Vanda Stonienė. 2006 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
98
Bieńkowska, Barbara (1934- ). Autor Książka na przestrzeni dziejów / Barbara Bieńkowska przy współpracy Elżbiety Maruszak. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
99
Buchwald-Pelcowa, Paulina (1934- ).. Historia literatury i historia książki : studia nad książką i literaturą od średniowiecza po wiek XVIII / Paulina Buchwald-Pelcowa. 2005 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego