Od roku akademickiego 2015/2016 Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwesyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Wyloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


nazw osobowych Poprzedni Olszewski, Lechosław.
Bieżący Olszewski, Leon (1940- ).
Następny Olszewski, Lucjan (1937- ).

Wyniki dla Olszewski, Leon (1940- ).; sortowanie wg tytułu, potem roku
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem rroku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potem tytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rok
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 25 z 25 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Dydaktyczne aspekty stowarzyszenia Polski z Unią Europejską : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii, Katedrę Socjologii i Polityki Społecznej Akademii E 1996 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)2

Dynamika działalności gospodarczej w warunkach globalizacji / pod red. Leona Olszewskiego. 2007 BWEiZ( 1/ 0)3

Dynamika procesów wzrostu gospodarczego i integracji drugiej połowy XX wieku / pod red. Leona Olszewskiego. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)


Spis treści
4

Ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania współczesnej gospodarki / pod red. Leona Olszewskiego. 2003 BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)5

Ekonomiczne i społeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii i Katedrę Socjologii i Poli 2000 BG( 2/ 0)


Spis treści
6

Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku (wybrane aspekty) / pod red. Leona Olszewskiego. 2008 BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)7

Ewolucja polityki ekonomicznej w gospodarce rynkowej / pod red. Leona Olszewskiego. 1997 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)8

Francja i Niemcy - siły napędowe europejskiej integracji / pod red. Leona Olszewskiego. 2006 BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)9
Olszewski, Leon (1940- ).. Francuska doktryna dominacji gospodarczej / Leon Olszewski. 1982 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)10

Gospodarka narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI wieku = L’économie nationale et les entreprises au debut du XXIème siècle : la mondialisation: impacts sur les changements technologique 2003 BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)11

Instytucjonalne czynniki rozwoju gospodarczego pierwszej dekady XXI wieku / pod red. Leona Olszewskiego. 2010 BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)12

Integracja europejska, transformacja systemowa w Polsce, procesy dostosowawcze / red. nauk. Bożena Klimczak, Leon Olszewski, Zdzisław Pisz ; aut. oprac. Bożena Baborska [et al.]. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

327.39(4-67) Integracja europejska
13
Olszewski, Leon (1940- ).. Kierunki i formy specjalizacji w handlu Polski ze Wspólnotami Europejskimi / Leon Olszewski, Jarosław Kundera, Władysław Szmyt ; Urząd Rady Ministrów. Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz 1993 BWEiZ( 1/ 0)14

Lokalne aspekty globalizacji gospodarki : wybrane problemy / pod red. Leona Olszewskiego. 2006 BWEiZ( 1/ 0)15

Międzynarodowy podział pracy - integracja europejska - restrukturyzacja (tendencje i doświadczenia) / pod red. Leona Olszewskiego. 2001 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)16

Polityka ekonomiczna w procesie transformacji gospodarki / pod red. Leona Olszewskiego. 1996 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)17

Polska i Niemcy wobec wyzwań procesów integracyjnych / pod red. Leona Olszewskiego i Krzysztofa Wójtowicza ; Centrum im. Willy Brandta. 2004 BWEiZ( 1/ 0)18

Problemy globalizacji, regionalizacji i transformacji gospodarki dekady lat dziewięćdziesiątych / pod red. Leona Olszewskiego. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)


Spis treści
19
Szkoła Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (1 ; 1978 ; Karpacz). Problemy manewru gospodarczego : materiały I Szkoły Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz, 19-21 wrzesień 1978 r. / [red. nauk. Tomasz Afeltowicz, Leon Olszewski] ; Uniwersytet Wrocław 1980 BWEiZ( 1/ 0)20

Procesy dostosowawcze w gospodarce światowej w latach dziewięćdziesiątych : aspekty teorii i polityki międzynarodowej współpracy gospodarczej / pod red. Leona Olszewskiego. 1994 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)21

Rozwój teorii i polityki funkcjonowania gospodarki rynkowej : wybrane aspekty / pod red. Leona Olszewskiego. 2005 BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)22

Struktury przemysłowe w gospodarce : aspekty ekonomiczne, społeczno-kulturalne i polityczne / pod red. Leona Olszewskiego i Jana Mozrzymasa. 1997 BWEiZ( 1/ 0)23

Transformacje systemu gospodarczego : (prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza) / pod red. Leona Olszewskiego ; [aut. tomu Urszula Banaszczak-Soroka et al.]. 2010 BWEiZ( 1/ 0)24

Wzrost gospodarczy, integracja Europy, otoczenie finansowe współczesnej firmy / pod red. Leona Olszewskiego. 2004 BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)25

Zmiany strukturalne w gospodarkach krajów Europy Centralnej i Wschodniej / pod red. Leona Olszewskiego. 1998 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadanie "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku", finansowane w ramach umowy 656/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego