Od roku akademickiego 2015/2016 Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwesyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Wyloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


N.korporatywna Poprzedni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) Instytut Kulturoznawstwa
Bieżący Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) Instytut Kultury Europejskiej (Gniezno)
Następny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) Instytut Lingwistyki

Wyniki dla Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) Instytut Kultury Europejskiej (Gniezno); sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rok
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 10 z 10 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Christ, Karl (1923-2008 ).. Historia Cesarstwa Rzymskiego : od Augusta do Konstantyna / Karl Christ ; do druku podał i przedsłowiem opatrzył Leszek Mrozewicz ; przekład Anna Gierlińska. 2016 BG( 1/ 0)

94(37) Rzym starożytny. Italia
2
Oleksy, Piotr. Wspólnota z przypadku : studium tożsamości mieszkańców Naddniestrza / Piotr Oleksy ; Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2016 BG( 1/ 0)

94(478/479) Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan
3
Jastrzębowska, Elżbieta. Podziemia antycznego Rzymu / Elżbieta Jastrzębowska ; red. tomu Krzysztof Antczak ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 2015 BG( 1/ 0)

72(091) Historia architektury w ogólności
4
Rabinovič, Vladimir Ûl’evič (1967- ). Żydzi w przedrewolucyjnym Irkucku : zmieniająca się mniejszość w zmieniającym się społeczeństwie / Władimir Rabinowicz ; tł. Irena Kotwicka-Dudzińska ; wprow. Artur Kijas ; red. tomu K 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
5

Kształty nowoczesności : studia porównawcze o literaturze polskiej i szwedzkiej / pod red. Piotra de Bończa Bukowskiego i Katarzyny Szewczyk-Haake ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2013 BG( 1/ 0)

82.091 Literatura porównawcza. Komparatystyka. Wzajemne wpływy i związki literackie (zagadnie
6
Kluczek, Agata Aleksandra. Roma marmorea (235-284) : zapomniana epoka rzymskiego budownictwa / Agata Aleksandra Kluczek ; red. serii i tomu Leszek Mrozewicz ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Euro 2013 BG( 1/ 0)7
Kyštymova, Irina Mihajlovna. Kreacja wizerunku osobowego : podstawy psychosemiotyki image’u / Irina Kysztymowa ; przekł. z jęz. ros. Paulina Bogusz-Tessmar ; wstęp i konsultacja Eliza Grzelak ; red. tomu Katarzyna Jędrasz 2013 BG( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
8

Ukraina - Polska - Unia Europejska : polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy / pod red. Katarzyny Jędraszczyk, Oresta Krasiwskiego i Witolda Sobczaka. 2012 BG( 1/ 0)

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja. M
9

Żydowski obraz Polski, Polski obraz Żyda : praca zbiorowa / pod red. Waldemara Szczerbińskiego i Bartosza Lampkowskiego. 2012 BG( 1/ 0)

94(=411.16) Historia żydowska. Historia narodu żydowskiego
10

Studia Europaea Gnesnensia = Gnieźnieńskie Studia Europejskie / red. nacz. Leszek Mrozewicz ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mick 2010 BG( 9/ 0)No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadanie "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku", finansowane w ramach umowy 656/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego