Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "002" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 492 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Chamera-Nowak, Agnieszka (1968- ). Autor Książka a stalinizm : Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa i jego rola w kształtowaniu ruchu wydawniczo-księgarskiego 1951-1956 / Agnieszka Chamera-Nowak ; Stowar 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
2

W świecie bibliologii i informatologii : księga dedykowana profesor Bronisławie Woźniczce-Paruzel w 70. rocznicę urodzin : praca zbiorowa / pod redakcją Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej, 2019 BG( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
3
Cisło, Anna (językoznawstwo). Autor Odrodzenie irlandzkiej książki etnicznej i jej rola w kształtowaniu kultury nowego państwa / Anna Cisło. 2018 BG( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
4
Crane, Walter (1845-1915). Autor O zdobnictwie książek dawnych i nowych / Walter Crane ; redakcja naukowa i wstęp Katarzyna Krzak-Weiss ; redakcja naukowa tłumaczenia Ewa Kraskowska, Ewa Rajewska ; tłumaczenie Agnieszka Chł 2018 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
5
Dunin, Janusz (1931-2007). Autor Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX-XX wieku / Janusz Dunin ; opracował, wstępem poprzedził i podał do druku Jacek Ladorucki. 2018 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
6

Książka obrazkowa : leksykon. T. 1 / redakcja Małgorzata Cackowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska, Jerzy Szyłak. 2018
002.2(091) Historia książki (w ogólności)
7
Konopka, Maria (1945- ). Autor Polski rynek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej (1867-1914) / Maria Konopka. 2018 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
8

Kultura książki w humanistyce współczesnej / pod redakcją Bożeny Koredczuk i Kamili Augustyn ; tłumaczenie artykułu z języka słowackiego Bartosz Juszczak. 2018 BG( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
9
Rusińska-Giertych, Halina. Autor Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie oświecenia / Halina Rusińska-Giertych. 2018 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
10
Wysocka, Justyna (romanistka). Autor Wykaz publikacji Oficyny Poetów i Malarzy 1950-2007 / Justyna Wysocka. 2018 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
11

Książka obrazkowa : wprowadzenie / redakcja Małgorzata Cackowska, Hanna Dymel-Trzebiatowska, Jerzy Szyłak. 2017 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
12
Houston, Keith (1977- ).. Książka : najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski / Keith Houston ; przełożył Paweł Lipszyc. 2017 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
13

Dzieje książki i prasy : przegląd badań za lata 2013-2015 : praca zbiorowa / pod redakcją Bernardety Iwańskiej-Cieślik i Elżbiety Pokorzyńskiej przy współpracy Zdzisława Kropidłowskie 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
14
Łubocki, Jakub Maciej. Autor Okładka jako część dokumentu na przykładzie płyty gramofonowej w ujęciu bibliologicznym = Cover as a part of document by example on gramophone record in bibliological perspective / Jakub Ma 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
15

Skarbiec : 200 lat Ossolineum / wybór i opracowanie Marta Markowska. 2017 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
16

Kultura książki i informacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek / pod redakcją Arkadiusza Pulikowskiego. 2017 BG( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
17

Encyklopedia książki. T. 2, K-Z / pod redakcją Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
18

Encyklopedia książki. T. 1, Eseje, A-J / pod redakcją Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat. 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
19
Dobrołęcki, Piotr (1946- ).. Rozmowy o rynku książki. 15 / rozmowy przeprowadzili: Piotr Dobrołęcki, Łukasz Gołębiewski i Paweł Waszczyk. 2016 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
20
Dunin-Wąsowicz, Paweł (1967- ).. Polska biblioteka widmowa : leksykon książek zmyślonych / Paweł Dunin-Wąsowicz. 2016 BG( 1/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
21

Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników / pod redakcją Małgorzaty Góralskiej i Agnieszki Wandel. 2016 BG( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
22
Hombek, Danuta (1953- ).. Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku : źródła. T. 6, Czasopisma i efemeryczne gazety warszawskie 1753-1794 / Danuta Hombek ; [tłumaczyli z języka francuskiego Mieczysław Ch 2016 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
23

Książka i technologie / redakcja naukowa: Dariusz Kuźmina, Mikołaj Ochmański ; Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. O 2016 BG( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
24

Kraków - Lwów : książki XIX - XX wieku / pod redakcją Sabiny Kwiecień, Iwony Pietrzkiewicz, Ewy Wójcik. 2016 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
25

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku / pod redakcją Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego. 2016 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
26
Nieć, Grzegorz. Wtórny rynek książki w Polsce : instytucje, asortyment, uczestnicy / Grzegorz Nieć. 2016 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
27
Polaczek-Bigaj, Marta. Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa-Książka-Ruch" : studium powstania, działalności i likwidacji / Marta Polaczek-Bigaj. 2016 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
28

Słownik pracowników książki polskiej : suplement 4 / pod redakcją Magdaleny Rzadkowolskiej ; zespół redakcyjny: Magdalena Rzadkowolska, Hanna Tadeusiewicz, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stow 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
29
Cave, Roderick. Historia książki : od glinianych tabliczek po e-booki / Roderick Cave i Sara Ayad ; [tłumaczenie Ewa Romkowska]. 2015 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
30
Ciszewska, Wanda (1972- ).. Skażone władzą : ruch wydawniczo-księgarski na Kujawach i Pomorzu w latach 1945-1956 / Wanda A. Ciszewska. 2015 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
31
Dobrołęcki, Piotr (1946- ).. Rozmowy o rynku książki. 14 / rozmowy przeprowadzili Piotr Dobrołęcki, Kuba Frołow, Jarosław Górski, Ewa Tenderenda-Ożóg, Paweł Waszczyk. 2015 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
32
Gębołyś, Zdzisław (1961- ).. Bibliografia druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 roku / Zdzisław Gębołyś. 2015 BG( 2/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
33

Teoretyczne zagadnienia bibliologii i informatologii : studia i szkice / pod redakcją Elżbiety Gondek. 2015 BG( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
34
Gwioździk, Jolanta. Kultura pisma i książki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku / Jolanta Gwioździk. 2015 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
35

Na co dzień i od święta : książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku / redakcja naukowa Agnieszka Chamera-Nowak, Dariusz Jarosz ; Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Wydzi 2015 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
36
Jędrych, Alicja. Polskie serie literackie w XIX wieku : spis chronologiczny / Alicja Jędrych. 2015
002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
37

Kronika Państwowego Instytutu Książki (1945-1949) / wstęp, przypisy i opracowanie Małgorzata Korczyńska-Derkacz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
38
Muszkowski, Jan (1882-1953).. Życie książki / Jan Muszkowski ; w opracowaniu Grzegorza Czapnika i Zbigniewa Gruszki ; ze wstępem Hanny Tadeusiewicz ; Uniwersytet Łódzki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
39

Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi / pod redakcją Anny Tokarskiej. 2015 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
40

Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje / red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
41

Jan Muszkowski - ludzie, epoka, książki : tradycje i kontynuacje / red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki ; Uniwersytet Łódzki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
42
Degen, Dorota. Polityka wydawnicza w sferze nauki w latach 1944-1959 / Dorota Degen. 2014 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
43

Rozmowy o rynku książki. 13 / rozmowy przeprowadzili Piotr Dobrołęcki [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
44
Febvre, Lucien (1878-1956).. Narodziny książki / Lucien Febvre, Henri-Jean Martin ; przekł. Anna Kocot, Maria Wodzyńska-Walicka ; posł. Paweł Rodak. 2014 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
45
Jamróz-Stolarska, Elżbieta. Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989 : produkcja wydawnicza i ukształtowanie edytorskie / Elżbieta Jamróz-Stolarska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
46

Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XIX i początkach XX wieku / pod red. Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego. 2014 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
47

Działalność instytucji wydawniczych na rzecz oświaty i edukacji w XX i pierwszych latach XXI wieku / pod red. Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego. 2014 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
48

Utopia ideału : filologia, typografia, nowe media / pod red. Justyny Staroń. 2014
002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
49
Wagner, Arkadiusz (1976- ).. By chronić i zdobić : o oprawach, superekslibrisach i ekslibrisach w Bibliotece Polskiej w Paryżu / Arkadiusz Wagner. 2014 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
50

Książka i prasa w kulturze / red. Katarzyna Domańska, Bernadeta Iwańska-Cieślik. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
51
Dróżdż, Andrzej (1954- ).. Epitafia i wyrocznie : szkice o początkach pisma i książki w starożytnej Grecji / Andrzej Dróżdż. 2013 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
52
Imańska, Iwona (1958- ).. "Per medium auctionis" : aukcje książek w Rzeczypospolitej (XVII-XVIII w.) / Iwona Imańska. 2013 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
53
Klukowski, Bogdan (1939- ).. Audiobooki w kraju i na świecie : poradnik / Bogdan Klukowski. 2013 BG( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
54
Moskal, Tomasz (1972- ).. Książka w kulturze sandomierskiego środowiska kolegiackiego do 1818 roku / Tomasz Moskal ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Instytut Historii Kościoła i Patro 2013 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
55

Przyszłość książki / red. Geoffrey Nunberg ; tł. Joanna Rzepa, Alicja Szatkowska. 2013 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
56
Przybysz-Stawska, Magdalena (1974- ).. Książka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku / Magdalena Przybysz-Stawska. 2013 BG( 2/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
57
Roman, Wanda Krystyna. Współczesna kultura dokumentacyjna / Wanda Krystyna Roman. 2013 BG( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
58
Sadowska, Jadwiga (1952- ).. Książki i czasopisma w Polsce w świetle liczb (1990-2010) / Jadwiga Sadowska. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
59
Sadowska, Jadwiga (1952- ).. Książki i czasopisma w Polsce w świetle liczb (1990-2010) / Jadwiga Sadowska. 2013 BG( 2/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
60

Libri Recogniti : nowe inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy, Litwy i Finlandii = novye inspiracii dlâ issledovanij pol’skih staropečatnyh izda 2013 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
61
Skrzypczak, Andrzej. Ruch wydawniczy we Lwowie w latach 1929-1939 / Andrzej Skrzypczak. 2013 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
62

Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki polskiej / pod red. Marii Czyżewskiej. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
63
Doŭnar, Larysa Ìosìfaŭna. Gistoryâ belaruskaj knigi / L. Ì Doŭnar ; Mìnìstèrstva kul’tury Rèspublìkì Belarus’, Belaruskì dzâržaŭny unìversìtèt kul’tury ì mastactvaŭ. 2012 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
64

Kultura, historia, książka : zbiór studiów / red. Anna Dymmel, Bożena Rejakowa. 2012 BG( 2/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
65

Studia i rozprawy bibliologiczne / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, Katarzyny Tałuć. 2012 BG( 1/ 0)

002.2:929 Bibliologia, nauka o książce - słowniki i leksykony biograficzne, biografie pracown
66
Mitchell, Michael (1939- ).. Typografia książki : podręcznik projektanta / Michael Mitchell, Susan Wightman ; przeł. Dorota Dziewońska. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
67
Narbutowicz, Przemysław. Sprzedać książkę po okładce : techniki perswazji na okładkach książek literackich wydawanych w Polsce / Przemysław Narbutowicz. 2012 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
68
Pietrzyk, Mirosław. Drukarstwo inoworocławskie w XIX-XX wieku / Mirosław Pietrzyk ; [zdjęcia Sebastian Klóska et al.]. 2012
002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
69

Między księgami / pod red. Marii Barłowskiej i Marzeny Walińskiej. 2012 BG( 2/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
70

Rozmowy o rynku książki. 11 / rozmowy przeprowadzili Paweł Waszczyk [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
71
Żukowska, Aldona. Audiobooki w bibliotece / Aldona Żukowska. 2012 BG( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
72
Czapnik, Grzegorz. Podręczny słownik bibliotekarza / oprac.: Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka ; przy współpr. Hanny Tadeusiewicz. 2011 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

002.2(03) Książka w ogólności, bibliologia, nauka o książce - encyklopedie, słowniki ency
73
Fałkowski, Mateusz. Biznes patriotyczny : historia Wydawnictwa CDN / Mateusz Fałkowski. 2011 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
74
Korczyńska-Derkacz, Małgorzata. Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce / Małgorzata Korczyńska-Derkacz. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
75
Koredczuk, Bożena. Udział inteligencji prawniczej Królestwa Polskiego w kształtowaniu kultury książki (1815-1915) / Bożena Koredczuk. 2011 BG( 2/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
76

Lublin a książka. Cz. 2, Centrum i peryferie : materiały z konferencji naukowej z okazji 35-lecia studiów bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej / pod red. Antoniego Kr 2011 BG( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
77
Łakomy, Agnieszka. Polska książka na obczyźnie : Niemcy Zachodnie 1945-1950 / Agnieszka Łakomy ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
78
Śliwerski, Wojciech. Wydawcy gorszego boga : Harcerska Oficyna Wydawnicza w Krakowie : czasy - ludzie - wydarzenia : 1988-1992 / Wojciech Śliwerski. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
79
Sowiński, Paweł (1974- ).. Zakazana książka : uczestnicy drugiego obiegu 1977-1989 / Paweł Sowiński. 2011 BG( 2/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
80

The Collection of Polish Book Art from the 20th to the 21st Century : the Collection of Book Art Museum in Lodz/ supervising ed. Masayuki Tanaka ; ed. Michiyo Honjo, Yuichi Sawada ; phot. Jun Sanb 2011 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
81
Tschichold, Jan (1902-1974).. Nowa typografia : podręcznik dla tworzących w duchu współczesności / Jan Tschichold ; [tł. Eliza Borg]. 2011 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
82

Książka zawsze obecna : prace ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Migoniowi / [kom. red. Barbara Bieńkowska et al.]. 2010 BG( 2/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
83
Carrière, Jean-Claude (1931- ).. Nie myśl, że książki znikną / Jean-Claude Carrière, Umberto Eco ; wywiad przeprowadził Jean-Philippe de Tonnac ; przeł. Jan Kortas. 2010 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
84

Dwudziestolecie wolnego rynku książki w Polsce (1989-2009) / red. Piotr Dobrołęcki. 2010 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
85
Jarosz, Dariusz (1959- ).. Dzieje książki w Polsce 1944-1989 : wybór źródeł / Dariusz Jarosz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
86

Privilegia typographica polonorum : polskie przywileje drukarskie 1493-1793 / oprac. i wyd. Maria Juda. 2010 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
87
Kondek, Stanisław Adam (1949-2008).. Zagadnienia wydawnicze i księgarskie : skrypt / Stanisław Adam Kondek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
88
Święcki, Cezary K. (1961- ).. Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej : X-XII wiek / Cezary K. Święcki. 2010 BG( 3/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
89

Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej : przeobrażenia bibliologii polskiej : na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu / pod red. Doroty Dege 2009 BG( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
90
Dróżdż, Andrzej (1954- ).. Od liber mundi do hipertekstu : książka w świecie utopii / Andrzej Dróżdż ; wstęp Ewa Kosowska. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
91
Gołębiewski, Łukasz (1971- ).. E-książka / book : szerokopasmowa kultura / Łukasz Gołębiewski. 2009 BG( 2/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
92
Góralska, Małgorzata. Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie / Małgorzata Góralska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
93
Helman-Ważny, Agnieszka (1974- ).. Sztuka tybetańskich ksiąg klasztornych / Agnieszka Helman-Ważny. 2009 BG( 1/ 0)

002.2(091) Historia książki (w ogólności)
94

Przestrzeń informacyjna książki / red. Jadwiga Konieczna, Stanisława Kurek-Kokocińska, Hanna Tadeusiewicz ; przy współpr. Rafała Kępy i Magdaleny Przybysz-Stawskiej. 2009 BG( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
95

Pasja książki : studia poświęcone pamięci profesora Janusza Dunina / praca zbiorowa pod red. Jacka Ladoruckiego i Magdaleny Rzadkowolskiej. 2009 BG( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
96
Laskowska, Jolanta. Ruch wydawniczy w Trójmieście po II wojnie światowej (1945-1989) / Jolanta Laskowska. 2009 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
97

Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej / pod red. Krzysztofa Migonia i Marty Skalskiej-Zlat. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

002 Dokumentacja. Bibliologia. Nauka o książce. Produkcja piśmiennicza w ogólności. Ośrodk
98
Polak, Wojciech (1962- ).. Wydawnictwo "Alternatywy" : z dziejów gdańskiej poligrafii podziemnej : "A" / Wojciech Polak. 2009 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo
99
Bringhurst, Robert (1946- ).. Elementarz stylu w typografii / Robert Bringhurst ; przeł. Dorota Dziewońska. 2008 BG( 1/ 0)

002.2:655 Przemysł poligraficzny. Działalność wydawnicza. Drukarstwo. Księgarstwo

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego