Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "001.102-048.44" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 18 z 18 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Stemposz, Ewa. Zarys metodyki wspierającej naukę projektowania systemów informacyjnych / Ewa Stemposz, Andrzej Jodłowski, Alina Stasiecka ; Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. 2013 BG( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
2

Rozwiązania organizacyjne zapewniające trwałość systemu informacji naukowo-technicznej : praca zbiorowa / red. nauk. Jerzy Kisielnicki, Małgorzata Gałązka-Sobotka. 2012 BG( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
3
Kisilowska, Małgorzata. Modelowanie rozległych systemów informacyjnych : zdrowie i kultura / Małgorzata Kisilowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
4
Kubik, Tomasz. Autor GIS : rozwiązania sieciowe / Tomasz Kubik. 2009 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
5

GIS : teoria i praktyka / Paul A. Longley [et al.] ; red. nauk. Artur Magnuszewski ; przekł. z ang. Maciej Lenartowicz [et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
6

Informacja mobilna w nauce i gospodarce / [pod red. Piotra Gawrysiaka i Katarzyny Materskiej]. 2007 BG( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
7
Gotlib, Dariusz. GIS : obszary zastosowań / Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BIO( 2/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
8

Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
9

Systemy informatyczne organizacji wirtualnych : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Pańkowskiej i Henryka Sroki ; [poszczególne rozdz. oprac. Celina Olszak et al]. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
10
Petzel, Jacek. Informatyka prawnicza : zagadnienia teorii i praktyki / Jacek Petzel ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
11

Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne : materiały konferencyjne / pod red. Czesława Daniłowicza. 1998 BG( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
12
Artowicz, Elżbieta ( -2012).. Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym : zagadnienia relewancji / Elżbieta Artowicz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 1997 BG( 5/ 1)
BPP( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
13
Urbański, Jacek (1953- ).. Zrozumieć GIS : analiza informacji przestrzennej / Jacek Urbański. 1997 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
14
Maršakova-Šajkevič, Irina Vladimirovna (1941- ).. Bibliometryczna analiza współczesnej nauki / Irena Marszakowa-Szajkiewicz. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
15
Daniłowicz, Czesław (1942- ).. Modele systemów wyszukiwania informacji uwzględniające preferencje użytkowników końcowych / Czesław Daniłowicz. 1992 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
16
O’Leary, Timothy J. (1947- ).. Computers and information systems / T. J. O’Leary, Brian K. Williams. 1989 BG( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
17
Sokalski, Andrzej. System INIS / Andrzej Sokalski. 1982 BPP( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
18

Metody pracy nad terminologią i językiem w publikacjach naukowo-technicznych / [red. nacz. Marian Kloza]. 1979 BG( 2/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego