Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "001.102" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 101 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Janiak, Małgorzata. Autor Kolekcje cyfrowe: wizualizacje konstruktów / Małgorzata Janiak. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
2
Czerwiński, Adam. Autor Ocena jakości informacji w Internecie / Adam Czerwiński, Marcin Krzesaj. 2018 BG( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
3
Pulikowski, Arkadiusz. Autor Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej : strategie i interakcje / Arkadiusz Pulikowski. 2018 BG( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
4
Frączek, Renata. Autor Upowszechnianie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych : analiza bibliometryczna na przykładzie nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki / Renata Fr 2017 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
5

Wizualizacja informacji w humanistyce / pod redakcją Małgorzaty Kowalskiej i Veslavy Osińskiej. 2017 BG( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
6

Nauka o informacji / pod redakcją Wiesława Babika ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2016 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
7
Kisilowska, Małgorzata. Kultura informacji / Małgorzata Kisilowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
8

Nauka o informacji w okresie zmian : informatologia i humanistyka cyfrowa : praca zbiorowa / pod redakcją Barbary Sosińskiej-Kalaty przy udziale Marii Przastek-Samokowej i Zuzanny Wiorogórskiej 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
9

Zawód infobroker : polski rynek informacji / redakcja naukowa Sabina Cisek, Aneta Januszko-Szakiel. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
10
Provost, Foster (1964- ). Autor Analiza danych w biznesie / Foster Provost, Tom Fawcett ; tłumaczenie: Leszek Sielicki. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
11
Babik, Wiesław (1956- ).. Ekologia informacji / Wiesław Babik. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
12

Nauka o informacji w okresie zmian : koncepcje, metody, badania, praktyki : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty przy udziale Marii Przastek-Samokowej i Zuzanny Wiorogórskiej ; St 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
13
Batorowska, Hanna. Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej : rozważania o dojrzałości informacyjnej / Hanna Batorowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
14

Nauka o informacji w okresie zmian : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro przy współpr. Mariusza Luterka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
15
Hetmański, Marek. Epistemologia informacji / Marek Hetmański. 2013 BG( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
16
Mierzecka, Anna. Badania zachowań informacyjnych / Anna Mierzecka-Szczepańska. 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
17
Stemposz, Ewa. Zarys metodyki wspierającej naukę projektowania systemów informacyjnych / Ewa Stemposz, Andrzej Jodłowski, Alina Stasiecka ; Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych. 2013 BG( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
18

Rola ośrodków informacji naukowej bibliotek naukowych w nabywaniu i kształtowaniu umiejętności informacyjnych : materiały z sesji środowiskowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Un 2013 BG( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
19
Jasiewicz, Justyna. Kompetencje informacyjne młodzieży : analiza - stan faktyczny - kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Justyna Jasiewicz. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
20

Rozwiązania organizacyjne zapewniające trwałość systemu informacji naukowo-technicznej : praca zbiorowa / red. nauk. Jerzy Kisielnicki, Małgorzata Gałązka-Sobotka. 2012 BG( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
21
Liedel, Krzysztof (1969-2021).. Analiza informacji : teoria i praktyka / Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
22

Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
23
Kalińska, Anna. Informacja biznesowa w internecie / Anna Kalińska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
24
Janiak, Małgorzata. Informacja naukowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : dynamika zmian w świetle piśmiennictwa / Małgorzata Janiak. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
25

Potrzeby informacyjne Polonii / [red. tomu: Dariusz Kuźmina, Iwona Pugacewicz ; tł. Maria Rodowicz, we współpr. z Gerard Guillaume] ; Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych U 2010 BG( 1/ 1)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
26

MedLibTrain : zostań lepszym nauczycielem kompetencji informacyjnych : przewodnik nie tylko dla bibliotekarzy medycznych / pod red. Barbary Niedźwiedzkiej i Irene Hunskår. 2010 BG( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
27

Jaka informacja? / red.: Leon Dyczewski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Socjologii. Katedra Socjologii Kultury ; Fundacja "Centrum Europejskie Natolin" ; [Instytut Dzienn 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
28

Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
29
Kisilowska, Małgorzata. Modelowanie rozległych systemów informacyjnych : zdrowie i kultura / Małgorzata Kisilowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
30
Kubik, Tomasz. Autor GIS : rozwiązania sieciowe / Tomasz Kubik. 2009 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
31
Sapa, Remigiusz (1967- ).. Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji / Remigiusz Sapa. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
32
Kryszczuk, Maciej D. Konceptualizacja i metody pomiaru pracowników sektora informacyjnego / Maciej D. Kryszczuk. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
33

GIS : teoria i praktyka / Paul A. Longley [et al.] ; red. nauk. Artur Magnuszewski ; przekł. z ang. Maciej Lenartowicz [et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
34

Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Materskiej, Ewy Chuchro i Barbary Sosińskiej-Kalaty ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
35

Zarządzanie informacją w nauce / pod red. Diany Pietruch-Reizes. 2008 BG( 3/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
36

Informacja mobilna w nauce i gospodarce / [pod red. Piotra Gawrysiaka i Katarzyny Materskiej]. 2007 BG( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
37

Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych : prace dedykowane Profesor Barbarze Stefaniak / pod red. Elżbiety Gondek i Diany Pietruch-Reizes. 2007 BG( 2/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
38
Gotlib, Dariusz. GIS : obszary zastosowań / Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BIO( 2/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
39
Materska, Katarzyna. Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy / Katarzyna Materska. 2007 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
40
Pirolli, Peter. Information foraging theory : adaptive interaction with information / Peter Pirolli. 2007 BG( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
41

Informacja naukowa : rozwój, metody, organizacja = Information science : development, methods, organisation / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego oraz Wiesława Babika i Diany Pietruch-Reizes. 2006 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
42

Informacja naukowa i techniczna w resortach obrony Czech, Niemiec i Polski : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Graczyka, Dariusza Kuziela, Katarzyny Materskiej ; Centralny Ośrodek Naukowej Inf 2006 BG( 2/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
43
Korycińska, Paloma (1976- ).. Informacyjny kontekst komunikacji literackiej / Agnieszka Korycińska-Huras. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
44
Skórka, Stanisław. Użytkownicy systemów hipertekstowych : strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym serwisie internetowym / Stanisław Skórka. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
45

Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
46
Świgoń, Marzena. Bariery informacyjne : podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku naukowym / Marzena Świgoń ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
47

Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej ; przy współpr. Andrzeja Skrzypczaka. 2005 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
48
Jezioro, Paweł. Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej : ćwiczenia / Paweł Jezioro, Jacek Kozak. 2004 BG( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
49

Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej / pod red. Marii Kocójowej. 2004 BG( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
50

Społeczeństwo informacyjne i jego technologie : miscellanea informatologica Varsoviensia : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty oraz Katarzyny Materskiej i Wiesława Glińskiego. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
51

Analiza pojęcia informacji / red. Jacek Juliusz Jadacki. 2003 BG( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
52

Wybrane ośrodki informacji europejskiej w Polsce : informator / [publikacja oprac. przez zespół Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich]. 2003 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
53
Batorowska, Hanna. Szkolne centrum informacji / Hanna Batorowska, Barbara Kamińska-Czubała. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
54
Bojar, Bożenna. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych / oprac. Bożenna Bojar ; [współpr. Wiesław Babik et al.] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
55

Realia i perspektywy informacji naukowej w resorcie Obrony Narodowej : CONIW w drodze ku społeczeństwu informacyjnemu / [kom. red. Izabella Borowiec, Krzysztof Graczyk, Krzysztof Kowalski] ; Cen 2002 BG( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
56
Cisek, Sabina. Filozoficzne aspekty informacji naukowej / Sabina Cisek. 2002 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
57

Systemy informatyczne organizacji wirtualnych : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Pańkowskiej i Henryka Sroki ; [poszczególne rozdz. oprac. Celina Olszak et al]. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
58
Stoczkiewicz, Marcin. Jak ubiegać się o udostępnienie informacji o środowisku? : przewodnik dla organizacji pozarządowych / Marcin Stoczkiewicz [oraz Dariusz Szwed, Robert Cyglicki]. 2002 BG( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
59

Społeczeństwo informacyjne : jakość edukacji i pracy bibliotekarzy / red. nauk. Maria Kocójowa ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Bibliotek 2001 BG( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
60
Nicholas, David (1947- ).. Ocena potrzeb informacyjnych w dobie internetu : idee, metody, środki / David Nicholas ; tł.: Jadwiga Woźniak, Małgorzata Kisilowska. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
61

Informacja, wiedza, gospodarka / pod red. Wandy Pindlowej i Diany Pietruch-Reizes ; Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej. 2001 BG( 3/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
62

Użytkownicy informacji elektronicznej / red. nauk. Maria Kocójowa ; [tł. Remigiusz Sapa] ; Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Instytut Bibliotekoznawstw 2000 BG( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
63
Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej (5 ; 1999 ; Zakopane). Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia : materiały z V Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane 18-21 października 1999 / pod red. Diany Pietruch-Reiz 2000 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
64

Informacja naukowa a dydaktyka : międzynarodowa konferencja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Gdańsk, 10-12 czerwca 1999 r. / red. meryt. publ. Marcin Drzewiecki, Jacek Puchalski, przy wsp 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
65
Petzel, Jacek. Informatyka prawnicza : zagadnienia teorii i praktyki / Jacek Petzel ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 1999 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
66
Sosińska-Kalata, Barbara. Modele organizacji wiedzy w systemach wyszukiwania informacji o dokumentach / Barbara Sosińska-Kalata ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 1999 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
67

Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne : materiały konferencyjne / pod red. Czesława Daniłowicza. 1998 BG( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
68

Informacja naukowa w Polsce : tradycja i współczesność / pod red. Eugeniusza Ścibora. 1998 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
69
Artowicz, Elżbieta ( -2012).. Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwawczym : zagadnienia relewancji / Elżbieta Artowicz ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 1997 BG( 5/ 1)
BPP( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
70

International encyclopedia of information and library science / ed. by John Feather and Paul Sturges. 1997 BG( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
71
Oleński, Józef. Standardy informacyjne w gospodarce / Józef Oleński. 1997 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
72
Rudecka, Barbara. Poradnik metodyczny do nauki przedmiotu "Źródła informacji, działalność informacyjna" / Barbara Rudecka-Onichimowska ; Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy. 1997 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
73
Urbański, Jacek (1953- ).. Zrozumieć GIS : analiza informacji przestrzennej / Jacek Urbański. 1997 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
74

Compatibility and Integration of Order Systems : research seminar proceedings of the TIP/ISKO Meeting Warsaw, 13-15 september, 1995 = Kompatybilność i integralność systemów porządkowania wie 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
75
Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej (4 ; 1997 ; Zakopane). IV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Zakopane 2 - 5 września 1997 r. : materiały konferencyjne / Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
76
Maršakova-Šajkevič, Irina Vladimirovna (1941- ).. Bibliometryczna analiza współczesnej nauki / Irena Marszakowa-Szajkiewicz. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
77
Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej (3 ; 1995 ; Jastrzębie Zdrój). III Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Jastrzębie Zdrój, 29.05 - 2.06.1995 r. : materiały konferencyjne / Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Instytut Ekonomiki Przemysłu Che 1995 BG( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
78
Pindlowa, Wanda (1933-2015).. Informetria w nauce o informacji : metody i problemy / Wanda Pindlowa. 1994 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
79
Ratajewski, Jerzy (1928-1999).. Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji naukowej) / Jerzy Ratajewski. 1994 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
80
Zybert, Elżbieta Barbara (1952- ).. Koncepcja organizacyjno-programowa informacji edukacyjnej w Polsce / Elżbieta Barbara Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 1994 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
81
Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej (2 ; 1993 ; Jastrzębie-Zdrój). II Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej : materiały konferencyjne : Jastrzębie Zdrój, 14-16 września 1993 / [oprac. red. Anna Czumak-Bieniecka] ; Polskie Towarzystwo Informacji Nauk 1993 BG( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
82
Daniłowicz, Czesław (1942- ).. Modele systemów wyszukiwania informacji uwzględniające preferencje użytkowników końcowych / Czesław Daniłowicz. 1992 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
83
Dembowska, Maria (1914-2008).. Nauka o informacji naukowej (informatologia) : organizacja i problematyka badań w Polsce / Maria Dembowska. 1991 BG( 4/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
84
Próchnicka, Maria (1958- ).. Informacja a umysł / Maria Próchnicka. 1991 BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
85
Zybert, Elżbieta Barbara (1952- ).. Międzynarodowa i narodowa działalność informacyjna w zakresie edukacji / Elżbieta Barbara Zybert. 1991 BG( 6/ 0)
BPP( 2/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
86
Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej (1 ; 1991 ; Jastrzębie-Zdrój). I Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej : materiały konferencyjne : Jastrzębie Zdrój 19-21 XI 1991 / [zespół red. Andrzej Bylicki et al.] ; Instytut Ekonomiki Przemysłu Chemicznego 1990 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
87
Górny, Mirosław. Wstęp do informacji naukowej / Mirosław Górny, Piotr Nowak. 1989 BG( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
88
Ihnatowicz, Ireneusz (1928-2001).. Człowiek, informacja, społeczeństwo / Ireneusz Ihnatowicz. 1989 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
89
O’Leary, Timothy J. (1947- ).. Computers and information systems / T. J. O’Leary, Brian K. Williams. 1989 BG( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
90
Sordylowa, Barbara (1934-2016).. Informacja naukowa w Polsce : problemy teoretyczne, źródła, organizacja / Barbara Sordylowa ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie. 1987 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
BIM( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
91
Seidler, Jerzy (1927-2017). Autor Nauka o informacji. T. 1, Podstawy, modele źródeł i wstępne przetwarzanie informacji / Jerzy Seidler. 1983 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
92
Białkowski, Andrzej (informacja naukowa). Podstawy informacji naukowej / Andrzej Białkowski. 1982 BG( 2/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
93
Sokalski, Andrzej. System INIS / Andrzej Sokalski. 1982 BPP( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
94
Thierry, Józef. Technologia i organizacja informacji naukowej / Józef Thierry. 1980 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
95

Słownik terminologiczny informacji naukowej / red. naczelny: Maria Dembowska ; oprac. i red. całości: Krystyna Tittenbrun [et al.] ; Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej. 1979 BG( 6/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
96
Kamiński, Tadeusz (informacja naukowa). Podstawowe zadania ośrodków informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej / Tadeusz Kamiński. 1979 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
97

Metody pracy nad terminologią i językiem w publikacjach naukowo-technicznych / [red. nacz. Marian Kloza]. 1979 BG( 2/ 0)

001.102-048.44 Systemy informacyjne
98
Dąbrowski, Mirosław (1937-1995). Autor Metody wyszukiwania i klasyfikacji informacji / Mirosław Dąbrowski, Krystyna Laus-Mączyńska. 1978 BG( 3/ 0)
BWF( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne
99
Piróg, Wojciech. Zagadnienia informacji i dokumentacji naukowej / Wojciech Piróg. 1977 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

001.102 Informacja. Zbiory informacyjne

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego