Od roku akademickiego 2015/2016 Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwesyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Wyloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "7:929"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rok
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 170 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Rejniak-Majewska, Agnieszka. Polityka doświadczenia : Clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki / Agnieszka Rejniak-Majewska ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2017 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
2
Komorowska, Małgorzata (1939- ).. Marcella Sembrich-Kochańska : artystka świata / Małgorzata Komorowska, Juliusz Multarzyński. 2016 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
3

Między świętem a przesytem : festiwale teatralne i ich miejsce we współczesnym życiu kulturalnym Polski / pod redakcją Dariusza Kosińskiego. 2016 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki Okladka
4
Naruk, Adrianna (1979- ).. Comment se dispute-t-on? : la gestion des disputes dans le théâtre de Bernard-Marie Koltès / Adrianna Naruk. 2016 BG( 3/ 0)
BNE( 3/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te Okladka
5

Pionierki : krytyka artystyczna kobiet 1839-1879 : antologia / wstęp, wybór i opracowanie Joanna M. Sosnowska ; współpraca Magdalena Kasa. 2016 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
6
Łarionow, Dominika (1970- ).. Wystarczy tylko otworzyć drzwi... : przedmioty w twórczości Tadeusza Kantora / Dominika Łarionow. 2015 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te Okladka
7
Michalik, Justyna. Idea bardzo konsekwentna : happening i teatr happeningowy Tadeusza Kantora / Justyna Michalik. 2015 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
8

O polskim teatrze lalek - w Szczecinie / pod redakcją Haliny Waszkiel. 2015 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
9

Dziś Tadeusz Kantor! : metamorfozy śmierci, pamięci i obecności / pod red. Marty Bryś, Anny R. Burzyńskiej i Katarzyny Fazan. 2014 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
10
Pilecki, Jerzy (1923- ).. Szkice syberyjskie Feliksa Lachowicza / Jerzy M. Pilecki, Beata Długajczyk, Piotr Galik ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 2014 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
11

Świadectwa = Testimonianze. T. 7, W poszukiwaniu piękna : polscy artyści plastycy we Włoszech (II poł. XIX w. i I poł. XX w.) / [wybór tekstów i opracowanie redakcyjne Ewa Prządka]. 2014 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
12
Sosnowska, Dorota (1982- ).. Królowe PRL : sceniczne wizerunki Ireny Eichlerówny, Niny Andrycz i Elżbiety Barszczewskiej jako modele kobiecości / Dorota Sosnowska. 2014 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te Pokaz
13

Iwo Gall - redutowiec, artysta teatru / pod red. Anny Wypych-Gawrońskiej, Elżbiety Wróbel, Joanny Warońskiej ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2014 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
14
Matwijów, Maciej (1958- ).. Mieczysław Gębarowicz (1893-1984) : uczony i opiekun narodowych dóbr kultury / Maciej Matwijów. 2013 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
15
Osiński, Zbigniew (1939- ).. Spotkania z Jerzym Grotowskim : notatki, listy, studium / Zbigniew Osiński. 2013 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
16

Nasz BTL / koncepcja, oprac. i red. Marek Waszkiel ; [oprac. graf. Andrzej Dworakowski ; aut. fot. Łukasz Bach et al. ; teksty z jęz. ang. przeł. Global Village ; teksty z jęz. niem. i wł. pr 2013 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
17
Dziewoński, Piotr. Leopold Pobóg-Kielanowski : przyczynek do biografii / Piotr Dziewoński. 2012 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
18

Oko i myśl : o Zdzisławie Kępińskim / pod red. Michała Haake. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
19
Godlewska-Byliniak, Ewelina. Tadeusz Kantor : sobowtór, melancholia, powtórzenie / Ewelina Godlewska-Byliniak. 2011 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
20
Krakowska-Narożniak, Joanna (1964- ).. Mikołajska : teatr i PRL / Joanna Krakowska. 2011 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
21

Teatr lalek i dziecko / pod red. Elżbiety Rzewuskiej, Grażyny Słupczyńskiej. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
22
Višnevskaâ, Galina Pavlovna (1926-2012). Galina : istoriâ žizni / Galina Višnevskaâ. 2011 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
23
Waszkiel, Marek (1954- ).. Białostocki Teatr Lalek / [teksty i red. : Marek Waszkiel]. 2011 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
24

Białostocki Teatr Lalek / red. Marek Waszkiel ; fot. Przemysław Andruk. 2010 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
25
Dzierma, Adam. Polsko-Norweskie Lalki 2010 = Polish Norwegian Puppets 2010 / [teksty : Adam Dzierma] ; Kattas Figurteater Ensemble ; Białostocki Teatr Lalek. 2010 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
26
Koltès, Bernard-Marie (1948-1989).. Fragment mojego życia : rozmowy z Bernardem-Marie Koltèsem (1983-1989) / przeł. Ana Brzezińska. 2010 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
27

Teatr Kazimierza Dejmka / pod red. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej. 2010 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
28
Lebenstein, Jan (1930-1999).. Szyfr Lebensteina : Polska w XX wieku : śladami rysunków Jana Lebensteina / [red. Anna Piekarska] ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
29
Łopuszański, Piotr (1966- ).. Gustaw Holoubek - filozof bycia / Piotr Łopuszański. 2010 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
30
Slowiak, James. Jerzy Grotowski / James Slowiak, Jairo Cuesta ; przekł. Koryna Dylewska ; red. nauk. Leszek Kolankiewicz. 2010 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
31
Żurowski, Andrzej (1944-2013).. Modrzejewska Shakespearestar / Andrzej Żurowski. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
32
Bieńkowska, Ewa (1943- ).. Michał Anioł - nieszczęśliwy rzymianin / Ewa Bieńkowska. 2009 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
33
Czerzniewska, Jolanta. Jan Feliks Piwarski (1794-1859) : pierwszy kustosz Gabinetu Rycin Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego : w 150. rocznicą śmierci = The first head curator of the print room of the Royal Unive 2009 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
34

Białostocki Teatr Lalek / red. Marek Waszkiel ; fot. Bogumił Gudalewski. 2009 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
35
Holoubek, Gustaw (1923-2008).. Wspomnienia z niepamięci / Gustaw Holoubek ; wstęp Jan Holoubek. 2009 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
36

Wojciech Bogusławski - ojciec teatru polskiego / red. nauk. Krzysztof Kurek. 2009 BHU( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
37
Kuźniak, Angelika. Marlene / Angelika Kuźniak. 2009 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
38
Osiński, Zbigniew (1939- ).. Jerzy Grotowski : źródła, inspiracje, konteksty. 2, Prace z lat 1999-2009 / Zbigniew Osiński. 2009 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
39
Rau, Krzysztof (1937- ). Autolustracja / Krzysztof Rau. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
40
Rembowska, Aleksandra (1970- ).. Teatr Tańca Piny Bausch : sny i rzeczywistość / Aleksandra Rembowska ; zdjęcia Ursula Kaufmann. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
41
Szczublewski, Józef (1919-2013).. Modrzejewska : życie w odsłonach / Józef Szczublewski. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
42
Szydłowska, Mariola (1960- ).. Między Broadwayem a Hollywood : szkice o artystach z Polski w Stanach Zjednoczonych / Mariola Szydłowska. 2009 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
43
Gogolewski, Ignacy (1931- ).. Od Gustawa-Konrada do... Antka Boryny / Ignacy Gogolewski ; rozmawia Jolanta Ciosek. 2008 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
44
Holoubek, Gustaw (1923-2008).. Holoubek - rozmowy / Małgorzata Terlecka-Reksnis. 2008 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
45
Loba, Maciej (1977- ).. Andrzej Grzybowski : polski historyzm współczesny / Maciej Loba. 2008 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
46
Mazur-Fedak, Jolanta (1974- ).. Józef Jarema : w międzywojennym teatrze awangardowym CRICOT (I) / Jolanta Mazur-Fedak. 2008 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
47

Artyści sceny polskiej w ZASP 1918-2008 : 90 lat Związku Artystów Scen Polskich : księga jubileuszowa / pod red. Andrzeja Rozhina ; oprac. graf. Justyna Czerniakowska ; aut.: Maria Olga Bieńk 2008 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
48
Teatr Lalek (Białystok). Białostocki Teatr Lalek / [aut. fot. Przemysław Andruk et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
49

Białostocki Teatr Lalek / [wstęp Marek Waszkiel]. 2008 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
50

Artyści polscy w Paryżu : antologia tekstów o polskiej kolonii artystycznej czynnej w Paryżu w latach 1900-1939 / wybór, oprac. i wprow. Anna Wierzbicka ; [tł. z fr. Katarzyna A. Chmielewska 2008 BG( 2/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
51

Leszek Wieluński : artysta pedagog / Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Galeria. 2007 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
52
Hendrykowska, Małgorzata. Smosarska / Małgorzata Hendrykowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te Okladka
53
Miklaszewski, Krzysztof (1944- ).. Tadeusz Kantor : między śmietnikiem a wiecznością / Krzysztof Miklaszewski. 2007 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
54
Obarek, Piotr (1953- ).. Aktywność wyobraźni : [plakat, rysunek, malarstwo, projekty graficzne] = Active imagination = Active de l’imagination = Aktivität der Vorstellungskraft / Piotr Obarek ; [tł. tekstów: ang. Jo 2007 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
55
Olczak-Ronikier, Joanna (1934- ).. Piotr / Joanna Olczak-Ronikier, współpr. Jolanta Drużyńska. 2007 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
56
Święcicki, Klaudiusz. Historia w teatrze Tadeusza Kantora / Klaudiusz Święcicki. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
57
Bosworth, Patricia. Diane Arbus : biografia / Patricia Bosworth ; przeł. Ewa Mikina. 2006 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
58
Smużniak, Karol (19..-2017).. Tragiczne gry : monografia dokumentacyjna ostatniego choreodramu pantomimicznego Henryka Tomaszewskiego / Karol Smużniak ; Uniwersytet Zielonogórski. 2006 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
59
Sobiecka, Anna. Michał Bałucki i teatr : wybrane problemy i aspekty / Anna Sobiecka ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. 2006 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
60

Artyści Białegostoku : XVIII-XX wiek / Elżbieta Kozłowska-Świątkowska [et al.]. 2005 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
61
Pieniążek, Marek (1970- ).. Akt twórczy jako mimesis : "Dziś są moje urodziny " - ostatni spektakl Tadeusza Kantora / Marek Pieniążek. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
62
Smirnow, Jurij. Jadwiga Horodyska : życie i twórczość artystyczna / Jurij Smirnow. 2005 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
63
Kącki, Andrzej. Teatr materii ożywionej : rodzaje i formy animacji w teatrze lalek / Andrzej Kącki ; Uniwersytet Opolski. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
64
Kompel, Grażyna. Jacek Woszczerowicz - geniusz? błazen? mag? / Grażyna Kompel. 2004 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
65

Horyzonty teatru. [1], Szkice o twórczości Kazimierza Brauna / pod red. Elżbiety Kossarzeckiej. 2004 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
66

Łapicki : aktor, reżyser, pedagog : w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Barbary Osterloff. 2004 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
67
Peiper, Tadeusz (1891-1969).. Gabriela Zapolska jako aktorka / Tadeusz Peiper ; [przedm., oprac. tekstu i koment. Jarosław Fazan]. 2004 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
68
Korovin, Konstantin Alekseevič (1861-1939).. "Milaâ moâ, rodnaâ Rossiâ : Fedor Šalâpin i russkaâ provinciâ / [Korovin Konstantin Alekseevič, Andreev Leonid Nikolaevič, Bunin Ivan Alekseevič et al.]. 2003 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
69

Teatralny świat Andrzeja Wajdy. 1 / red. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Krzysztof Pacek. 2003 BG( 2/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
70
Osińska, Katarzyna (literaturoznawstwo). (literaturoznawstwo)... Klasztory i laboratoria : rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow / Katarzyna Osińska. 2003 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
71
Damulewicz, Piotr (1953- ).. Spowiedź w drewnie czyli Rzecz o Janie Wilkowskim / Piotr Damulewicz. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
72

Artyści UMCS : wystawa jubileuszowa Instytutu Sztuk Pięknych : 30 lat kierunków artystycznych w UMCS / [oprac. Artur Popek]. 2002 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
73

Tadeusz Łomnicki 18 VII 1927 - 22 II 1992 / [red. Elżbieta Wysińska]. 2002 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
74
Kolankiewicz, Leszek (1954- ).. Święty Artaud / Leszek Kolankiewicz. 2001 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
75
Bielicka, Hanka (1915-2006).. Uśmiech w kapeluszu / Hanka Bielicka ; oprac. Maria Sondej. 2000 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
76
Filler, Witold (1931-2009).. Dolce vita / Witold Filler. 1999 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
77
Mianowska, Joanna (1941- ).. Świat Wadima Sidura / Joanna Mianowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. 1999 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
78

Mieczysław Limanowski - człowiek, twórca, świadek czasów : materiały z sesji naukowej - Toruń 1-3 grudnia 1995 / pod red. nauk. Marii Kalinowskiej i Andrzeja Sadurskiego. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
79
Osiński, Zbigniew (1939- ).. Grotowski : źródła, inspiracje, konteksty / Zbigniew Osiński. 1998 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
80

W cieniu krzesła : malarstwo i sztuka przedmiotu Tadeusza Kantora : materiały z sesji zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego - Zakład Historii Sztuki Nowocz 1997 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
81
Kott, Jan (1914-2001).. Kadysz : strony o Tadeuszu Kantorze / Jan Kott. 1997 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
82

Nagrody Prezydenta miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury w latach 1993-1997 / [teksty Andrzej Koziara]. 1997 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
83
Pleśniarowicz, Krzysztof (1954- ).. Kantor : artysta końca wieku / Krzysztof Pleśniarowicz. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
84

Artyście - malarzowi dr h.c. Leonowi Śliwińskiemu z Wiednia, płocczaninowi członkowi honorowemu Towarzystwa Naukowego Płockiego w 80-tą rocznicę urodzin / [koncepcja i oprac. Jakub Chojnac 1996 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
85
Dębowski, Marek (1953- ).. Trzy szkice o aktorstwie tragicznym : w dobie Oświecenia i Klasycyzmu / Marek Dębowski. 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
86
Kostyrko, Teresa. Leona Chwistka filozofia sztuki / Teresa Kostyrko. 1995 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
87

Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2, 1900-1980 / [komitet red. Zbigniew Wilski et al., napisał i oprac. zespół Barbara Berger et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. 1994 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
88
Mucha, Bogusław. Artyści polscy w nowożytnej Rosji / Bogusław Mucha. 1994 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
89
Pleśniarowicz, Krzysztof (1954- ).. Jerzego Pleśniarowicza ślad pozostawiony / Krzysztof Pleśniarowicz. 1993 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
90
Rawik, Joanna (1934- ).. Za kulisami sławy / Joanna Rawik. 1992 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
91
Karpiński, Maciej (1950- ).. Teatr Andrzeja Wajdy / Maciej Karpiński. 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
92
Kłossowicz, Jan (1935- ).. Tadeusz Kantor : teatr / Jan Kłossowicz. 1991 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
93
Walaszek, Joanna. Konrad Swinarski i jego krakowskie inscenizacje / Joanna Walaszek. 1991 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
94

Komedianci : rzecz o bojkocie / oprac. Andrzej Roman przy współprac. Mariana Sabata oraz zespół: Alicja Balińska [et al.]. 1990 BG( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
95
Kitowska-Łysiak, Małgorzata (1953-2012).. Paralele i kontrasty : myśl o sztuce na łamach "Krytyki" Wilhelma Feldmana / Małgorzata Kitowska-Łysiak. 1990 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
96
Vasari, Giorgio (1511-1574).. Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. 9, Indeksy do "Żywotów" Giorgia Vasariego i "Komentarzy" Gaetana Milanesiego / Giorgio Vasari ; oprac. Anna Klimkiewicz, Konrad Tom 1990 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
97
Grodzicki, August (1912-2003).. Eichlerówna : szlachetny demon teatru / August Grodzicki. 1989 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
98
Wajda, Andrzej (1926-2016).. Powtórka z całości / Andrzej Wajda. 1989 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
99
Vasari, Giorgio (1511-1574).. Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. 8 [cz. 2], Komentarze do "Żywotów" Giorgia Vasariego / Giorgio Vasari ; przeł., wstępem i objaśnieniami opatrzył Karol Estreich 1988 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadanie "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku", finansowane w ramach umowy 656/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego