Od roku akademickiego 2015/2016 Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Wyloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
Katal. Centralny UWB - Przeglądaj indeks alfabetyczny
Wpisz słowo lub frazę:
Wybierz indeks do przeglądania:
Wyczyść

Nowe zasady transliteracji znaków cyrylickich na znaki łacińskie

Lista przeglądania: Wolny dostęp Previous Page Next Page
Liczba rekordów Rekordy skrócone Hasło
1
821.162.1(091)A/Z Abgarowicz K. Poszczególni pisarze polscy
1
821.162.1(091)A/Z Abramow-Newerly Poszczególni pisarze polscy
7
821.162.1(091)A/Z Andrzejewski Poszczególni pisarze polscy
1
821.162.1(091)A/Z Arnsztajnowa Poszczególni pisarze polscy
2
821.162.1(091)A/Z Asnyk Poszczególni pisarze polscy
1
821.162.1(091)A/Z Auderska Poszczególni pisarze polscy
7
821.162.1(091)A/Z Baczyński Poszczególni pisarze polscy
1
821.162.1(091)A/Z Bądkowski Poszczególni pisarze polscy
1
821.162.1(091)A/Z Bahdaj Poszczególni pisarze polscy
1
821.162.1(091)A/Z Bąk Poszczególni pisarze polscy

Previous Page  Next Page
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia zrealizowała zadanie "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku", finansowane w ramach umowy 656/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego