Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "001:016"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 7 z 7 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Ukazatel’ terminologičeskih dissertacij : spravočnoe posobie / S. V. Grinev-Grinevič [et al.] ; Rossijskoe terminologiičeskoe obŝestvo (Rossterm). 2006 BG( 1/ 0)

001:016 Nauka i wiedza w ogólności - bibliografie
2
Supruniuk, Anna (1962- ).. Bibliografia prac i publikacji Towarzystwa Naukowego w Toruniu za lata 1961-1999 / Anna Supruniuk ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2000 BG( 1/ 0)

001:016 Nauka i wiedza w ogólności - bibliografie
3
Górny, Mirosław. Naukowe wydawnictwa ciągłe jako obiekt badań biblio-, nauko- i informetrycznych : wybór piśmiennictwa za lata 1973-1994 / Mirosław Górny, Piotr Nowak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. In 1996 BG( 2/ 0)

001:016 Nauka i wiedza w ogólności - bibliografie
4
Dydowicz, Janina (1930-2003).. Bibliografia piśmiennictwa polskiego : metodologia nauk, 1986-1990 = Bibliography of the Polish literature : methodology of sciences, 1986-1990 / [oprac. i red. Janina Dydowiczowa, Halina Ganińs 1992 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

001:016 Nauka i wiedza w ogólności - bibliografie
5
Barteczko, Ewa. Polskie wydawnictwa informacyjne 1945-1981 / Ewa Barteczko, Joanna Jarzyńska. 1985 BG( 5/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

001:016 Nauka i wiedza w ogólności - bibliografie
6
Sawoniak, Henryk (1912-2003).. Międzynarodowa bibliografia bibliografii z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych 1945-1978 / Henryk Sawoniak. 1985 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)

001:016 Nauka i wiedza w ogólności - bibliografie
7
Tittenbrun, Krystyna (1930-2018).. Polskie piśmiennictwo terminologiczne z zakresu informacji naukowej i dziedzin pokrewnych : bibliografia adnotowana 1945-1978 / Krystyna Tittenbrun. 1981 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001:016 Nauka i wiedza w ogólności - bibliografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego