Od roku akademickiego 2015/2016 Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Wyloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
Katal. Centralny UWB - Przeglądaj indeks alfabetyczny
Wpisz słowo lub frazę:
Wybierz indeks do przeglądania:
Wyczyść

Nowe zasady transliteracji znaków cyrylickich na znaki łacińskie

Lista przeglądania: Wolny dostęp Previous Page Next Page
Liczba rekordów Rekordy skrócone Hasło
5
821.161.1(091)A/Z Ahmatova Poszczególni pisarze rosyjscy
4
821.161.1(091)A/Z Andreev Poszczególni pisarze rosyjscy
1
821.161.1(091)A/Z šin Poszczególni pisarze rosyjscy
2
821.161.1(091)A/Z Babel’ Poszczególni pisarze rosyjscy
1
821.161.1(091)A/Z Bagdanovìč Poszczególni pisarze rosyjscy
4
821.161.1(091)A/Z Bahtin Poszczególni pisarze rosyjscy
2
821.161.1(091)A/Z Bal’mont Poszczególni pisarze rosyjscy
1
821.161.1(091)A/Z Barto Poszczególni pisarze rosyjscy
7
821.161.1(091)A/Z Belyj Poszczególni pisarze rosyjscy
1
821.161.1(091)A/Z Benediktov Poszczególni pisarze rosyjscy

Previous Page  Next Page
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia zrealizowała zadanie "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku", finansowane w ramach umowy 656/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego