W godzinach 1.00-4.30AM katalog biblioteki jest niedostępny z powodu prac konserwacyjnych

 

 
 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 

Wybierz bibliograficzną bazę danych do przeszukania:

Katalog Centralny systemu biblioteczno-informacyjnego UwB (CEN)

         


Katalogi Bibliotek Wydziałowych oraz Podkatalogi Katalogu Głównego:

Katalog Biblioteki Głównej (BG)
Katalog Biblioteki Ekonomicznej (BWEiZ) Katalog Kolekcji Humanistycznej (BHU)
Katalog Biblioteki Wydziału Fizyki (BWF) Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE)
Katalog Biblioteki Pedagogicznej (BPP) Katalog Biblioteki Wydziału Filologicznego (BNE)
Katalog Biblioteki Prawniczej (BWP) Katalog Zbiorów Specjalnych
Katalog Biblioteki Wydzia.u Biologii (BIO) E-książki
Katalog Biblioteki Wydzia.u Chemii (BIC)
Katalog Biblioteki Instytutu Informatyki (BII)
Katalog Biblioteki Wydzia.u Matematyki (BIM)
Katalog Biblioteki Filii UwB w Wilnie (WIL)
Katalog Biblioteki Humanistyczno-Społecznej (WHS)

Bazy własne:

Publikacje
Prace licencjackie studentow UwB Publikacje pracownikow naukowych UwB
Prace magisterskie studentow UwB Publikacje o UwB
Prace doktorskie UwB
Prace habilitacyjne UwB
Prace dyplomowe Instytutu Chemii (BCD)