W godzinach 1.00-4.30AM katalog biblioteki jest niedostępny z powodu prac konserwacyjnych

 

 
 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 

Wybierz bibliograficzną bazę danych do przeszukania:

Katalog Centralny systemu biblioteczno-informacyjnego UwB (CEN)

         


Katalogi Bibliotek Wydziałowych oraz Podkatalogi Katalogu Głównego:

Katalog Biblioteki Głównej (BG)
Katalog Biblioteki Wydziału Ekonomii i Zarządzania (BWEiZ) Katalog Kolekcji Humanistycznej (BHU)
Katalog Biblioteki Wydziału Fizyki (BWF) Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE)
Katalog Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii (BPP) Katalog Czytelni Neofilologicznej (BNE)
Katalog Biblioteki Wydziału Prawa (BWP) Katalog Zbiorów Specjalnych
Katalog Biblioteki Instytutu Biologii (BIO) E-książki
Katalog Biblioteki Instytutu Chemii (BIC)
Katalog Biblioteki Instytutu Informatyki (BII)
Katalog Biblioteki Instytutu Matematyki (BIM)
Katalog Biblioteki Filii UwB w Wilnie (WIL)
Katalog Biblioteki Wydziału Historyczno-Socjologicznego (WHS)

Bazy własne:

Publikacje
Prace licencjackie studentow UwB Publikacje pracownikow naukowych UwB
Prace magisterskie studentow UwB Publikacje o UwB
Prace doktorskie UwB
Prace habilitacyjne UwB
Prace dyplomowe Instytutu Chemii (BCD)Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2021-2022
realizuje zadanie "Rozbudowa otwartych zasobów naukowych Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/512497/2021).
Ministerstwo Edukacji i Nauki